CARP PASSION CUP 2006, Poland

Lietuvos karpininkų asociacijos komanda, sudaryta iš dviejų žvejų Valdo Paliulio ir Dariaus Surgauto, š. m. liepos 9 – 11 dienomis dalyvavo Lenkijoje organizuojamose laukinių karpių gaudymo varžybose ,,Carp Passion Cup 2006“ ir užėmė garbingą trečią vietą. Varžybas organizavo didžiausias Lenkijoj teminis (laukinių karpių žūklė) INTERNET-o portalas Carp Passion, adresas: http://carp.adn.pl. Pateiksime pradžiai bendros informacijos apie varžybų organizavimą ir patį ežerą.
Registracija į varžybas prasidėjo jau 2006 m. žiemą, vasario mėnesį; užsiregistravome ir gavome patvirtinimą, kad esame laukiami. Š. m. birželio mėnesį papildomai patvirtinome, kad į varžybas važiuose ir paprašėme papildomos informacijos apie vandens telkinį, kuriame varžybos ir vyks. Buvo pranešta, kad į daugelį sektorių reiks keltis valtimis, tuo pasirūpins organizatoriai, varžybų išvakarėse bus kepamos dešrelės, varžybų dalyviai vaišinami alumi, bus keleto firmų produkcijos reprezentacijos, bus galima įsigyti įvairių karpių žūklei reikalingų aksesuarų ir pan. Planavome prašyti organizatorių ir varžybų dalyvių, kad mums paskirtų bent kokį sektorių, į kurį nereiktų mūsų plukdyti, nes Valdo svoriui pavežti, matomai, gėlavandenių vandenų valtys nepritaikytos.
Bendra informacija apie ežerą. Varžybų organizatoriai informavo, kad telkinys yra išnuomotas ir akylai prižiūrimas, jame žvejojama tik meškerėmis ir nors ir leidžiama, bet net pats nuomininkas tinklais jame nežvejoja. Jau kelinti metai ežero nuomininkas kituose ežeruose sugautus karpius veža į šį ežerą. Daugiau informacijos apie ežerą ir jo apylinkes radome čia: http://www.szwalk.adn.pl. Vidutinis ežero gylis – apie 3 metrai. Ežero dugnas daugumoj be jokių kalniukų ir krantų, dugnas kietas ir nuožulnus, ežeras beveik visas apaugęs tankiomis nendrėmis ir lelijomis. Ežere iki varžybų buvo pagauti karpiai nuo 3 iki 15 kg., tačiau yra tiksliai žinoma, kad ežere gyvena bent vienas karpis sveriantis virš 30 kg, nes jis tinklais sugautas kitam ežere ir į šį ežerą buvo įleistas, – 1972 metais šis karpis svėrė 29 kg. Apart karpių ežere gausu karšių, ešerių, lydekų ir lynų.
Taigi, kelionė Lenkijon. Rinkomės trečiadienį (07-08) 9 valandą, iš Vilniaus išvažiavome apie 10.30 val. pakeliui sustojome kavos, šiaip pailsėt ir apie 13 val. buvome muitinėj ties Lazdijais. Lenkijos muitininkai intensyviai ieškojo degtinės ir cigarečių galimai kontrabanda vežamų mūsų automobiliu, tačiau parodžius jiems mūsų deep‘us, atraktorius ir kitus paprastam žmogui nesuprantamus ,,stebuklus“ muitininkas po mašinos dugnu jau nelandžiojo. Važiavome varžybų organizatorių mums el. paštu atsiųstu maršrutu, keletą kartų paklydome, bet varžybų vietą radome be didelių sunkumų.
Atvykus į vietą, jau radome keletą komandų belaukiančių kitų. Susirinkimo vieta parinkta vykusiai: didelė aikštelė, šalia kaimo turizmo sodyba, pavėsinė. Sodyboj galima užsisakyti pavalgyti, gėrimų, yra kambariai nakvynei.
Į pavakarę suvažiavo daugelis varžybų dalyvių. organizatoriai patiekė varžybų dalyviams keptų dešrelių, šalto alaus. Buvo demonstruojama firmų ,,Ader carp“ ir ,,Fisch point“ produkcija. Užstalėj užsimezgė naujos pažintys, prasidėjo diskusijos karpių žūklės, baltyminių kukulių, deep‘ų, kvapų temomis. Kas norėjo žiūrėjo pasaulio futbolo čempionato varžybas. Iš išgirstų nuomonių susidarėme vienareikšmį įspūdį, kad Lenkijos (kaip manytume ir Lietuvos) baltyminių kukulių ir kt. produkcijos karpių žūklei lyderis Tandem baits jau kelinti metai iš eilės tiekia rinkon labai prastą produkciją. Retas kuris lenkas savo arsenale jau beturi šios firmos dipų, boilių ir kt. priedų; labai greitai šios firmos produkcijos manau atsisakysime ir mes, nes susirinkusiųjų nuomonė buvo vienareikšmė – Tandem baits firma ne mums. Palyginus šios firmos produkcijos gamintos prieš 3 metus kvapus su šių metiniais visi pastebėjo akivaizdžius skirtumus, boilių sudėtis taip pat skirtinga, tačiau ne į gerąją pusę.
Ilgokai pavakarojus išsiskirstėme miegoti – rytoj burtų traukimas ir startas. taip rytoj… Nenustebkite, ten reglamento beveik nėra, tokia jau kultūra – jeigu parašyta burtų traukimas 11 val., tai reiškia, kad tarp 11 ir 13 val.. Nieks niekur neskubėjo, viskas daroma žmogui, kad jam reiktų kuo mažiau save varžyti, kad nereiktų niekur skubėti ir vėluoti, keleto vėluojančių komandų visi laukė be jokio pasipiktinimo.
