Reglamentas

.

2018 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatas ir atranka į 20 ir 21* FIPS e.d. karpių žūklės Pasaulio čempionatus

.

Oficialus 2018 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatas (toliau Lietuvos čempionatas) apjungiamas su atranka į  du Pasaulio čempionatus, kurie vyks 2018 metų spalio mėnesį ir 2019 metų pradžioje.

Lietuvos čempionato komanda – tai komanda dalyvaujanti  sportinės karpių žūklės Lietuvos čempionato visuose etapuose ir pretenduojanti į Lietuvos čempionų titulą bei į Lietuvos karpininkų rinktinę. Lietuvos čempionato komandų registracija prasideda 2018-01-01.

Etapo komanda – tai komanda dalyvaujanti viename arba dviejuose Lietuvos čempionato etapuose ir nepretenduojanti į Lietuvos čempionų titulą bei į Lietuvos karpininkų rinktinę. Etapo komandų registracija prasideda 2018-04-01.

2018 metų Lietuvos čempionatas organizuojamas trimis etapais. Kiekvienas etapas gali būti pervadintas į etapo rėmėjų taurę. Lietuvos čempionato nugalėtojai paaiškės po visų trijų etapų. Lietuvos rinktinės sudėtis bus formuojama susumavus Lietuvos čempionato ir sportinių normatyvų rezultatus. 2018 metais sportiniai normatyvai bus pravedami visiems pareiškusiems norą Lietuvos čempionato dalyviams iš anksto paskelbtoje vietoje. Išsamūs sportinių normatyvų reikalavimai aprašyti sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės formavimo ir rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate pagal FIPSed taisykles nuostatuose (toliau –  rinktinės formavimo nuostatai).

I etapas ,,Žvejoklio taurė“  – maksimalus komandų skaičius I etape – 30

2018 m.,  gegužės 17 – 20 dienomis, Ilgio ežeras, Druskininkų rajonas, varžybų trukmė – 72 valandos

1 vieta- taurės, medaliai, diplomai

2 vieta- taurės, medaliai, diplomai

3 vieta- taurės, medaliai, diplomai

Didžiausia žuvis- taurės ir diplomai

II etapas ,,Mistral Baits“ – maksimalus komandų skaičius II etape – 20

2018 m.,  birželio 14-17 dienomis, Vabalių ežeras, Alytaus rajonas, varžybų trukmė 72 valandos

1 vieta- taurės, medaliai, diplomai

2 vieta- taurės, medaliai, diplomai

3 vieta- taurės, medaliai, diplomai

Didžiausia žuvis- taurės ir diplomai

III etapas ,,Žūklio taurė“ – maksimalus komandų skaičius III etape – 15

2018 m.,  liepos 12-15 dienomis, Kintai, Šilutės rajonas, varžybų trukmė – 72 valandos.

1 vieta- taurės, medaliai, diplomai

2 vieta- taurės, medaliai, diplomai

3 vieta- taurės, medaliai, diplomai

Didžiausia žuvis- taurės ir diplomai

 

Registracija ir komandų startinis mokestis

Pirmenybė registruojantis teikiama Lietuvos čempionato komandoms.

Startinis mokestis Lietuvos čempionato komandoms už tris etapus – 600 €

Startinis mokestis etapo komandoms už vieną etapą- 250 €

Etapo komandos II ir III etapuose gali dalyvauti tik tuo atveju jei yra pakankamai vietos sektoriams, pasirinktame varžyboms vandens telkinyje.

Komandos sumokėjusios startinį varžybų mokestį tuo pačiu patvirtina, kad sutinka su visais Lietuvos čempionato nuostatais bei taisyklėmis, o taip pat prisiima pilną atsakomybę dėl sveikatos sutrikimų, įvairių traumų ar mirties atvejo. Startiniai varžybų mokesčiai – negrąžinami.

Komanda sumokėjusi startinį varžybų mokestį, kartu sutinka, kad komandos narių vardai ir pavardės bei vaizdinė medžiaga daryta varžybų metu, bus viešai publikuojami tinklapyje www.laukarpis.lt , socialiniuose tinkluose ir kitose masinės informavimo priemonėse.

LKA nariams taikomos nuolaidos.

Lietuvos čempionato komandų registracijos pradžia 2018 m. sausio 1 d. Šios komandos registruojasi ir startinį mokestį susimoka iš karto už tris etapus iki 2018 03 31 dienos.

Etapo komandų registracijos pradžia nuo 2018 m. balandžio 1 dienos. Šios komandos įgyja teisę registruotis į pirmą arba į antrą etapą.

Registruotis į Lietuvos čempionatą galima ir po 2018 03 31 dienos, jeigu nebus užpildytos visos  vietos.

Registruojantis į Lietuvos čempionatą privaloma nurodyti komandos pavadinimą, dviejų arba trijų komandos narių vardus bei pavardes. Komandos narių teisės ir pareigos bus paskelbtos kartu su varžybų taisyklėmis. Užsiregistravusių komandų dalyvių sąrašas bus skelbiamas tituliniame www.laukarpis.lt puslapyje.

Komanda laikoma užsiregistravusi, kai perveda startinį mokestį į Lietuvos karpininkų asociacijos sąskaitą: A/s Nr.LT497044060004077096, ( įmonės kodas 126423631) AB bankas SEB bankas, mokėjimo paskirtis:  mokestis už varžybas, komandos pavadinimas.

