Reglamentas

Varžybų tikslas – populiarinti sportinę karpių žūklę Lietuvoje, stiprinti Lietuvos rinktinės padėtį tarptautinėse varžybose, bei dalintis žiniomis ir inovacijomis apie sportinę karpių žūklę.

Sportinės žūklės Lietuvos čempionatas tai aukšto meistriškumo sporto varžybos, atitinkančios Lietuvos respublikos sporto įstatymo reikalavimus bei Lietuvos sportinės žūklės federacijos nutarimus.

Oficialus 2021 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatas (toliau Lietuvos čempionatas) vykdomas Lietuvos čempionams ir prizininkas išaiškinti, apjungiamas su atranka į  Pasaulio čempionatą, kuris vyks 2021 metais rugsėjo  mėnesį Ukrainoje.

Lietuvos čempionato komanda – tai komanda dalyvaujanti  sportinės karpių žūklės Lietuvos čempionato visuose etapuose ir pretenduojanti į Lietuvos čempionų titulą.

2021 metų Lietuvos čempionatas organizuojamas trimis etapais. Kiekvienas etapas gali būti pervadintas į etapo rėmėjų taurę. Lietuvos čempionato nugalėtojai paaiškės po visų trijų etapų. Lietuvos rinktinės sudėtis bus formuojama susumavus Lietuvos čempionato ir sportinių normatyvų rezultatus. 2021 metais sportiniai normatyvai bus pravedami eiliškumo tvarka iš kart po trečio etapo pabaigos. Esant netinkamoms normatyvų atlikimui gamtinėms sąlygoms, normatyvų  atlikimo data ir vieta gali būti perkelta. Išsamūs sportinių normatyvų reikalavimai aprašyti sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės formavimo ir rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate pagal FIPSed taisykles nuostatuose (toliau –  rinktinės formavimo nuostatai).

Sportinių telkinių zonos. Telkiniai bus suskirstyti į dvi zonas A ir B (jei komandų skaičius čempionate bus 30 ir daugiau, telkiniai bus skirstomi į tris zonas A; B; C). Į zonas bus patenkama burtu keliu prieš kiekvieną varžybų etapą ir nesvarbu kokioje zonoje komanda buvo prieš tai.

Naujas baudos balų skaičiavimo metodas – Telkiniai bus suskirstyti į dvi (tris) zonas, baudos taškai skaičiuojami kiekvienai zonai atskirai. Komandoms surinkusioms  vienodą baudos taškų sumą, aukštesnę vietą lemia didesnis kiekis (kg.) pagautos žuvies. Kitomis situacijomis baudos balai skaičiuojami pagal FIPSed taisykles.

 I etapas, maksimalus komandų skaičius I etape – 24

2021 m. Gegužės 20-23 d., Kintai, Šilutės rajonas, varžybų trukmė – 72 valandos.

1 vieta- taurės, medaliai, diplomai

2 vieta- taurės, medaliai, diplomai

3 vieta- taurės, medaliai, diplomai

Didžiausia žuvis- taurės ir diplomai.

II etapas, maksimalus komandų skaičius II etape – 40

2021 m. birželio 17-20 d., Balotes ežeras, Latvija, varžybų trukmė – 72 valandos

1 vieta- taurės, medaliai, diplomai

2 vieta- taurės, medaliai, diplomai

3 vieta- taurės, medaliai, diplomai

Didžiausia žuvis- taurės ir diplomai

III etapas, maksimalus komandų skaičius III etape – 24

2021 m. liepos 15 -18 dienomis, Kintai, Šilutės rajonas, varžybų trukmė – 72 valandos.

1 vieta- taurės, medaliai, diplomai

2 vieta- taurės, medaliai, diplomai

3 vieta- taurės, medaliai, diplomai

Didžiausia žuvis- taurės ir diplomai

Galutinė komandų rikiuotė pateikiama po trečio etapo.

Registracija ir komandų startinis mokestis

Startinis mokestis Lietuvos čempionato komandoms už tris etapus – 700 €

Komandos sumokėjusios startinį varžybų mokestį tuo pačiu patvirtina, kad sutinka su visais Lietuvos čempionato nuostatais bei taisyklėmis, o taip pat prisiima pilną atsakomybę dėl sveikatos sutrikimų, įvairių traumų ar mirties atvejo. Startiniai varžybų mokesčiai – negrąžinami.

Komanda sumokėjusi startinį varžybų mokestį, kartu sutinka, kad komandos narių vardai ir pavardės bei vaizdinė medžiaga daryta varžybų metu, bus viešai publikuojami tinklapyje www.laukarpis.lt , socialiniuose tinkluose ir kitose masinės informavimo priemonėse.

LKA nariams taikomos nuolaidos.

Lietuvos čempionato komandų registracija prasideda nuo 2021 01 04 ir vyksta iki 2021 05 01. Šios komandos registruojasi ir startinį mokestį susimoka iš karto už tris etapus.

