,,Lietuvos karpininkas 2020“  2020 m.,  rugpjūčio  14 – 16 dienomis,  Pykaičių tvenkiniai Nr. 6 / 7.

Generalinis varžybų rėmėjas https://www.karpininkams.lt/ 

Kiti rėmėjai https://zvejoklis.lt/ https://zuklys.lt/ https://www.renmarbaits.lt/ https://krante.lt/lt/

Lietuvos Karpininko 2020 varžybų tikslai:

  • Populiarinti karpių žūklę Lietuvoje
  • Populiarinti principą ,,Pagavai – paleisk”
  • Mokyti ir mokytis kaip atsargiai reikia elgtis su žuvimi
  • Derinti sportą su mėgiamu hobiu
  • Dalintis žiniomis ir inovacijomis apie karpių žūklę

 

  • Varžybų metu dalyviai varžysis dėl pagrindinio prizo – 1000 eurų ir Lietuvos sportinės karpių žūklės asmeninių varžybų čempiono titulo.

2020 metų Lietuvos karpininkas organizuojamas 1 etapu

Lietuvos karpininkas 2020 maksimalus dalyvių skaičius etape – 17

2020 m.,  Rugpjūčio 14 – 16 dienomis, Pykaičių tvenkiniai, varžybų trukmė – 48 valandos

1 vieta- taurė, diplomai ir 1000 eurų.

2 vieta- taurė, diplomai.

3 vieta- taurė, diplomai.

Dalyviai sumokėję startinį varžybų mokestį tuo pačiu patvirtina, kad sutinka su visais Lietuvos čempionato nuostatais bei taisyklėmis, o taip pat prisiima pilną atsakomybę dėl sveikatos sutrikimų, įvairių traumų ar mirties atvejo.  Startiniai varžybų mokesčiai – negrąžinami.

Dalyvis sumokėjęs startinį varžybų mokestį, kartu sutinka, kad dalyvių vardai ir pavardės bei vaizdinė medžiaga daryta varžybų metu, bus viešai publikuojami tinklapyje www.laukarpis.lt , socialiniuose tinkluose ir kitose masinės informavimo priemonėse.

Šios taisyklės sudaromos remiantis:

 

    2020 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato reglamentu

    Lietuvos karpininkų asociacijos susirinkimų sprendimais.

Burtų traukimas

Pagal sportininkų registraciją dalyviui suteikiamas eilės numeris. Eiliškumo tvarka dalyvių atstovas traukia burtus sektorių pasiskirstymo eilei nustatyti. Pagal savo ,,ištrauktą‘‘ eilę dalyviai burtų keliu pasidalija sektorius. Sektorių numerių, burtų traukimo procedūros metu, yra tiek kiek užsiregistravusių dalyvių. Po sektorių padalijimo pretenzijos nepriimamos.

Darbotvarkė

Pirma diena:

 

Registracija – 9.00

Varžybų atidarymas – 9.30

Burtų traukimas – 9.45

Varžybų pradžia – 12.00

 

Paskutinė diena:

Varžybų pabaiga – 12.00

Apdovanojimai – 14.00

 

Taisyklės

 

    Žvalgyti ( matuotis gylius) sektorių, mesti masalus ir jaukus galima tik nuo varžybų pradžios, nuo 12 val.

    Įskaitinės žuvys: karpiai ir amūrai nuo 1,5 kg. svorio. Pagautos žuvies laikymas galimas tik specialiuose maišuose be jokių sutvirtinimų ir papildomų svorių. Maišas su žuvimi turi būti pilnai panardintas į vandenį. Vienai žuviai- vienas maišas. Komanda privalo turėti pakankamą kiekį maišų, bet ne mažiau nei 15 vnt. Pagavus didesnį kiekį žuvų, kviečiamas teisėjas svėrimo procedūroms.

