Visuotiniam karpininkų asociacijos susirinkimui

 

KARPININKŲ ASOCIACIJOS PREZIDENTO ATASKAITA UŽ 2006- 2010 METUS

 

Karpininkų asociacijos visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2006 m. lapkričio 25 d., sprendimu į asociacijos vadovo postą buvo išrinktas D.Surgautas. Išrinkus į pareigas buvo perimti vidiniai asociacijos dokumentai: varžybų statistika, kai kurių susirinkimų protokolai, nepasirašyti buhalterinės apskaitos dokumentai.

Esamo asociacijos vadovo pareiga pagal susitarimą su asociacijos nariais ir Valdyba buvo per du metus sutvarkyti asociacijos dokumentus ir po dviejų metų vadovavimą klubui perduoti kažkuriam iš Valdybos narių. Asociacijos dokumentai sutvarkyti. Visa kita, kas buvo padaryta, – tai vien tik tam, kad parodyti asmeniniu pavyzdžiu, ką gali padaryti vienas žmogus, ką apskritai galima padaryti. Manau, savo pareigą, pagal susitarimą, įvykdžiau.

Karpininkų asociacija, sutinkamai su 2006 m. visuotinio narių susirinkimo sprendimu, 2007 metais organizavo du renginius – laukinių karpių sportinės žūklės varžybas Vabalių ir Kunigiškių ežeruose. Varžybose dalyvavo žvejai iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Vilkaviškio, Panevėžio, Kėdainių, Lazdijų taip pat žvejai iš Latvijos, bandė dalyvauti žvejai iš Lenkijos.

Sutinkamai su 2006 m. visuotinio narių susirinkimo sprendimu, asociacija 2008 metais organizavo du renginius – laukinių karpių sportinės žūklės varžybas Vabalių ežere. Vienerios varžybos ,,Gelmių valdovas“ buvo organizuojamos eksperimento tvarka, kaip naujos idėjos realizavimas, kaip testas dėl sekančių metų renginių.

Nutarimas dėl asociacijos narių šeimų šventės, kurią įsipareigojo organizuoti klubas ,,Gelmių valdovai“, neįvykdytas.

 

Pirmą kartą asociacijos veiklos istorijoje asociacijos nariai solidariai dalyvavo dvejose tarptautinėse varžybose: Euro-carp, ,,Lietuva – Lenkija“ ir ,,Klubų taurėje“. Iš gautos patirties privalome padaryti atitinkamas išvadas. Ši patirtis ypač reikalinga asociacijos valdymo organui – Valdybai.

Vykdant 2006 m. visuotinio narių susirinkimo sprendimą dėl asociacijos veiklos viešinimo, asociacijos prezidentas koordinavo šių darbų atlikimą:

1. Karpininkų asociacija 2007 metų liepos mėnesį pradžioje sukūrė pirmąjį Lietuvoje videofilmą DVD formatu apie laukinių karpių žūklę. Pirmasis filmo tiražas daugiau nei 8000 vnt, kurie buvo nemokamai platinami kartu su vienu iš Lietuvoje leidžiamų žurnalų apie žūklę ,,Meškeriotojas“.

2. INTERNET-o svetainės www.laukarpis.lt priežiūra, kurioje reguliariai atnaujinama informacija, talpinamos nuotraukos ir mūsų sukurti video filmai apie varžybas, apie renginius ir atskiras žūkles bei laimikius. Svetainės lankomumas vidutiniškai yra po 130 naujų apsilankymų per dieną.

3. Sutvarkyta buhalterinė apskaita iki šio susirinkimo dienos. Apskaita bus iki galo baigta tvarkyti po metų pabaigos, kaip ir numatyta įstatuose.

4. Mokesčių inspekcijai pateikta apie 20 užpildytų formų dėl 2 procentų nuo sumokėtų mokesčių pervedimo į asociacijos sąskaitą.

5. Užmegsti geri darbiniai santykiai su galimais rėmėjais: UAB ,,Normark“, UAB ,,Salmolita“, UAB ,,Žūklys“, parduotuvių tinklu ,,Laikas žvejoti“, UAB ,,Fanatikai“, UAB ,,Megadeta“, Kirsnio įmone gaminančia jaukus ,,Žvejo takas“, PĮ ,,Buhalteris“, UAB ,,Paliūtis“, įmone ,,AJ group“, UAB ,,Deepex“.