Po startinio mokesčio apmokėjimo varžybų organizatoriaus atstovas elektroniniu paštu arba telefonu patvirtina ir tinklalapyje www.laukarpis.lt paskelbia komandos registraciją varžyboms.

Startiniai mokesčiai renkami tiksliniam 2018 metų Lietuvos rinktinės fondui  sudaryti. Rinktinės lėšos skirstomos taip, kaip numato rinktinės formavimo nuostatai.

2019 metų rinktinės nariai patys apsimoka visas LT rinktinės išlaidas Pasaulio čempionate Pietų Afrikos Respublikoje. Rinktinės sudėties apibrėžimas nurodytas rinktinės formavimo nuostatuose.

Bendrosios nuostatos

 1. Varžybų tikslas – populiarinti karpių žūklę Lietuvoje, stiprinti rinktinės padėtį tarptautinėse varžybose, bei dalintis žiniomis ir inovacijomis apie karpių žūklę.
 2. Varžybų metu komandos varžysis dėl pagrindinio prizo – Lietuvos čempionų taurės.
 3. Susiklosčius aplinkybėms jeigu vandens telkinys netalpina tiek komandų, kiek yra Lietuvos čempionate, tokiu atveju į sekantį etapą patenka komandos užimančios aukštesnę padėtį bendroje turnyrinėje lentelėje.
 4. Lietuvos čempionais tampa Lietuvos čempionato komanda surinkusi mažiausiai baudos taškų per visus 3 Lietuvos čempionato etapus.
 5. Komandą sudaro du arba trys dalyviai, kurių teisės ir pareigos yra vienodos. Etapuose apdovanojami du komandos dalyviai.
 6. Varžybų formatas – komandinės sportinės karpių žūklės varžybos.
 7. Komanda turi teisę naudoti du markerius ir keturias meškeres.
 8. Valtis, laivelius, echolotus bei įrenginius, kurie naudoja radijo ar kitokias ryšio bangas naudoti draudžiama.
 9. Įskaitinės žuvys: karpiai ir amūrai nuo 1,5 kg.
 10. Varžybų ir burtų traukimo taisyklės skelbiamos balandžio mėnesį.
 11. Varžybų rezultatai vertinami pagal FIPS e.d. standartą – baudos taškais. Lietuvos čempionato komandoms baudos taškai sumuojasi.
 12. Užsiregistravusiai, bet nedalyvaujančiai varžybose komandai skaičiuojami baudos taškai kaip už paskutinę užimtą vietą.
 13. Varžybų teisėjai paskelbiami kartu su varžybų taisyklėmis. Teisėjai turi teisę užeiti į sektorius be leidimo. Nuobaudas skiria teisėjai.
 14. Protestai priimami tik rašytiniu būdu varžyboms pasibaigus, bet ne vėliau, kaip 30 minučių po apdovanojimų. Proteste privalo būti nurodytas konkretus skundžiamo fakto varžybų taisyklių pažeidimo punktas. Pateikiant protestą mokamas mokestis – 100 eurų. Protestą nagrinėja Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba. Protestą išnagrinėjus protestuotojo naudai, mokestis grąžinamas, priešingu atveju mokestis lieka Lietuvos karpininkų asociacijai.

 

Rinktinės formavimas

 1. Lietuvos karpininkų rinktinė formuojama iš Lietuvos čempionato komandų.
 2. Lietuvos rinktinė tvirtinama remiantis sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės formavimo ir rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate pagal FIPSed taisykles, nuostatais.
 3. Lietuvos karpininkų rinktinės sudėtis: trys komandos po du dalyvius, kuriuos po komandos apsisprendimo  tvirtina rinktinės kapitonai. Atsarginius dalyvius pasaulio čempionatui formuoja rinktinės kapitonai.
 4. Atsisakius vienam komandos nariui dalyvauti pasaulio čempionate, kitas komandos narys gali pasirinkti dalyvį savo nuožiūra iš 2018 metų Lietuvos čempionate dalyvavusių narių. Naujai sudaryta komanda privalo atitikti rinktinės formavimo nuostatų reikalavimus.
 5. Jei komanda atsisako dalyvauti pasaulio čempionate, jos vietą užima žemesnę vietą Lietuvos čempionate užėmusi komanda, atitinkanti rinktinės formavimo nuostatų reikalavimus.

 

Baigiamosios nuostatos

Daiktinius ir piniginius prizus steigia Lietuvos karpininkų asociacija

Smulkesnė informacija, taisyklės, varžybų rezultatai ir reportažai bus talpinami tinklalapyje www.laukarpis.lt.

 

Lietuvos karpininkų asociacija

Informacija telefonu 862062118 arba el.paštu tomasbudas@inbox.lt

 

 

21* – į dvidešimt pirmąjį Pasaulio čempionatą jeigu jis vyks 2019 metų pradžioje Pietų Afrikos Respublikoje vyks 2018 metų rinktinė. Nenumatytus atvejus svarstys Lietuvos karpininkų asociacijos visuotinis susirinkimas 2018 metų pabaigoje.

 

remejai 2018

 

 

Vytis 3