Visuotinis susirinkimas 2012

Karpininkų asociacijos prezidento ir valdybos ataskaita

2012-11-24

Ukmergės rajonas

TIKSLAI IR VIZIJA.

Karpininkų asociacija kart su visais Lietuvos karpininkais tikisi konstruktyvaus ir bendro darbo. Puikiai suvokiame, kad visi laukia atsakingų sprendimų, nuo kurių priklausys, kaip žvejosime ir varžysimės ateityje. Artimiausias išbandymas – 2013 m. varžybų reglamentas.

Vienas pagrindinių asociacijos tikslų yra propaguoti sportinę karpių žūklę Lietuvoje ir laukinių karpių žvejybos principą ,,pagavai – paleisk”. O taip pat organizuoti karpių gaudymo varžybas, keliant reikalavimus žvejybos kultūrai, taktikai ir technikai, skleidžiant sukauptą patirtį ir informaciją apie laukinių karpių gaudymą bei gyvenseną. Deramai atlikus šiuos darbus, galima tikėtis gerų rezultatų FIPSed pasaulio čempionate. Esant galimybei Karpininkų asociacijos nariai bus kviečiami į žūklės seminarus, kuriuose patyrę Lietuvos karpininkai dalinsis savo patirtimi. Esame valdžių kaitos centre, tačiau raginame nesiblaškyti, o laikytis krypties, kurią jau esame pasirinkę. Linkiu visiems susitelkimo naujiems ir tęstiniams darbams.

ATLIKTI DARBAI.

Asociacija aktyviai dalyvauja karpių žūklės reglamentų svarstyme, teikia pasiūlymus, protestuoja prieš nenaudingus sprendimus. Neapsiribojame veikla tik asociacijos viduje, atliekame lobistinį darbą Lietuvos Respublikos Seime, aplinkos ir žemės ūkio ministerijose, kuris susijęs su karpiais, nauju žūklės įstatymu ir apskritai su kultūringu meškeriojimu. Esame aktyvūs Lietuvos sportinės žūklės klubų lygos ir federacijos veikloje, ko pasekoje skiname pirmuosius vaisius. Kviečiame aktyviai domėtis šia mūsų veikla, teikti savo pasiūlymus, dalyvauti diskusijose bei nuomonės formavime, prisidėti prie karpių žūklės aplinkos tobulinimo ir meškeriojimo kultūros kėlimo.

Šiemet gegužės – liepos mėnesiais suorganizavome trejas Lietuvos čempionato, o kartu ir atrankos į Lietuvos rinktinę varžybas. Pagal baudos taškus išaiškinome Lietuvos čempionus. Pirmosios trys komandos pateko į pagrindinę rinktinės sudėtį. Dar organizavome asmenines, individualios įskaitos varžybas, ,,Romados“ taurę. Taip pat pirmą kartą Lietuvoje surengėme karpių žūklės jaukų ir masalų parodą. Visi mūsų renginiai buvo organizuojami įvairiose Lietuvos vietose: Tauragės, Kauno, Druskininkų ir Vilniaus rajonuose. Labai džiugu, kad kiekvienas renginys pritraukia vis daugiau žiūrovų ir dalyvių.

Apie visus mūsų organizuotus renginius ir FIPSed pasaulio čempionatą Rumunijoje plačiai aprašėme keliuose interneto portaluose, žurnaluose ,,ŽŪKLĖ” ir ,,Meškeriotojas“, dienraštyje ,,Respublika“. Bendroje sumoje per metus viso parašėme apie 20 straipsnių karpių žūklės tematika. Kaip pastebėjome pernai, švietimas šia tema labai padeda populiarinti mūsų pasirinktą kelią, tuo pačiu atsiranda vis daugiau naujų rėmėjų. Jūs visi puikiai suvokiate, kiek reikia įdėti lėšų, pastangų ir …….. sekantį teiginį noriu pabrėžti ypatingai, ASMENINĖS INICIATYVOS norint padaryti kokį nors renginį, o po to dar ir tinkamai apie tai parašyti. Pastaraisiais metais pasirašytas rekordinis paramų sutarčių skaičius. Tris metus iš eilės mūsų generaliniai rėmėjai yra UAB ,,PALIŪTIS” ir lenkų įmonė – ,,AJ GROUP”. Šiais metais mus taip pat rėmė: tarptautinės bendrovės – ,,BOILIE HOLIC ” ir ,,THERMOPLAST”; Lietuvos įmonės – UAB ,,PALIŪČIO BALDAI“; UAB ,,FINANCE PROPERTY”; A. Kirsnio įmonė ,,DEEPEX”; UAB ,,GRAND CARGO”; UAB ,,ROMADA”; UAB ,,ŽVEJOKLIS’’; Gyčio Kavaliausko įmonė ,,PAS GYTĮ’’; UAB ,,DEIRUTA’’- ,,Laikas žvejoti”. Dėkojame rėmėjams.

Pastaruosius tris metus, dalyvaujame FIPSed karpių žūklės pasaulio čempionatuose, kurių dėka mes su kiekvienais metais tobulėjame ir tuo pačiu stengiamės pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių į Lietuvos čempionatą, kurių siekiamybė yra mokytis iš patyrusių žvejų.