6. Videofilmo kūrimo metu sutarta su jaukų ,,Žvejo takas“ gamintojais dėl žvejų komandos ,,Gelmių valdovai“ rėmimo, su ,,Salmolita“ dėl komandos (komandų) iš Karpininkų asociacijos narių rėmimo.

7. Žurnale ,,Meškeriotojas“ nemokamai paskelbti 7 straipsniai apie Karpininkų asociaciją.

8. Dalyvauta ,,Žinių radijo“ laidoje apie karpių žūklę.

9. Karpininkų asociacijos narių nuotraukos talpinamos ne tik mūsų svetainėje, bet ir didžiausiame Lenkijos tinklapyje apie karpių žūklę www.carppassion.eu, kurio lankomumas jau perkopė per 1 mln. lankytojų.

10. Iš asociacijos lėšų nupirkta pripučiama guminė valtis, radijo stotelės, recyveriai.

11. Asociacija, kaip karpininkų klubas, 2008 m. rugsėjį dalyvavo ,,Klubų taurės“ varžybose;

12. Asociacijos atstovai dalyvauja Aplinkos ministerijos projektuose dėl ežerų įžuvinimo karpiais;

13. Asociacijos atstovai yra Mėgėjiškos žūklės komisijos sudėtyje.

Ne asociacijos lėšomis pagaminti Karpininkų asociacijos narių pažymėjimai, bei nauji pažymėjimų pavyzdžiai, naujas LKA logotipas.

Karpininkų asociacijos išlaidos ir pajamos pateikiamos banko išrašuose, kurie pridedami prie apskaitos dokumentų.

Per šiuos metus asociacijon įstojo arba neformaliai dalyvauja jos veikloje daugiau žvejų nei buvo anksčiau. Ypač prie to prisideda žvejų forumas Bitė+.

Karpininkų asociacijos veikla 2009 – 2010 metais stiprėjo, buvo bandoma įprasminti veiklą savo veiksmais, pirmiausiai siekti sportiškumo ir atsisakyti komercijos. Tuo buvo siekiama karpių žūklės varžyboms sudominti kuo daugiau karpininkų.

Per 2009 – 2010 metus nepavyko suorganizuoti varžybų Ilgio ežere, nors nemaža dalis narių to pageidavo. Priežastis – didelė ežero nuomos kaina. Mokant didelę nuomą reiks rinkti didelius startinius mokesčius, tokiu būdu užkraunant didelę finansinę naštą varžybų dalyviams. Be to, Ilgio ežere organizuojama komercinė Ilgio taurė ir žvejai savo jėgas gali išbandyti šiose varžybose ir galimai laimėti pinigų.

Nenusisekė mums su iniciatyva gerinti Vabalių ežero patrauklumą. Ir lieptus statėm ir pranešinėjom apie žvejus, kurie tempia žuvį, dėja – jokios reakcijos iš savininko nesulaukėm.

Pavyko įgyvendinti senąjį LKA susirinkimo nutarimą remti LKA komandas. Komandos buvo remiamos iš surinktos paramos pervedant 2 procentus nuo sumokėtų mokesčių. Didelė dalis narių pajautė šią paramą ir patys aktyviau rinko prašymus pervesti 2 procentus nuo sumokėtų mokesčių.

Šiandien jau galima pamatyti kai kuriuos veiklos rezultatus, jau galime džiaugtis savo klubo narių pasiekimais varžybose, tame tarpe tarptautinėse. Žūklės enciklopedijoje jau bus įrašas apie pirmuosius karpininkus iš Lietuvos, dalyvavusius Pasaulio čempionate 2010 Anglijoje.

Pagaliau žūklės sporto rėmėjai pasitiki mumis ir tiki mūsų potencialu. Tikiuosi, kad rėmėjai ir toliau liks su mumis.

   Šių metų vasarą LKA gavo teisę į paramą iš valstybės. Pabrėžiu – teisę. O kaip žinote teisėmis galima naudotis galima ne. Būtina konkretizuoti kas atsakingas už šių lėšų įsisavinimą. Paskirtasis asmuo, neįsisavinęs lėšų – jas apmoka asociacijai iš savo asmeninių lėšų.

Dauguma šių problemų susiję su valdymo problemomis – nėra gero arba gerų administratorių, kurie skirtų klubui daug daugiau laiko nei iki šiol. Tai, manyčiau, yra didžiausia šiandien veikiančios klubo valdžios problema.

