Lietuvos karpininkų asociacija

Įmonės kodas: 126423631

Adresas: Viršuliškių 2- 49, Vilnius

Visuotinio susirinkimo protokolas

Nr. LKA191130

2019-11-30

Ukmergės rajonas

 

Susirinkime dalyvauja  20 (dvidešimt) iš 29 (dvidešimt devyni) Lietuvos karpininkų asociacijos narių. Kvorumas yra, susirinkimo sprendimai yra teisėti. Nariai apie susirinkimą buvo informuoti telefonu ir elektroniniu paštu. Apie susirinkimą buvo viešai skelbta asociacijos interneto puslapyje www.laukarpis.lt.

Susirinkimo pirmininkas: Tomas Būdas

Susirinkimo sekretorius: Mantas Staškus

 

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Asociacijos prezidento ataskaita;
 2. Asociacijos prezidento atsistatydinimas;
 3. Asociacijos prezidento rinkimai;
 4. Naujas valdybos narys;
 5. Lietuvos karpininkų rinktinės formavimo nuostatų aptarimas;
 6. 2020 metų sportinės karpių žūklės Lietuvos čempionato reglamento aptarimas;
 7. Varžybos ,,Lietuvos karpininkas”;
 8. Valdybos narių skaičiaus didinimas;
 9. Asociacijos išlaidų padengimas;
 10. Naujų narių priėmimas.

 

 1. Išklausyta Lietuvos karpininkų asociacijos prezidento Tomo Būdo veiklos ir finansinė ataskaita. Ataskaitai pritarta.
 2. Priimtas asociacijos prezidento Tomo Būdo atsistatydinimas, ryšium su tuo, kad išrinktas Lietuvos sportinės žūklės federacijos vadovu.
 3. Asociacijos prezidento rinkimai. Kandidatas – Mantas Staškus.

Balsavimo rezultatai:

Už kandidatą  – 19

Susilaikė – 1

NUTARTA: Asociacijos prezidentu išrinktas Mantas Staškus.

 1. Ryšium su tuo, kad asociacijos valdybos narys Mantas Staškus išrinktas asociacijos prezidentu, atsilaisvino viena vieta valdyboje. Buvo pasiūlyti 4 kandidatai:
 • Edgaras Ramuckas
 • Linas Kukulskis
 • Tomas Pocius
 • Ruslanas Kotelnikovas

 

Vyko balsavimas.

NUTARTA:  asociacijos valdybos nariu išrinktas Edgaras Ramuckas.

 

 1. Lietuvos karpininkų rinktinės formavimo nuostatuose buvo pateiktas pasiūlymas su esminiu pakeitimu, kad nuo 2020 metų Lietuvos čempionate komandą sudarys du dalyviai (buvo du arba trys) ir tik jie turės teisę atlikti sportinius normatyvus, kad komanda patektų į formuojamą rinktinę. Po diskusijos vyko balsavimas, pakeitimui pritarta.
 2. 2020 metų sportinės karpių žūklės Lietuvos čempionato reglamento aptarimas.

Pritarus asociacijos valdybai bei atsižvelgus į pasaulio čempionato kriterijus, Mantas Staškus pristatė ateinančių metų Lietuvos čempionato varžybas:

I etapas, Kintai, Gegužės 21-24 d.

II etapas, Balotė (Latvija), Birželio 18-21d.

III etapas, Kintai, Liepos 16-19 d.

NUTARTA: Varžybų reglamentą viešai paskelbti iki 2019-12-31.

 1. Edgaras Ramuckas pristatė individualias varžybas ,,Lietuvos karpininkas”, kurios vyktų 2020.08.14-16 dienomis Pykaičiuose. Varžybų tikslas lavinti asmenines fizines savybes bei išsiaiškinti pajėgiausią Lietuvos karpininką.

Bendru sutarimu pritarta tokio formato varžyboms.

 1. Valdybos narių skaičiaus didinimas;

Nutarta nesvarstyti klausimo susijusio su asociacijos įstatų pakeitimais.

 1. Asociacijos išlaidų padengimo klausimas;

Nutarta 2020 metais, kiekvieną mėnesį prezidentui skirti (pervesti į asmeninę sąskaitą) po 100 (vienas šimtas) eurų kanceliarinėms bei kitoms asociacijos išlaidoms padengti.

 1. Į asociaciją priimti nauji nariai: Ernestas Ivaško, Simonas Gudonis, Mindaugas Tocionis, Gytis Mikšiūnas, Aurimas Katkevičius, Darius Savickas, Deividas Sabonis, Vytautas Buikus, Donatas Monkevičius, Edgaras Šurna, Remigijus Akmenskas. Tadas Matulevičius, Arvydas Šimkevičius.

 

Susirinkimo pirmininkas: Tomas Būdas                            Susirinkimo sekretorius: Mantas Staškus