Rugsėjo pabaigoje Rumunijoje, prie Juodosios jūros, šalia Konstantos miesto, Korbu ežere, kurio plotas yra 400 ha. vyko 14-asis FIPSed karpių žūklės pasaulio čempionatas. Viso dalyvavo 20 valstybių, kiekvienai jų atstovavo po tris komandas, kurios susiskirstė į atskiras zonas. Taigi, bendrai prie vandens telkinio 72 valandas kovojo 60 profesionalių komandų.

Mūsų pačių iškeltas uždavinys buvo patekti į dešimtuką. Iškovojome 9-ają vietą, kas mus pilnai tenkino. Priimta, jog pasiekus vienokį ar kitokį rezultatą reikia siekti aukštesnio, tačiau būdami realistais keliame sau uždavinį 2013 metais vyksiančiame pasaulio čempionate išsilaikyti stiprausiųjų dešimtuke.

Po šių metų pasaulio čempionato supratome, kad techniškai mums yra dar kur tobulėti, ką labai akcentuosime kitų metų atrankoje. Finansine prasme, mes esame nelabai pajėgūs varžytis su kitomis valstybėmis, bet tuo nenorime pasakyti, kad nesivaržysime, anaiptol, mūsų laukia didelis iššūkis įrodant, kad ir su mažu biudžetu galima kovoti.

Karpininkų asociacijos valdyba:

Audrius Lesinskas

Vilmantas Andziulevičius

Remigijus Motekaitis

 

Karpininkų asociacijos prezidentas Tomas Būdas


Visuotinio susirinkimo protokolas

2012-11-24

Ukmergės rajonas

Susirinkimo pirmininkas: Tomas Būdas

Susirinkimo sekretorius: Remigijus Motekaitis

Darbotvarkė:

1. Asociacijos prezidento ataskaita

2. Naujų narių priėmimas

3. 2013 metų įsipareigojimai, varžybų reglamento pristatymas ir tvirtinimas

4. Asociacijos prezidento rinkimai

5. Asociacijos valdybos rinkimai

6. Lietuvos rinktinės trenerio – kapitono rinkimai

7. Lietuvos rinktinės vadybininko rinkimai

8. Svarstymas dėl naujojo Karpininkų asociacijos pavadinimo

9. Naujos redakcijos Karpininkų asociacijos įstatų svarstymas ir tvirtinimas

10. Kiti klausimai.

Nutarta:

1. Išklausyta Karpininkų asociacijos valdybos ir prezidento ataskaita

2. Priimti į asociaciją nauji nariai: Aurelijus Savostas ir Julius Arnoldas Mituzas. Vyko balsavimas, pritarta vienbalsiai.

3. Patvirtintas 2013 metų varžybų reglamentas su pasiūlytais pakeitimais:

a) 2013 metų varžybų reglamente buvo pateiktas pasiūlymas, kad į atranką registruotis gali daugiausiai 20 komandų. Čia tam atvejui, kad po pirmojo turo nebūtų atkritusių komandų. Pasiūlymui pritarta.

b) Lietuvos čempionate ir atrankoje į pasaulio čempionatą svėrimui naudoti elektronines svarstykles. Pasiūlymui pritarta.

c) Prieš varžybas organizatoriai privalo paskelbti varžybų teisėjus, kurie be atskiro leidimo gali visais atvejais patekti į sektorius. Pasiūlymui pritarta.

d) Įsipareigojimas ,,BH tactical baits“ surengti vieną turą pavadintą jų taure. Pasiūlymui pritarta.

e) Ilgio ežere UAB ,,Paliūtis“ taurėje (I turas) leisti į sektorius be atskiro teisėjo leidimo užeiti artimiems giminaičiams (Artimieji giminaičiai yra tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai)

f) Karpininkų asociacijos prezidentas turi teisę neregistruoti į Lietuvos čempionatą ir atranką komandos arba atskiro nario, kurie neatitinka karpininko-varžybautojo reikalavimų (blogas techninis pasiruošimas, negarbingi, konfliktuojantys ir pan.). Pasiūlymui pritarta.

4. Asociacijos prezidento rinkimai. Kandidatas – Tomas Būdas. Prabalsuota vienbalsiai už Tomą Būdą.

5. Asociacijos valdybos rinkimai. Pasiūlymas perrinkti buvusią valdybą. Prabalsuota vienbalsiai už Karpininklų asociacijos valdybą: Audrius Lesinskas, Remigijus Motekaitis, Vilmantas Andziulevičius.

6. Lietuvos karpių žūklės rinktinės kapitonu 2 metams išrinktas Tomas Būdas.

7. Vadybininko kandidatūros: Jurgis Gudauskas ir Alfredas Macenka. Alfredas Macenka atsiėmė savo kandidatūra dėl laiko stokos ir gyvenimo atstumo nesuderinamumo. Lietuvos karpių žūklės rinktinės vadybininku 2 metams išrinktas Jurgis Gudauskas.

8. Naujojo Karpininkų asociacijos pavadinimo svarstymas ir tvirtinimas. Pritarta vienbalsiai

9. Naujos redakcijos Karpininkų asociacijos įstatų svarstymas ir tvirtinimas. Pritarta vienbalsiai

10. Tarp kitų klausimų buvo pristatytas Dariaus Surgauto ir Valdo Paliulio bendras projektas ,,LKA dešimtmečio taurė“ . Ši taurė bus rengiama Pykaičių tvenkinyje, gegužės mėnesį. Varžybų taisyklės paprasto formato. 2013 metų pradžioje ,,LKA dešimtmečio taurė“ bus pristatyta www.laukarpis.lt ir www.adziukas.com

Parašykite komentarą