Lietuvos karpininkų asociacija

kodas 126423631

Visuotinio susirinkimo protokolas

2015-12-05

Ukmergės rajonas, sodyba Ilgajis

 

Susirinkime dalyvauja 16 (šešiolika) iš 18 (aštuoniolikos) Lietuvos karpininkų asociacijos narių. Kvorumas yra, susirinkimo sprendimai yra teisėti. Nariai apie susirinkimą buvo informuoti telefonu ir elektroniniu paštu. Apie susirinkimą buvo viešai skelbta asociacijos interneto puslapyje www.laukarpis.lt.

Susirinkimo pirmininkas ir sekretorius – Tomas Būdas

 

Darbotvarkė:

  1. Asociacijos prezidento ataskaita
  2. Eiliniai klausimai: narystės ir stojamieji mokesčiai eurais ir iki kada susimokėti, projektas dėl LKA narystės, paroda ,,Viskas karpių žūklei 2016”, nauji nariai.
  3. 2016 metų varžybų reglamento tvirtinimas

 

Nutarta:

  1. Pristatyta asociacijos prezidento ataskaita. Atsakyta į klausimus.
  2. Patvirtinti eiliniai asociacijos klausimai:

a) 60 eurų stojamasis vienkartinis ir 60 eurų metinis narystės mokestis. Pritarta vienbalsiai.

b) nario mokestį susimokėti iki einamųjų metų gegužės 1 d. Pritarta vienbalsiai.

c) balsavimo teisę visuotiniame susirinkime naujas narys po priėmimo į asociacija turi tik nuo sekančio visuotinio susirinkimo. Pritarta vienbalsiai.

d) parodos ,,Viskas karpių žūklei 2016” datą ir organizavimą pavesti asociacijos valdybai. Pritarta vienbalsiai.

e) priimtas naujas asociacijos narys – Valdas Bakanas. Pritarta vienbalsiai.

3.  2016 metų varžybų reglamento (Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato ir atrankos į 18-ajį FIPS e.d. karpių žūklės pasaulio čempionatą) svarstymas. Asociacijos valdybos pristatytiems pakeitimams pritarta vienbalsiai, išskyrus:

a) vyko diskusija dėl komandos tinkamumo atstovauti Lietuvos rinktinėje, jei komandoje lieka tik vienas narys. Priimtas sprendimas. Komandoje likus tik vienam nariui, kitus komandos narius gali sudaryti Lietuvos čempionato dalyviai. Vyko balsavimas: už – 11, susilaikė –5

b) buvo pateikti du pasiūlymai dėl vandens telkinių parinkimo 2016 metų Lietuvos čempionato etapams:

1 pasiūlymas.  I etapas – Vabalių ež., II etapas – Vabalių ež., III etapas – Kintai.

2 pasiūlymas.  I etapas – Vabalių ež., II etapas – Laumeno ež., III etapas – Kintai.

Vyko diskusija, po pasisakymų ir svarstymų pritarta pasiūlymui nr. 1. I etapas – Vabalių ež., II etapas – Vabalių ež., III etapas – Kintai. Vyko balsavimas: už – 14, susilaikė – 2.

2016 metų varžybų reglamentas patvirtintas.

c) pateiktas trumpas žodinis pranešimas Lietuvos čempionatą vykdyti iš dviejų arba keturių etapų. Pasiūlyta sudaryti nuoseklų raštišką 2017 metų varžybų reglamento projektą ir pateikti visuotiniam susirinkimui.

 

Susirinkimo pirmininkas:  Tomas Būdas.