Burtų traukimo ,,ceremonija‘ labai panaši kaip ir pas mus – traukiama kuri komanda kokiu eiliškumu trauks sektoriaus numerį, o paskui patys burtai. Skirtumas praktiškai vienas – turi teisę traukti sektoriaus numerį antrą kartą, jei pirmas bandymas nepatiko.
Mūsų komandos sektoriaus Nr.1. Tai seniausia karpių žvejybos vieta šiame ežere, pastoviai jaukinama, dažnai rezervuojama žvejams ir pan. Privažiavimas puikus, tvirtas lieptas, krantas truputį padumblėjęs, tačiau tinkamas tiek bristi tiek maudytis.
Iš mūsų sektoriaus organizatoriai motorinėmis valtimis vežė į sektorius kitas komandas, todėl pasigirdus starto šūviui (jis irgi iš mūsų sektoriaus), jaukinti ir mesti meškerių labai neskubėjome. Buvome nusprendę jaukinti dviejų kvapų biriais pašarais ir boiliais; saldžiu ir smirdančiu. Apie 19 valandą gausiai pajaukinome, užmetėme.
Vakaras ir naktis praėjo ramiai, tik pačiam žolyne, įlankoje periodiškai, maždaug kas 2-3 valandas pasigirsdavo karpio šuoliai. Kadangi buvo galima naudotis valtimis, užtempėme viena kabliuką į karpio buvimą vietą. prieš tai pasirinkome vietą ir pajaukinome. Tuščia.
Toliau dirbome sektoriuje, pradėjome dažniau keisti masalus, eksperimentavome su kvapais. Ant kraštinės meškerės užkibo lynas (apie 0.5 kg), ant kitos kraštinės – plakis (apie 300 g, paėmė ant 20 mm plaukiančio boilio).
Antros paros popiete vėl ant kraštinės meškerės buvo ,,tuščias“. padarėme išvadą – priešingai nei teigė varžybų organizatoriai – galima tikėtis kibimo tik ant mišraus saldaus-smirdinčio kvapo. Pajaukinome, pakeitėme masalus ir tikėdamiesi, kad paskutinė naktis atneš konkrečių rezultatų sumigome. Radijo bangom veikiantys signalizatoriai įjungti, viskas paruošta būsimam karpio traukimui, mums taip tik atrodė, kaip parodė praktika, taip toli gražu nebuvo.
Saldų ryto miegą nutraukė šaižus Valdo signalizatoriaus garsas. Pašokau, pribėgau prie meškerių – ritės būgnelis sukasi kaip pašėlęs, valas sukasi link tankaus nendryno. Pakertu. Nendrynas subraška, karpis įnirtingai tempia valą nendryno gilumon. Dar tamsu, supratau, kad vienas karpio neištrauksiu, graibštas irgi krante. Na pagalvojau, tuoj ateis Valdas – jo peidžiaris privalėjo suveikti, kibimas buvo labai jau aktyvus. Po truputį vynioju valą, laukiu valdo – nėra. Sektoriuje nakvojęs lenkas (organizatorių svečias) pribudo, paprašiau kad prikeltų Valdą – nesuprato ir lėtu žingsniu prieina prie manęs paklausti ko aš noriu. Tuo metu karpį lėtai ,,išprašau“ iš nendryno, pašėlusiu greičiu jis pasuka link įlankos, kur užmestos dar dvi meškerė, gerai kad valo skandukus uždėjom, pagalvojau. Griežtu balsu (nesąmoningai), lenko paprašiau kad prikeltų Valdą, reikia pagalbos, pats neištrauksiu. Dar po keleto minučių 8.8 kg karpis jau buvo graibšte, pagaliau.
Greitai uždėjome to paties kvapo boilį ir užmetėme į tą pačią vietą, pajaukinome boiliais, dar tik 4 valanda ryto, šansų dar yra.
Apie 7 valandą iš organizatorių sužinojome, kad kaimyninis sektorius pagavo du karpius, turėjo 6 kibimus, nutraukė valus. užimti prizinės vietos su viena žuvimi nesitikėjome, nes žinojome, jog bent po vieną žuvį turi pagavę gal dar bent 4 komandos.
Pagaliau finišą skelbiantis šūvis. Neoficialiais duomenimis – mes treti. Valiooooo, bent tiek gerai, darbas sektoriuje davė rezultatų, buvome patenkinti.
Apdovanojimų ceremonija irgi užsitęsė. komandos ilgai grįžo iš sektorių, neskubėjo rinktis nustatytą valandą, visi kantriai laukė.
Pagaliau paskelbti rezultatai, lietuviai – treti. Apdovanojimai, padėkos kalbos, planai susitikti kitais metais ir visi skirstomės kas sau. Mūsų planuose dar pavalgyti „flekų“ ir kuo greičiau į namus, karštis buvo neapsakomas, nuovargis užgožė teigiamas emocijas, tuo labiau, kad apart flekų sriubos daugiau nacionalinių lenkų patiekalų niekur ir neradome.
Varžybų organizavimas, neskaitant vėlavimų, buvo puikus: varžybų atidarymas vyko gražioje aikštelėje, varžybų dalyviams buvo pastatytas atskiras biotualetas, paruošta pavėsinė burtų traukimui ir varžybų atidarymui, į sektorius komandos buvo nuvežtos didelėmis motorinėmis valtimis ir t. t.
Dėkojame visiems palaikiusiems mūsų komandą, ypač ,,Bitė+“ karpininkų klubo nariams. Linkime visiems dalyvauti varžybose ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje bei pasidalinti sukaupta patirtim šiame tinklapyje.

2006 m. Carp possion

001.jpg - 002.jpg - 003.jpg - 004.jpg - 005.jpg - 006.jpg - 007.jpg -