    Jei žuvis sužeidžiama, taikomos sankcijos. Žuvis nelaikoma sužeista jei po ištraukimo saugoma viename maiše vandenyje arba reikalingoms procedūroms atlikti padedama ant mato bei laikant rankose fotografuojama ar filmuojama. Žuvies kontaktas ne vandenyje su žemės paviršiumi griežtai draudžiamas. Po žuvies ištraukimo rekomenduojama žaizdas patepti antiseptikais.

    Draudžiama naudoti cielus (visas, ištisas) gyvūninės kilmės jaukus ir masalus. Galima naudoti tik sutrintus.

    Po meškerės užmetimo valas negali kirsti sektoriaus ribų kairėje arba dešinėje. Sektoriaus ribos vandenyje yra įsivaizduojamos ir lygiagrečios šoninėms linijoms, kurias nustato varžybų teisėjas. Jaukinimas ir žuvies gaudymas galimi tik sektoriaus ribose. Masalai į žūklavietę gali būti užmetami tik su meškere. Viena meškerė – vienas kabliukas. Masalas prie kabliuko tvirtinamas tik su ,,plauko‘‘ sistema, kai masalas tvirtinamas šalia kabliuko.

    Svareliai naudojami ne mažesni kaip 50 gramų. Leidžiama žvejoti tik su žuvims saugiomis dugninėmis sistemomis. Draudžiama naudoti ne karpinės paskirties meškeres (plūdinė, fyderis ir pan.) ir šėryklas. Gaudymui viršutiniuose vandens sluoksniuose vadinamąja ZIG-RIG sistema draudžiama naudoti plūdes palengvinančias masalo iškėlimą.

    Draudžiama naudoti:

    valtis, radijo bangomis valdomus laivelius ir echolotus, povandenines kameras bei kitus prietaisus.

    įrenginius jaukui ir masalams svaidyti, kuriems reikalingas suspaustas oras, dujos arba elektra.

    galingus prožektorius, blykstes.

    alkoholį ar narkotines medžiagas.

    Leidžiama naudoti valo skandiklius, bet teisėjui pareikalavus privaloma juos ištraukti valo krypties nustatymui.

    Metant masalą, mostas galimas tik per galvą, šoniniai metimai draudžiami.

    Varžybų metu galima naudoti 1 markerį, kuris gali būti tik žūklės zonoje.

    Maišai žuviai ir matas turi būti kokybiški ir būtinai sušlapinti prieš naudojimą, kad nesužeistų laimikio. Pasverta žuvis tuoj pat atsargiai paleidžiama.

    Bristi į vandenį galima iki juosmens tik savo sektoriaus ribose, bet ne toliau nei 10 metrų nuo kranto linijos. Plaukti draudžiama. Bridimas į vandenį gali būti aptartas prieš varžybų startą, atsižvelgiant į vandens telkinio subtilybes.

    Traukiant žuvį išėjimas iš savo sektoriaus (ant kranto ir vandenyje) griežtai draudžiamas. Nebent prieš varžybų startą nurodoma kitaip.

    Po varžybų privaloma sutvarkyti sektorių.

    Autotransporto eismas draudžiamas. Ši taisyklė negalioja organizatoriams ir teisėjams.

    Žuvis įskaitinė jei ji netyčia užsikabino už kabliuko ne į burną. Tyčinis kabliavimas draudžiamas.

    Varžybų dalyviai gali turėti neribotą kiekį meškerių, bet užmestos vienu metu gali būti tik dvi meškerės su masalu ir viena markerinė meškerė, kurios turi būti lengvai atskiriamos. Atsarginės meškerės  privalo būti nukreiptos nuo vandens pusės.

    Gaudymo maksimalus atstumas yra 120 metrų.

    Sektoriaus erdvę dalyviai gali naudoti pagal savo nuožiūrą. Bet koks triukšmas draudžiamas. Viskas, kas susiję su žūkle (metimai, žuvies ištraukimas, šėrimas) turi būti atliekami sektoriaus ribose.