Registruojantis į Lietuvos čempionatą privaloma nurodyti komandos pavadinimą, dviejų komandos narių vardus bei pavardes ir atsarginį komandos narį. Komandos narių teisės ir pareigos bus paskelbtos kartu su varžybų taisyklėmis. Užsiregistravusių komandų dalyvių sąrašas bus skelbiamas tituliniame www.laukarpis.lt puslapyje.

Komanda laikoma užsiregistravusi, kai perveda startinį mokestį į Lietuvos karpininkų asociacijos sąskaitą:

Įmonės pavadinimas: Lietuvos karpininkų asociacija

Įmonės kodas: 126423631

Sąskaitos nr.  – LT497044060004077096

Mokėjimo paskirtis:  mokestis už varžybas, komanda (komandos pavadinimas)

Po startinio mokesčio apmokėjimo varžybų organizatoriaus atstovas elektroniniu paštu arba telefonu patvirtina ir tinklalapyje www.laukarpis.lt paskelbia komandos registraciją varžyboms. 

Startiniai mokesčiai renkami 2021 metų Lietuvos čempionatui organizuoti.

Bendrosios nuostatos

 1. Varžybų metu komandos varžysis dėl pagrindinio prizo – Lietuvos čempionų taurės.
 2. Lietuvos čempionais tampa Lietuvos čempionato komanda surinkusi mažiausiai baudos taškų per visus 3 Lietuvos čempionato etapus.
 3. Į trečią 2021 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato etapą Kintuose, patenka  pirmos 22 komandos po dviejų 2021 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato etapų.
 4. Komandą sudaro du arba trys nariai. Sektoriuje vienu metu gali būti du komandos nariai. Etapuose apdovanojami du komandos nariai. Varžybų metu galimas vieno komandos nario keitimas. Keičiantį narį privaloma įregistruoti prieš pirmo etapo startą. Čempionato eigoje iškilus nenumatytoms aplinkybėms galimas komandos narių keitimas pateikus rimtą priežastį LKA valdybai, kuri svarstys prašymą ir balsavimo būdu pritars arba nepritars komandos sudėties pasikeitimui. Jei komanda papuola į Lietuvos rinkitinę ir ją sudaro trys nariai, komanda apsisprendžia, kurie du nariai delguojami į Lietuvos rinktinę.
 5. Varžybų formatas – komandinės sportinės karpių žūklės varžybos.
 6. Komanda turi teisę naudoti du markerius ir keturias meškeres.
 7. Valtis, laivelius, echolotus bei įrenginius, kurie naudoja radijo ar kitokias ryšio bangas naudoti draudžiama.
 8. Įskaitinės žuvys: karpiai ir amūrai nuo 1,5 kg. Įskaitinis svoris gali būti keičiamas apie tai  informuojant prieš varžybų startą visas komandas.
 9. Etapų atidarymo ir apdovanojimo ceremonijoje privalo dalyvauti visos etape dalyvaujančios Komandos. Komanda be pateisinamos priežasties, nedalyvavusi etapo apdovanojime gauna įspėjimą. Komandai gavusiai antrą įspėjimą, pridedami trys baudos taškai prie galutinių reitingų.
 10. Varžybų rezultatai vertinami pagal FIPS e.d. standartą – baudos taškais. Lietuvos čempionato komandoms baudos taškai sumuojasi.
 11. Užsiregistravusiai, bet nedalyvaujančiai varžybose komandai skaičiuojami baudos taškai kaip už paskutinę užimtą vietą.
 12. Varžybų teisėjai paskelbiami kartu su varžybų taisyklėmis. Teisėjai turi teisę užeiti į sektorius be leidimo. Nuobaudas skiria teisėjai.
 13. Viešas alkoholio vartojimas ir demonstravimas varžybose bus baudžiamas geltona kortele ir baudos tašku turnyrinėje lentelėje.
 14. Protestai priimami tik rašytiniu būdu varžyboms pasibaigus, bet ne vėliau, kaip 30 minučių po varžybų pabaigos. Proteste privalo būti nurodytas konkretus skundžiamo fakto varžybų taisyklių pažeidimo punktas. Pateikiant protestą mokamas mokestis – 100 eurų. Protestą nagrinėja Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba. Protestą išnagrinėjus protestuotojo naudai, mokestis grąžinamas, priešingu atveju mokestis lieka Lietuvos karpininkų asociacijai.

Baigiamosios nuostatos

Daiktinius ir piniginius prizus steigia Lietuvos karpininkų asociacija

Smulkesnė informacija, taisyklės, varžybų rezultatai ir reportažai bus talpinami tinklalapyje www.laukarpis.lt.

Dalyvių sąrašas

Lietuvos karpininkų asociacija

Informacija telefonu 8 686 26974 arba el.paštu mantas.staskus@gmail.com