Reglamentas

Lietuvos Karpininko 2021 varžybų tikslai

  • Populiarinti karpių žūklę Lietuvoje
  • Populiarinti principą ,,Pagavai – paleisk”
  • Mokyti ir mokytis kaip atsargiai reikia elgtis su žuvimi
  • Derinti sportą su mėgiamu hobiu
  • Dalintis žiniomis ir inovacijomis apie karpių žūklę
  • Varžybų metu dalyviai varžysis dėl pagrindinio prizo – Lietuvos čempiono asmeninės taurės ir 1000 Eur piniginio prizo už pirmą vietą.
  • 2021 metų Lietuvos karpininkas organizuojamas 1 etapu.

Lietuvos karpininkas 2021 maksimalus dalyvių skaičius etape – 16.

2021 m.,  Rugpjūčio 6 – 8 dienomis, Pykaičių tvenkiniai, varžybų trukmė – 50 valandų

1 vieta- taurė, diplomai, 1000 Eur piniginis prizas.

2 vieta- taurė, diplomai.

3 vieta- taurė, diplomai.

Registracija ir dalyvių startinis mokestis

Registracija prasideda – 2021 01 04.

Startinis mokestis – 200 €

Dalyviai sumokėję startinį varžybų mokestį tuo pačiu patvirtina, kad sutinka su visais Lietuvos čempionato nuostatais bei taisyklėmis, o taip pat prisiima pilną atsakomybę dėl sveikatos sutrikimų, įvairių traumų ar mirties atvejo.  Startiniai varžybų mokesčiai – negrąžinami.

Dalyvis sumokėjęs startinį varžybų mokestį, kartu sutinka, kad dalyvių vardai ir pavardės bei vaizdinė medžiaga daryta varžybų metu, bus viešai publikuojami tinklapyje www.laukarpis.lt , socialiniuose tinkluose ir kitose masinės informavimo priemonėse.

Registruojantis į čempionatą privaloma nurodyti vardą pavardę. Užsiregistravusių dalyvių sąrašas bus skelbiamas LKA puslapyje  www.laukarpis.lt

Dalyvis laikomas užsiregistruotas, kada čempionato organizatorius patvirtina, kad galima registruotis ir kai komanda perveda startinį mokestį į Lietuvos karpininkų asociacijos sąskaitą (sumokamas iki gegužės 1 dienos):

Įmonės pavadinimas: Lietuvos karpininkų asociacija

Įmonės kodas: 126423631

Sąskaitos nr.  – LT497044060004077096

Mokėjimo paskirtis:  mokestis už Lietuvos karpininkas 2021 varžybas.

Po startinio mokesčio apmokėjimo varžybų organizatoriaus atstovas elektroniniu paštu arba telefonu patvirtina ir tinklalapyje www.laukarpis.lt paskelbia dalyvio registraciją varžyboms.

Bendrosios nuostatos

1. Lietuvos čempionu tampa dalyvis pagavęs didžiausią kilogramų svorį varžybų metu.

2. Varžybų formatas – asmeninės sportinės karpių žūklės varžybos.

3. Dalyvis turi teisę naudoti vieną markerį ir dvi meškeres.

4. Valtis, laivelius, echolotus bei įrenginius, kurie naudoja radijo ar kitokias ryšio bangas naudoti draudžiama.

5. Įskaitinės žuvys: karpiai ir amūrai nuo 1,5 kg.

6. Varžybų ir burtų traukimo taisyklės skelbiamos balandžio mėnesį.

7. Varžybų teisėjai paskelbiami kartu su varžybų taisyklėmis. Teisėjai turi teisę užeiti į sektorius be leidimo. Nuobaudas skiria teisėjai.

8. Protestai priimami tik rašytiniu būdu varžyboms pasibaigus, bet ne vėliau, kaip 30 minučių po apdovanojimų. Proteste privalo būti nurodytas konkretus skundžiamo fakto varžybų taisyklių pažeidimo punktas. Pateikiant protestą mokamas mokestis – 100 eurų. Protestą nagrinėja Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba. Protestą išnagrinėjus protestuotojo naudai, mokestis grąžinamas, priešingu atveju mokestis lieka Lietuvos karpininkų asociacijai.

Baigiamosios nuostatos

Daiktinius ir piniginius prizus steigia Lietuvos karpininkų asociacija

Smulkesnė informacija, taisyklės, varžybų rezultatai ir reportažai bus talpinami tinklalapyje www.laukarpis.lt.

Lietuvos karpininkų asociacija, Informacija telefonu 8 650 51587 arba el.paštu linas.kukulskis@gmail.com