KARPININKŲ ASOCIACIJOS NARIŲ SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR.

Vilnius, 2005 m. lapkričio 26 d.

Susirinkime dalyvavo Karpininkų asociacijos nariai: Aleksandr Michailovskij, Audrius Barysas, Dalius Vidžiūnas, Saulius Petrauskas, Arūnas Vienažindis, Darius Surgautas, Valdas Paliulis, Tomas Būdas, Stanislovas Radavičius, Kęstutis Dijokas, Algirdas Daukšas, Robertas Cvirka, Audrius Tverijonas, Rolandas Kalibatas, Darius Bikulčius.
Susirinkimo pradžia 15.45 val., pabaiga 17.30 val.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Asociacijos narių reitingavimo reikalingumo klausimas. Siūloma skelbti tik varžybų nugalėtojus;
 2. Varžybų startinio mokesčio klausimas. Siūloma sezono laimėtojui (susumavus pagautų karpių svorį) kito sezono varžybose atleisti nuo visų varžybų startinio mokesčio.
 3. Kiek reikia organizuoti varžybų per sezoną?
 4. LKA organizuojamų varžybų ir veiklos informacinės sklaidos klausimas; renginys, šou, rėmimas, oficialios informacijos sklaida per tinklalapį www.laukarpis .lt.
 5. LKA nario mokestis.
 6. LKA organizuojamų varžybų starto mokestis.

Susirinkimo metu buvo pristatyti 2005 metų Karpininkų asociacijos veiklos ir organizuotų varžybų rezultatai. Aptartos perspektyvos, įnašai, veikla. Klubas ,,Gelmių valdovai“ pasisakė dėl Juodžio ežero. Į Juodžio ežerą klubas įžuvino nemažą kiekį nuo 700 g iki 1 kg dydžio karpiukų.

Toliau buvo nagrinėjami darbotvarkės klausimai.

 1. Asociacijos valdyba pasiūlė atsisakyti visų asociacijos narių reitingo. Buvo reitinguodama pagal varžybose surinktus taškus. Asociacijos nariai siūlė reitinguoti pagal surinkus taškus, kiti – pagal sugautų karpių svorį ar užimtas prizines vietas varžybose. Buvo balsuojama. Kad atsisakyti asociacijos ,,didžiojo“ asmeninio reitingo vienbalsiai balsavo visi dalyvavusieji.
 2. Buvo pasiūlyta asociacijos organizuojamų varžybų to sezono nugalėtojų komandą atleisti nuo sekančio sezono varžybų startinio mokesčio 100 procentų. Buvo taip pat siūloma atleisti komandą sekančiam sezonui nuo varžybų startinio mokesčio, sumažinant jį 50 procentų. Buvo balsuojama. Nedidele persvara buvo nuspręsta atleisti to sezono nugalėtojus 100 procentų nuo visų sekančio sezono asociacijos organizuojamų varžybų startinio mokesčio.
 3. Kiek varžybų per sezoną reikia? Su tuo susijęs ežerų klausimas, kur organizuoti varžybas. Valdyba pasiūlė organizuoti dvejas varžybas. Kiti asociacijos nariai siūlė trejas. Pasisakė ,,Gelmių valdovai“, ,,Draugai“ (Vilkaviškis), kiti asociacijos nariai. Buvo balsuojama. Priimtas pasiūlymas už trejas varžybas (su išlygom). Išlygos: pirmąjį etapą savo lėšomis organizuos komanda ,,Draugai“ (Vilkaviškis), antrąjį etapą organizuos asociacija (valdyba), trečiąjį – ,,Gelmių valdovai“ (Panevėžys). Asociacijos nariai suteikia asociacijos valdybai visus įgaliojimus, reikalingus varžybų organizavimui: pasirinkti vandens telkinį, sudaryti sutartis ir pan.).
 4. Buvo kalbama apie varžybų (etapų) datas. Buvo daug nuomonių dėl varžybų datų, buvo balsuojama.
 5. Kalbama apie informacijos apie asociaciją ir jos sprendimus sklaidą. Visiems būtų patogiau, jeigu informacija būtų talpinama viename interneto tinklalapyje. Visi nariai pasisakė už.
 6. Asociacijos nario mokesčio klausimo aptarimas. Buvo balsuojama.
 7. Asociacijos narių nuomonės dėl varžybų starto mokesčio sutapo. Nutarimas priimtas vienbalsiai.

N u t a r t a:

 1. Atsisakyti Asociacijos narių reitingavimo. Reitinguodami ir skelbti tik varžybų nugalėtojai (komandos), kurie bus nustatomi pagal taškus surinktus varžybose (gramas – taškas), pagal didesnes sugautas žuvis (jeigu vienodai surenkama taškų, laimi tas kas pagavo mažiau vienetų);
 2. Sezono laimėtoją (komandą) kito sezono varžybose atleisti nuo varžybų startinio mokesčio 100 procentų. T. y. sezono nugalėtojas (komanda) sekantį sezoną atleidžiama nuo startinio mokesčio asociacijos organizuojamose laukinių karpių gaudymo varžybose.
 3. Per sezoną organizuoti trejas laukinių karpių gaudymo varžybas: 75 valandų (I etapas), 100 valandų (II etapas) ir 75 valandų (III etapas).
 4. Organizuoti varžybas trimis etapais. Atsisakyti sąvokų ,,Pavasario, vasaros ir Rudens taurės“.
 5. Patvirtinti 2006 metų asociacijos organizuojamų laukinių karpių gaudymo varžybų grafiką:
  I etapas – birželio 8 – 11 d. d.;
  II etapas – rugpjūčio 2 – 6 d. d.;
  III etapas – rugsėjo 14 – 17 d. d.
 6. LKA organizuojamų varžybų ir veiklos informacinę sklaidą vykdyti per tinklalapį www.laukarpis.lt.
 7. LKA nario mokestis: po 50 lt kasmet nuo kiekvieno registruoto klubo nario, ne klubų nariams – 100 lt per metus sumokant mokestį iki einamųjų metų gegužės 1 d.
 8. LKA organizuojamų varžybų komandos starto mokestis:
  I etapas – startinis mokestis LKA nariams 300 litų,kitiems 400 litų komandai;
  II etapas – startinis mokestis LKA nariams 400 litų,kitiems 600 litų komandai;
  III etapas – startinis mokestis LKA nariams 300 litų,kitiems 400 litų komandai.

Karpininkų asociacijos prezidentas: Algirdas Daukšas

Susirinkimo sekretorius: Darius Surgautas