    Į sektorių patekti varžybų svečiams ir kitiems dalyviams galima tik gavus sektoriaus dalyvio nario sutikimą. Sutikimas nebūtinas varžybų organizatoriams, generaliniam varžybų rėmėjui, jų atstovams, teisėjams, ežero savininkui, nuomininkui arba jo atstovui, žurnalistams.

    Nakties metu (nuo 19 val. vakaro iki 8 val. ryto) draudžiama naudoti triukšmą keliančius jaukinimo įrankius: kaušus, laidynes, ,,krabus“ , ,,raketas“, ,,spombas“.

    Pagauta žuvis, kuri randasi maiše vandenyje, gali būti ištraukta tik atėjus teisėjams pasverti. Žuvį ir svėrimo maišą sektoriuje imti galima tik dalyviams. Po svėrimo žuvis atsargiai paleidžiama atgal į vandens telkinį. Fotografuotis su žuvimi galima tik esant teisėjui sektoriuje ir jam leidus. Draudžiama fotografuotis su žuvimi stovint.

    Varžybų dalyvių naudojami skėčiai, pavėsinės, užuovėjos ir palapinės privalo būti neryškių spalvų (tamsiai žalia, chaki, kamufliažinė).

    Varžybų dalyviams su savimi turėti naminius gyvūnus griežtai draudžiama.

    Visi varžybų dalyviai privalo dėvėti organizatoriaus pateikas liemenes visą varžybų laiką.

    Draudžiama prieš varžybas, varžybų metu ir po varžybų: smurtas, grasinimai, įžeidinėjimai, žeminantis elgesys varžybų teisėjų, organizatorių, rėmėjų bei dalyvių atžvilgiu.

    Iškilus neaprašytoms situacijoms visada vadovaujamasi pasaulinėmis FIPS e.d. taisyklėmis galutiniam sprendimui priimti.

 

    Nuobaudos. Teisėjas, už bet kurį šių taisyklių punkto pažeidimą gali skirti geltoną kortelę.     Komandai, gavusiai geltoną kortelę skiriamas ir minus vienas (-1) baudos taškas už kiekvieną geltoną kortelę. Surinkus tris geltonas korteles skiriama raudona kortelė ir dalyvis diskvalifikuojamas.  Diskvalifikuotam dalyviui varžybų išlaidos nekompensuojamos.

    Protestai priimami tik rašytiniu būdu varžyboms pasibaigus, bet ne vėliau, kaip 30 minučių po apdovanojimų. Proteste privalo būti nurodytas konkretus skundžiamo fakto varžybų taisyklių pažeidimo punktas. Pateikiant protestą mokamas mokestis – 100 eurų. Protestą nagrinėja Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba. Protestą išnagrinėjus protestuotojo naudai, mokestis grąžinamas, priešingu atveju mokestis lieka Lietuvos karpininkų asociacijai.

 

Baigiamosios nuostatos

 

Atsakomybė už nelaimingą atsitikimą tenka pačiam varžybų dalyviui. Jei prieš startą prasideda audra (perkūnija), visiems dalyviams  draudžiama būti savo sektoriuje ir ruošti įrangą. Jei audra prasideda varžybų metu, renginio organizatoriai signalu sustabdo varžybas, tada visi dalyviai privalo būti saugioje vietoje. Jei dėl oro sąlygų buvo sustabdytos varžybos ir jos truko ne mažiau kaip 36 valandas, tada varžybos laikomos įvykusiomis. Jei oro sąlygos leidžia, varžybos gali tęstis. Lietus, tai ne priežastis nutraukti varžybas.

 

Varžybų teisėjai Edgaras Ramuckas, Mindaugas Tocionis ir Danas Brazauskas

Prieš kiekvienas varžybas sektorių ribas nustato varžybų organizatoriai arba teisėjas;

 

Prieš kiekvieną etapą, varžybų atidarymo metu, varžybų organizatoriai arba teisėjas paskelbia taisyklių pasikeitimus, jeigu tokie atsirastų;