KARPININKŲ ASOCIACIJOS VALDYBOS SUSIRINKIMO PROTOKOLAS NR.
Vilnius, 2005 m. lapkričio 14 d.

Susirinkime dalyvavo valdybos nariai: Tomas Būdas, Stanislovas Radavičius, prezidentas Algirdas Daukšas.

1. Karpininkų asociacijos forumo 2005 m. lapkričio 26 d. organizavimas;.
2. Visuotinio asociacijos narių susirinkimo dienotvarkės klausimų formulavimas ir pateikimas susirinkimui..

Valdybos nariai pateikė pasiūlymų dėl asociacijos forumo organizavimo, finansavimo, kitų klausimų. Buvo formuluojami klausimai ir dienotvarkė būsimam visuotiniam asociacijos narių susirinkimui.
N u t a r t a:

 1. Karpininkų asociacijos forumą ir visuotinį narių susirinkimą organizuoti Trakų rajone Bražuolės kaime. Apie tai informuoti asociacijos narius ir viešai paskelbti informaciją tinklalapyje www.laukarpis.lt;
 2. Patvirtinti šią visuotinio asociacijos narių susirinkimo dienotvarkę:
  1. Seminaro vedantysis teoriškai bei praktiškai mokina seminaro dalyvius žvejoti
  2. Varžybų startinio mokesčio klausimas. Siūloma sezono laimėtojui (susumavus pagautų karpių svorį) kito sezono varžybose atleisti nuo visų varžybų startinio mokesčio.
  3. Kiek reikia organizuoti varžybų per sezoną?
  4. LKA nuomotino ežero paieškos klausimas.
  5. LKA organizuojamų varžybų ir veiklos informacinės sklaidos klausimas; renginys, šou, rėmimas, oficialios informacijos sklaida per tinklalapį www.laukarpis .lt.
  6. LKA nario mokestis.
  7. LKA organizuojamų varžybų starto mokestis.
  8. LKA organizuojamų varžybų grafikas (data, valanda).

Valdybos nariai (parašai)