Lietuvos karpininkų asociacija

Įmonės kodas: 126423631

Adresas: Miglos g. 6, Kaunas

Skelbimas

Dėl visuotinio Lietuvos karpininkų asociacijos susirinkimo

2022-10-17

Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba 2022 m. Lapkričio 26 d. šaukia Lietuvos karpininkų asociacijos visuotinį susirinkimą. Visuotinis susirinkimas vyks sodyboje ,,Ilgajis“, Šinkūnų km., Siesikų sen., Ukmergės raj.

Susirinkimo pradžia -15 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Asociacijos prezidento finansinė ir veiklos ataskaita;
 2. Kapitonų ataskaita
 3. Karpininkų asociacijos prezidento rinkimai
 4. Karpininkų asociacijos valdybos rinkimai
 5. 2022 metų sportinės karpių žūklės Lietuvos čempionato reglamento aptarimas;
 6. Varžybos ,,Lietuvos karpininkas”;
 7. Varžybos moterims, Lietuvos moterų rinktinės formavimas ir finansavimas;
 8. Varžybos U21
 9. Lietuvos karpininkų rinktinės formavimo nuostatų aptarimas
 10. Pasiruošimo PČ aptarimas
 11. Paroda „Viskas karpių žūklei 2023“ – datos.
 12. Naujų narių priėmimas
 13. Atsakomybių pasiskirstymas (pasiruošimas varžyboms, sektorių darymas, rėmėjų atributikos pastatymas (surinkimas)
 14. Media LT čempionato, LT karpininko ir PČ metu
 15. Teisėjavimo / svėrimo proceso tobulinimas
 16. Kiti klausimai.

 

Dėl darbotvarkės. Jei pageidaujate darbotvarkę papildyti Jums aktualiais klausimais, prašome pasiūlymus siųsti elektroniniu paštu adresu: mantas.staskus@gmail.com , bet ne vėliau, kaip iki 2022-11-06.

Apie susirinkimą nariams pranešta el.paštu bei informacija paskelbta viešai asociacijos svetainėje www.laukarpis.lt

Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba