Jau ne pirmi metai Lietuvos karpininkų asociacija (toliau LKA) prašo iš prijaučiančių mūsų veiklai 1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio (toliau 1,2% parama) — paramai. Dėkojame visiems parėmusiems.

Kiekvienais metais iki gegužės 1 dienos  renkama 1,2% parama už praėjusius metus.

LKA vykdo veiklą įvairiomis kryptimis: rengia Lietuvos karpių žūklės čempionatus, formuoja Lietuvos karpininkų rinktinę, organizuoja rinktinės pasiruošimą ir dalyvavimą pasaulio čempionatuose, vykdo įvairias apklausas, rengia parodas. Šiems tikslams pasiekti naudojami rėmėjų, varžybų startinių mokesčių, Lietuvos sportinės žūklės federacijos ir LKA nario mokesčių pinigai.

LKA vykdo dar vieną svarbią visiems Lietuvos karpininkams misiją – tai karpių išteklių atkūrimas. Kad ir ateityje galėtume laukinėje gamtoje maloniai praleisti laisvalaikį, mes rūpinamės įžuvinimu karpiais ir amūrais įvairiuose Lietuvos telkiniuose. Kiekvienais metais už valstybės lėšas yra įveisiamos Lietuvoje įvairios žuvų rūšys, bet yra viena bėda, labai trūksta kontrolės įžuvinimo procesuose, todėl nesulaukiame norimo rezultato. LKA, suderinusi su Aplinkos ministerija jau pasiekė, kad karpiais ir amūrais įveisimo procese dalyvautų LKA nariai. Skaidraus įžuvinimo vardan Aplinkos ministerija LKA narius pateikia, kaip visuomeninės kontrolės pavyzdį. Šiam tikslui pasiekti reikalingos lėšos, kurios bus naudojamos išskirtinai tik įveisimo karpiais ir amūrais kontrolės išlaidoms padengti.

Kreipiamės į visus norinčius ir galinčius mums padėti, perveskite savo 1,2 % paramos į LKA sąskaitą, karpių ir amūrų Lietuvoje išteklių atkūrimui bei LKA veiklai tęsti.

1,2 procentų gyventojų pajamų mokesčio paramos Lietuvos karpininkų asociacijai pervedimo taisyklės

Prisijungus prie VMI savitarnos (https://deklaravimas.vmi.lt/), spaudžiame „Pildyti formą” (kairėje pusėje), susirasti formą FR0512 (formos kodas)  elektroniniam pildymui, pildyti formą tiesiogiai portale, ją atsidarius ten jau bus įrašyti Jūsų asmens kodas, vardas, pavardė. Reikės užpildyti reikalingus punktus ir paspausti ant langelio ,,Pateikti“

5 (punktas) Mokestinis laikotarpis – praėjusieji metai(pvz. 2020).

6S (punktas) Mokesčio dalį skiriu vienetams, turintiems teisę gauti paramą – pažymėti varnele.

Toliau pildote tik vieną 1 eilutę:

E1 (punktas) Gavėjo tipas – 2

E2 (punktas) Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 126423631

E4 (punktas) Mokesčio dalies dydis (procentais)– 1,2

E5 (punktas) Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio– 2021 (pastaba: kiekvienais metais galima persigalvoti ir paramą pervesti kitoms įmonėms)

Po formos užpildymo paspausti viršuje ant langelio ,,Pateikti“ (šalia žodžio ,,pateikti“ yra žalia varnelė)

 

Paramas ir aukas Lietuvos karpininkų asociacijos veiklai skatinti priimame iš fizinių  asmenų  tiesiogiai į sąskaitą:

 

Lietuvos karpininkų asociacija
Įm.kodas 126423631
A/s Nr. LT49 7044 0600 0407 7096
AB bankas SEB Vilniaus bankas

Mokėjimo paskirtis: parama

 

.

Atsiliepimai apie mūsų veiklą.