Asociacijos problemos aptarinėjamos visur: internete, privačiuose pokalbiuose, varžybose. Tačiau dar neteko iš nieko išgirsti konkrečių pasiūlymų toms problemoms spręsti. Pasiūlymai prasideda nuo žodžio ,,reikia“, tačiau jei iškyla klausimas kas tą darys konkrečiai, pasiūlymo tema dažniausiai baigiasi. Atsižvelgiant į tai, naujasis asociacijos vadovas turi skirti klubo valdymo klausimams dar daugiau laiko, dar daugiau bendrauti su asociacijos nariais, rėmėjais, rengti ar koordinuoti projektus asociacijos nariams arba jų poreikių tenkinimui. Būtina išgyvendinti beprasmes kalbas ir pokalbius ,,iš tuščio į kiaurą“, baigti amžiną planavimą ir kiekvienam konkrečiai kažką padaryti ar raštu pasiūlyti konkretų projektą, konkretų planą, konkretų pagrįstą renginį. Šiais, t. y. 2010 metais ši problema buvo beveik išspręsta, t. y. lieka vis mažiau klubo narių, kurie beprasmiškai skleidžia gandus ir skaldo kolektyvą vardan patiems nežinomų tikslų.

   Pasiūlymai susirinkimui:

1. Spręsti klausimą dėl asociacijos veiklos aktyvinimo asociacijos narių poreikių tenkinimui: renginiai turi būt skirti asociacijos nariams, o tik paskui kitiems karpininkams;

2. siūlau nustatyti stojamąjį mokestį nuo 2011 m. – 400 Lt;

3. savarankiškai teikti Mokesčių inspekcijai kuo daugiau užpildytų formų dėl 2 procentų nuo sumokėtų mokesčių pervedimo asociacijai;

4. išnaudoti esančių asociacijos narių galimybes asociacijos narių poreikiams tenkinti;

5. į asociacijos veiklą įtraukti asociacijoje esančius klubus – į asociacijos valdybą išrinkti klubų vadovus ir/arba aktyvius asociacijos narius, turinčius administracinės patirties.

Nors ir yra kuo pasigirti, tačiau bendra LKA, kaip juridinio asmens, kurio tikslas tenkinti asociacijos narių interesus, situacija kaip buvo taip ir yra vidutinėje vystimosi stadijoje. Kodėl, kokios to priežastys, kas trukdo žengti į priekį? Prezidentas, valdyba, išoriniai faktoriai, gal noro ar galimybių nebuvimas, kas?

Karpininkų asociacijos vadovas buvo išrinktas naujai dvejų metų kadencijai. Buvo išrinkta nauja valdyba, nustatytas varžybų grafikas, sutarta, kad valdyba veiks pagal vadovo pavedimus, nes dažnai patys nežino ką reikia daryti.

LKA vadovas dalyvavo: organizuojant trejas varžybas: ,,Galaxy carp cup“, ,,UAB ,,Fanatikai“ ir laikraščio ,,Alytaus naujienos“ taurė“, ,,Deepex carp cup“; užmezgant santykius su Baltarusijos ir Latvijos klubais; kuriant naują tinklalapį ir derinant jo administravimo klausimus (darbas užbaigtas); organizuojant šventę vaikams; užsakant LKA vėliavą ir gaireles; įsigyjant naujų radijo ryšio stotelių; derantis dėl lengvatinių žūklės sąlygų Vabalių ežere; derantis dėl nuolaidų LKA nariams rėmėjų produkcijai; derantis ir užperkant aprangas LKA nariams.

Jau 2010 metais į varžybų organizavimą įsiliejo kiti nariai t. y. ne valdybos nariai. Pirmą kartą organizavome varžybas Tauragės tvenkinyje. Manyčiau reiktų varžybas apjungti su atranka į pasaulio čempionatą ir šią sportinę veiklą vystyti kaip galima aktyviau.

