Lietuvos sportinės žūklės federacija

Lietuvos Karpininkų Asociacija yra Lietuvos sportinės žūklės federacijos narė (www.sportinezukle.lt)  kuri vienija  Lietuvos žūklės sporto šakų asociacijas, žūklės sporto klubus bei sportine žūkle užsiimančius asmenis Lietuvoje. Šiuo metu Federacija apima šias sportinės žūklės sekcijas (šakas):

-Karpių žūklė

-Dugninė žūklė

-Muselinė žūklė

-Plūdinė žūklė

-Poledinė žūklė –

-Žūklė spiningu

-Kastingas

-Jūrinė žūklė

Federacija pripažįsta  Olimpinę  chartiją  ir  yra  Tarptautinės  sportinės  žūklės konfederacijos  (toliau –C.I.P.S.) narė. Federacija pripažįsta C.I.P.S. kaip pagrindinę organizaciją,  tarptautiniu  mastu  koordinuojančią  sportinę  žūklę.  Federacija  savo veikloje vadovaujasi C.I.P.S.  statutais, reglamentais ir taisyklėmis. Federacijos pagrindiniai veiklos tikslai:-koordinuoti Federacijos narių veiklą, atstovauti ir ginti Federacijos narių interesus Lietuvos  Respublikoje  ir  užsienyje,  sudaryti  palankias  veiklos  sąlygas  Federacijos nariams plėtojant tarpusavio ir tarptautinius ryšius su sportinę žūklę propaguojančiomis organizacijomis;-rengti ir vykdyti Federacijos strateginį veiklos planą;-rengti vystomų sporto šakų plėtojimo programas, jas įgyvendinti ir taip prisidėti prie Lietuvos Respublikos valstybinės sporto plėtros strategijos vykdymo;-atlikti  vienintelio  C.I.P.S.    nario  Lietuvos  Respublikoje  pareigas  ir  naudotis  jai suteiktomis teisėmis Lietuvos sportinės žūklės plėtros tikslams siekti;-atitikti aukšto meistriškumo sporto kriterijus bei siekti, kad žūklė būtų sportiškas, kultūringas  ir sveikas laisvalaikio praleidimo būdas;-gilinti gamtos pažinimą bei sąlytį su ja, propaguoti gamtosaugines idėjas ir racionalų gamtos  turtų  panaudojimą  bei  visomis  įmanomomis Lietuvos  Respublikos  įstatymų nedraudžiamomis priemonėmis užtikrinti gamtos ir jos išteklių gausinimą bei apsaugą.