Sveiki.
Šiuo trumpu straipsniuku norėtume trumpai apžvelgti 2006 metų Lietuvos karpininkų asociacijos organizuotas laukinių karpių gaudymo I-ojo etapo varžybas. varžybos vyko Lietuvos pasienyje su Lenkija, Vilkaviškio rajone, Talaikės ežere. Varžybų pradžia 2006 m. birželio 8 d. 12 val., pabaiga – birželio 11 d. 15 val.
Šiuo taip pat norime padėkoti asociacijos valdybai ir kitiems organizatoriams už puikią renginio organizaciją. Sektoriai buvo parinkti tinkami, atstumas tarp jų pakankamas, kad nepersimestų kaimyninių sektorių žvejų meškerių valai, sektoriuose išpjautos nendrės.
Karpių gaudymasĮ renginį dauguma komandų susirinko jau birželio 7 d., trečiadienį. Bendraujant bendrame rate teko dažnai pastebėti ežero paviršiuje šokinėjančius karpius, todėl visų nuotaika buvo pakili, daugelis derino savo komandos varžybų strategijas, apžiūrinėjo sektorius. keletas iš sunumeruotų sektorių buvo neprivažiuojami, todėl organizatorių dėka į juos komandos buvo plukdinamos valtimi.
Taigi, komanda ,,Estera“ užsiregistravusi varžyboms 13 numeriu ir sektorių burtų keliu traukė trylikta. Komandos narys Mantas Paliulis neįsivaizduojamomis valios pastangomis ir palaikomas dalyvių plojimų ištraukė sektorių Nr.23. Džiaugsmui nebuvo ribų, nes šis sektorius buvo lengvai privažiuojamas, didelio nendryno viduryje. Gyvenimo sąlygos jame, kaip vėliau pamatėme, irgi buvo idealios.
Atsižvelgiant į tai, kad į keletą sektorių komandas reiks plukdyti valtimi, varžybų pradžia buvo nukelta į 12 valandą. Į savo sektorių atvykome apie 11 valandą, pradėjome ruoštis. Varžybų taktiką buvome aptarę jau prieš varžybas, todėl ilgai tartis nereikėjo: Darius į dešinę, Valdas – į kairę. Varžyboms buvo nusiteikę karingai, pasirengę tiek techniškai tiek morališkai: meškerės ,,Spro Strategy“ parengtos, valai nauji, kabliukai – aštrūs kaip Damasko plieno peilio ašmenys, boilių pusė mašinos (trijų kvapų variantai), birių pašarų 30 kg, kukurūzų, kviečių, maltų ir virtų kanapių, dvi dėžės dipų ir plaukiančių boilių.
Kibome į darbą ir nuaidėjus starto signalui su viltimi užmetėme meškeres, gausiai pajaukinome biriais pašarais ir boiliais.
Iš organizatorių suteiktos informacijos sužinojome, kad karpiais ežeras žuvintas ne kartą ir gana seniai, todėl tikėjomės greito laukinio karpio kibimo. Greito, tai per artimiausią parą.
Pajaukinę žuvis, pradėjome ruoštis savo gerbuvį: pasistatėm palapines, išsivirėm kavos. Visuose sektoriuose virte virė darbas: žvejai visaip stengėsi kuo greičiau prisivilioti išsvajotąjį karpį į savo sektorių, sugundyti jį individualiu jauku ir masalu. Pašarai skrido vandenis dideliais kiekiais, vakarop visas ežeras skambėjo nuo kobromis mėtomų boilių zvimbimo ir ,,apelsinų“ taškomo vandens.
Žvejų aktyvumas prislopo po pirmųjų karpių pagavimo, svėrė nuo 1.6 iki 2.9 kg. Nežiūrint į tai komandos ,,Esmera“ ryžtas vis dar augo: meškeres permetinėjom kas 3 valandos, keitėm masalus nuo 20 mm boilio iki virtų makaronų ir šeryklėlių, viskas veltui.
Na ilgai Jūsų kantrybės nebandysiu – buvo pagautos penkios įskaitinės žuvys, didžiausia žuvis – 2.9 kg. Oficiali informacija bus paskelbta atskirai.
Dėkojame žvejybos įranga prekiaujančiai bendrovei ,,Esmera“ už komandos rėmimą. Manome, kad komanda dar nepraradusi vilties ir dės visas pastangas, kad sėkmingai pasirodytų sekančiose LKA organizuojamose varžybose rugpjūčio mėnesį.
P.S. pageidaujantys pareikšti savo nuomonę ar pristatyti savo komandą ar rėmėjus, rašykite el. paštu info@laukarpis.lt