    LKA vadovas mano, kad:

1. LKA valdybos ir vadovo darbas yra mažai veiksmingas, todėl būtina keisti valdymą t. y. vadovas turi būti vienas, o kiti turi dirbti už atlyginimą, pvz. nemoka varžybų starto mokesčio, gauna piniginį atlyginimą;

2. Tarp LKA narių nėra solidarumo ir realių bendrų tikslų, pvz. vienų narių (daugumos) narystė remiasi atsakymu į klausimą ,,kas man iš to?“, kitų gi tikslai kiti, susiję su atsakymu į klausimu ,,kas mums iš to?“. Atsižvelgiant į tai būtina patvirtinti LKA viziją ir vadovaujantis įstatais jos laikytis;

3. Realiai nėra bendrų tikslų ir nėra bendrų priemonių jiems pasiekti. Priežastis – nebuvo ir nėra pakankamai daug aktyvių (veiksmais, o žodžiais) LKA narių. Juos atstotų aktyvi (darbais) valdyba bei griežtos sankcijos už valdybos sprendimų nepaisymą. Tuo būdu asociacija atsikratytų ,,balasto“ ir pagaliau siektų savo įstatuose numatytų tikslų t. y. tenkinti narių interesus, nes šiuo metu tokių interesų turi mažuma narių, kiti gi tik stebi ir komentuoja, dažnai pletkų forma; esant palankiai situacijai – pasinaudoja galimybe gauti asmeninės naudos iš bendros veiklos rezultatų, prie kurių nė kiek neprisidėjo. Kam naudingas toks klubo narys? Mano manymu tik pats sau savo savimeilei tenkinti, kitų narių atžvilgiu jis yra šaukštas deguto statinėje medaus. Iš tokios situacijos išeitis yra ir paprasta – sudaryti sąlygas, kad ,,statistai“ iš narystės materialinės naudos negautų, tokiu atveju greitai pasimatys ir ,,bendri tikslai“ ir ,,dideli norai veikti“ ir kitokios užstalės deklaracijos, taip garsiai šaukiamos sezono metu;

4. LKA nariai turi viešai deklaruoti kodėl jie nori būti LKA nariais ir kokiu tikslu. Šis klausimas svarbus tuo, kad LKA valdyba privalo tenkinti narių interesus, o jų nežinant nežinia kokius interesus reikia tenkinti ir kieno;

Daugelis LKA narių deklaruoja, kad jų asmeniniai tikslai sutampa su kitų narių tikslais pvz. ,,pagavai-paleisk“ žūklės principo laikymasis ir propagavimas, dalyvavimas sportinės žūklės varžybose. Tačiau tik retas kuris suvokia, kad LKA yra juridinis asmuo ir jo tikslai visiškai kiti, jie įrašyti į LKA įstatus, ir kad juridinis asmuo veikia ir siekia visiškai ko kito nei fizinis asmuo-žvejys. Šito išaiškint niekaip vadovui nepavyko. Tokiu būdu klubas kaip buvo taip ir liko užstalėje pakritikuoti kitų darbus mėgstamų asmenų susirinkimo (sąlyginai) vieta ir juridinis vienetas, kuris tiems nariams reikalingas tik tam, kad gauti asmeninės naudos, pvz. mažiau mokėti startinio mokesčio, gauti nuolaidas žūklei Vabalių ežere ar pasinaudoti kitų darbo vaisias dirbant LKA kaip juridinio asmens naudai. Mano manymu toks teatras ir veiklos imitavimas turi baigtis ir jau dabar, ne rytoj ne kitais metais, o dabar, šiuo metu. Atskirai galima būtų aprašyti pasirengimą Pasaulio čempionatui, atranką į jį, tačiau tai būtų jau ne šios ataskaitos tema.

Per savo gyvavimo laikotarpį LKA ženkliai atsinaujino, ji apjungė daug naujų narių, kurių mastymas neapsiriboja vien mąstymo šablonais: ,,man reikia“, ,,reikia kažką daryti“, ,,būtų gerai, kad…“. Šių narių idėjos ir noras dirbti, o ne kalbėti iš metų į metus, mano nuomone, yra per menkai ir per tyliai arba ne vietoj išreiškiamas. Atsižvelgdamas į tai siūlau susirinkime dalyvaujantiems nariams imtis iniciatyvos būtent kada reikia: vietoje ir laiku t. y. čia ir dabar. Siūlau nepradėti dėstyti savo idėjų nuo žodžių: ,,reikia“, ,,būtų gerai, kad..“, pradėkime nuo žodžių ,,aš padarysiu“.

