2016 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato ir atrankos į 18-ajį FIPS e.d. karpių žūklės pasaulio čempionatą, reglamentas

 

Oficialus Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatas apjungiamas su atranka į Pasaulio čempionatą (toliau Lietuvos čempionatas).

2016 metų Lietuvos čempionatas organizuojamas trimis etapais. Kiekvienas etapas gali būti pervadintas į etapo rėmėjų taurę. Lietuvos čempionato nugalėtojai paaiškės po visų trijų etapų. Lietuvos rinktinės sudėtis bus formuojama susumavus Lietuvos čempionato ir kvalifikacijos testo rezultatus. Kvalifikacijos testas bus pravedamas paskutinio etapo metu. Išsamūs kvalifikacijos testo reikalavimai aprašyti rinktinės formavimo nuostatuose.

Maksimalus komandų skaičius – 20.

 I etapas, ŽŪKLIO taurė

2016 m.,  gegužės 19 – 22 dienomis, Vabalių ežeras, Alytaus rajonas, varžybų trukmė – 72 valandos

1 vieta- taurės, medaliai, diplomai

2 vieta- taurės, medaliai, diplomai

3 vieta- taurės, medaliai, diplomai

Didžiausia žuvis- taurės ir diplomai

II etapas, CC MOORE taurė

2016 m., birželio 9 – 12 dienomis, Vabalių ežeras, Alytaus rajonas, varžybų trukmė 72 valandos

1 vieta- taurės, medaliai, diplomai

2 vieta- taurės, medaliai, diplomai

3 vieta- taurės, medaliai, diplomai

Didžiausia žuvis- taurės ir diplomai

III etapas, PALIŪČIO taurė

2016 m.,  birželio 30 – liepos 3 dienomis, Kintai, Šilutės rajonas, varžybų trukmė – 72 valandos.

1 vieta- taurės, medaliai, diplomai

2 vieta- taurės, medaliai, diplomai

3 vieta- taurės, medaliai, diplomai

Didžiausia žuvis- taurės ir diplomai

 

Registracija ir komandų startinis mokestis

Pirmenybė registruojantis teikiama Lietuvos čempionato dalyviams

Startinis mokestis komandoms dalyvaujančioms tik  viename etape – 250 €

Startinis mokestis Lietuvos čempionato dalyviams už tris etapus – 600 €

LKA nariams taikomos nuolaidos.

Registracijos pradžia 2015 m. gruodžio 15 d. Lietuvos čempionato dalyviai  registruojasi ir startinį mokestį susimoka iš karto už tris etapus, iki 2016 03 31 dienos. Komandos nedalyvaujančios visame Lietuvos čempionate nuo 2016 04 01 dienos įgyja teisę registruotis į pirmą, į antrą etapą arba į trečią etapą. Registruotis į Lietuvos čempionatą galima ir po 2016 03 31 dienos, jeigu nebus užpildytos visos  vietos.

Registruojantis į Lietuvos čempionatą privaloma nurodyti komandos pavadinimą ir trijų komandos narių vardus bei pavardes. Komandos narių teisės ir pareigos bus paskelbtos kartu su varžybų taisyklėmis. Užsiregistravusių komandų dalyvių sąrašas bus skelbiamas tituliniame www.laukarpis.lt puslapyje.

Komanda laikoma užsiregistravusi, kai perveda startinį mokestį į Lietuvos karpininkų asociacijos sąskaitą: A/s Nr.LT497044060004077096, ( įmonės kodas 126423631) AB bankas SEB bankas, mokėjimo paskirtis:  mokestis už varžybas, komandos pavadinimas.

Po startinio mokesčio varžybų organizatoriaus atstovas elektroniniu paštu arba telefonu patvirtina ir tinklalapyje www.laukarpis.lt paskelbia komandos registraciją varžyboms. Informacija telefonu 862062118 arba el.paštu tomasbudas@inbox.lt

Startiniai varžybų mokesčiai negrąžinami.

Startiniai mokesčiai renkami tiksliniam Lietuvos rinktinės fondui  sudaryti. Rinktinės lėšos skirstomos taip, kaip numato rinktinės formavimo nuostatai.

Bendrosios nuostatos

 1. Varžybų tikslas – populiarinti karpių žūklę Lietuvoje, stiprinti rinktinės padėtį tarptautinėse varžybose, bei dalintis žiniomis ir inovacijomis apie karpių žūklę.
 2. Varžybų metu komandos varžysis dėl pagrindinio prizo – Lietuvos čempionų taurės.
 3. Lietuvos čempionais tampa komanda surinkusi surinkusi mažiausiai baudos taškų per visus 3 Lietuvos čempionato etapus.
 4. Komandą sudaro du pagrindiniai ir vienas atsarginis dalyvis. Etapuose apdovanojami du komandos dalyviai.
 5. Varžybų formatas – komandinės sportinės karpių žūklės varžybos.
 6. Komanda turi teisę naudoti du markerius ir keturias meškeres.
 7. Valtis, laivelius, echolotus bei įrenginius, kurie naudoja radijo ar kitokias ryšio bangas naudoti draudžiama.
 8. Įskaitinės žuvys: karpiai, kojai, amūrai ir plačiakakčiai nuo 1 kg.
 9. Burtų traukimo taisyklės skelbiamos kartu su varžybų taisyklėmis balandžio mėnesį.
 10. Varžybų rezultatai vertinami pagal FIPS e.d. standartą – baudos taškais. Baudos taškai sumuojasi.
 11. Užsiregistravusiai, bet nedalyvaujančiai varžybose komandai skaičiuojami baudos taškai kaip už paskutinę užimtą vietą.
 12. Varžybų teisėjai paskelbiami kartu su varžybų taisyklėmis. Teisėjai turi teisę užeiti į sektorius be leidimo. Nuobaudas skiria teisėjai.
 13. Protestai priimami tik rašytiniu būdu varžyboms pasibaigus, bet ne vėliau, kaip 30 minučių po apdovanojimų. Proteste privalo būti nurodytas konkretus skundžiamo fakto varžybų taisyklių pažeidimo punktas. Pateikiant protestą mokamas mokestis – 100 eurų. Protestą nagrinėja Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba. Protestą išnagrinėjus protestuotojo naudai, mokestis grąžinamas, priešingu atveju mokestis lieka Lietuvos karpininkų asociacijai.

 

Rinktinės formavimas

 

 1. Lietuvos karpininkų rinktinė formuojama iš komandų dalyvaujančių Lietuvos čempionate.
 2. Lietuvos rinktinė tvirtinama remiantis sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės formavimo ir rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate pagal fips e. d. taisykles, nuostatais.
 3. Rinktinę sudaro trys komandos po du pagrindinius narius ir tų komandų atsarginiai nariai.
 4. Atsisakius vienam komandos nariui dalyvauti pasaulio čempionate, kitas komandos narys gali pasirinkti dalyvį savo nuožiūra iš 2016 metų Lietuvos čempionate dalyvavusių narių. Naujai sudaryta komanda privalo atitikti rinktinės formavimo nuostatų reikalavimus.
 5. Jei komanda atsisako dalyvauti pasaulio čempionate, jos vietą užima žemesnę vietą užėmusi komanda, atitinkanti rinktinės formavimo nuostatų reikalavimus.

 

Baigiamosios nuostatos

Daiktinius ir piniginius prizus steigia Lietuvos karpininkų asociacija

Smulkesnė informacija, taisyklės, varžybų rezultatai ir foto reportažai bus talpinami tinklalapyje www.laukarpis.lt.

 

Lietuvos karpininkų asociacija