Manau, kad klubo narių – fizinių asmenų skaičius neturėtų didėti, o nariai nesutinkantys su visuotinio susirinkimo sprendimais ar valdybos nutarimais, patys turėtų atsisakyti narystės, o jei ne  – šalinami įstatuose nustatyta tvarka. Suprantama, jei patirties turintis žvejys prašosi priimti asociacijon, jo prašymas, mano manymu, turėtų būti tenkinamas. Tačiau atsitiktinių asmenų, ,,užstalės didvyrių“ reiktų vengti, o esamus šalinti.

LKA vadovas savo darbą vertina vidutiniškai. Kodėl? Todėl, kad per šiuos metus nesugebėjo išgyvendinti iš LKA narių neatsakingo bobiško elgesio tarpusavio santykių atžvilgiu, įpročio skleisti gandus, vieniems kitus apkalbinėti, kurti nebūtas istorijas ir vidaus intrigas. Tokių pavyzdžių yra ne vienas ir ne du. Mano nuomone už tokį elgesį narys turi būti šalinamas valdybos sprendimu, bet nesant aktyvios valdybos ratas užsidarydavo. Dažnas LKA narys klauso nesąmonių, tačiau neranda savyje ryžto apginti klubą, kuriam priklauso arba savo klubo narį, tuo būdu jis tampa šmeižto bendraautoriumi ir yra nevertas būti tikrame kolektyve.

Karpininkų asociacijos veikla 2010 metais pagaliau buvo įprasminta – galime siekti, kad Lietuvos karpininkai taptų pasaulio čempionais. Kas iš narių nepritariate asociacijos veiklos orientavimui į sportą, turėtumėte pateikti argumentų. Kas iš asociacijos narių norite iš savo hobio dar uždirbti – dalyvaukite komercinėse varžybose, jų yra apstu.

Nariams linkiu naujus LKA valdymo organus rinkti atsižvelgiant į jų tolimesnės LKA veiklos viziją, į konkrečius savo planus ir jeigu kandidato vizijai pritariate – balsuokite už ją tuo pačiu pritardami arba ne kandidato į vadovus ar valdybos narius planams.

Mano asmeninė LKA vizija:

– Vadovas, asmeniškai atsakingas už tikslų įgyvendinimą. Valdybos nariai privalo būti raštingi, aktyviai naudotis 21 amžiaus technologijomis, bendrauti LKA tinklapio forume arba kitokios valdybos nereikia visai;

– Asociacija turi vienyti išskirtinai tik bendraminčius – joks vadovo ar valdybos nutarimų nesilaikymas turi būti nepateisinamas;

– Kiekvienas narys privalo gerbti kitą narį, dalintis su juo informacija tuo keliant bendrą LKA vienijančių žvejų meistriškumo lygį;

– Asociacija negali vystytis be finansinių instrumentų, o tai tiesiogiai susiję su narių aktyvumu ir rėmėjais – kiekvienas narys privalo įdėti savo finansinį indėlį į savo asmeninių siekių įgyvendinimą LKA ribose;

– LKA neturi būti nė vieno nario, kuris nori tapti išskirtiniu iš kitų, kuris nori žengti individualios lyderystės keliu nederinat savo veiksmų su kitais klubo nariais, nevykdant valdybos nutarimų ir pan.;

– Skatinti į LKA priimti kuo daugiau raštingų ir apsiskaičiusių žvejų – tik jie galėtų šiuolaikiškai valdyti šį juridinį asmenį. T. y. dėmesį skirti žmogaus erudicijai, o ne jo hobiui t. y. sugebėjimui pagauti žuvytę.

 

Dėkoju savo draugui Algirdui Daukšui už galimybę keletą metų vadovauti šiam šauniam Karpininkų asociacijos kolektyvui, dėkoju visiems, kurie man padėjote, buvote kartu visus šiuos metus, ypač Tomui Būdui, Valdui Paliuliui, Ruslanui Kotelnikovui, Jurgiui (humaniškajam). Dėkoju ir tiems, kurie kritikavote – tuo mane užgrūdinote ir padėjote man toleruoti visas nuomones, tame tarpe užprogramuotas nesėkmei. Atsiprašau tų, kurie netikėjo mūsų klubo sėkme ir tikiu, kad Karpininkų asociacija tik stiprės, ir sėkmės atveju mūsų klubo atstovai taps pasaulio čempionais, to Jums, gerbiamieji, ir linkiu.

Šią ataskaitą užbaigiu galutiniu sakiniu: kas man buvo pavesta 2006 metais – padariau.

Darius Surgautas,

ex LKA vadovas