Apklausa ir apžvalga dėl sportinės karpių žūklės  

 

Apklausos rezultatai:

1. Kelintą kartą dalyvaujate Lietuvos karpių gaudymo čempionate ?

Dalyvaujantys pirmą kartą – 10 žmonių

Visi kiti vidutiniškai – 2,7 karto

2. Ar dalyvaujate kitose karpių gaudymo varžybose?  

TAIP – 78 %

NE    – 22 %

3. Ar Jūsų apsisprendimas dalyvauti Lietuvos čempionate priklauso nuo parinktų vandens telkinių?

Visiškai priklauso – 14 %

Labiau priklauso – 21 %

Labiau nepriklauso – 36 %

Visiškai nepriklauso – 29 %

4. Ar Jūsų apsisprendimas dalyvauti Lietuvos čempionate priklauso nuo pinginio prizinio fondo buvimo?

Visiškai priklauso – 4 %

Labiau priklauso – 11 %

Labiau nepriklauso – 21 %

Visiškai nepriklauso – 64 %

5. Ar Jus tenkina dabartinė taškų skaičiavimo sistema (visi etapai vertinami vienodai)?

Visiškai tenkina – 75 %

Labiau tenkina – 25 %

Labiau netenkina – 0 %

Visiškai netenkina – 0 %

6. Ar sutiktumėte, kad baudos taškai būtų skaičiuojami, sektorius padalinus į zonas ir konkuruoja komandos tik esančios atitinkamose zonose ? (skaičiavimo principas panašus, kaip šių metų pasaulio čempionate)

Visiškai sutikčiau – 32 %

Labiau sutikčiau – 36 %

Labiau nesutikčiau – 18 %

Visiškai nesutikčiau – 14 %

7. Ar Jus tenkina teisėjų darbas ir rezultatų pateikimo greitis varžybų metu?

Visiškai tenkina – 54 %

Labiau tenkina – 18 %

Labiau netenkina – 29 %

Visiškai netenkina – 0 %

8. Pagal šių metų varžybų reglamentą komandą sudarė trys nariai. Trečias narys buvo pilnavertis komandos narys tik negalėjo dalyvauti meškerių užmetime ir žuvies traukime. Ar toks formatas Jums tinkamas ?

Visiškai tenkina – 38 %

Labiau tenkina – 24 %

Labiau netenkina – 14 %

Visiškai netenkina – 24 %

9. Kokį pasirinktumėte varžybų reglamente nustatytą komandos dalyvių skaičių:

Griežtai du dalyviai – 29 %

Du arba trys visiškai pilnaverčiai dalyviai – 25 %

2016 metų variantas (žiūrėti 8 punktą) – 46 %

10. Rinktinės formavimo nuostatuose tolimo metimo kvalifikacijos testą privalo atlikti vienas komandos dalyvis. Kokį pasirinktumėte variantą?

Testą atlieka vienas komandos dalyvis – 70 %

Testą atlieka du komandos dalyviai – 30 %

11. Ar planuojate dalyvauti 2017 metų Lietuvos karpių gaudymo čempionate?

TAIP – 89 %

NE – 7 %

Nežino – 4 %

12. Ar Jus tenkina dabartinės rinktinės formavimo nuostatos?

Visiškai tenkina – 64 %

Labiau tenkina – 25 %

Labiau netenkina – 7 %

Visiškai netenkina – 4 %

13. Kuris variantas Jums būtų priimtiniausias rinktinės formavimui?

Dabartinė tvarka – 79 %

Rinktinę formuoja kapitonas – 5 %

Rinktinė formuojama pagal ilgalaikį reitingą (pvz. 3 metų) – 16 %

 

LKA apklausos rezultatų analizė ir apžvalga

2016 metų spalio pabaigoje daugeliui, pastarųjų dviejų metų Lietuvos čempionato dalyvių, buvo išsiuntinėtos apklausos anketos. Anketas užpildė 28 respondentai iš 40,  tai sudaro 70 % .  Kaip pasakytų rinkiminės komisijos pirmininkas ,, Rinkimai įvyko”, o mūsų atveju ,,Apklausa užskaitoma”.

Kadangi sportinė karpių žūklė kartais sukelia daug diskusijų, todėl norėjome susidaryti bendrą vaizdą prieš LKA visuotinį susirinkimą, kada bus balsuojama už vienokį ar kitokį kitų metų varžybų reglamento variantą.

Mėginsime apžvelgti kiekvieną punktą, gal daugiau, gal mažiau, bet dėmesį skyrėme kiekvieno klausimo atsakymų analizei. Apie du pirmuosius klausimus nėra kur labai plėstis, nes klausimai daugiau simboliniai, reikalingi buvo tam, kad susidaryti nuomonę apie apklaustųjų auditoriją.

Klausimas nr. 3. Nėra labai vienareikšmiai atsakymai, bet galima daryti išvadą, kad čempionato dalyviai labai nesureikšmina kokiuose telkiniuose vyks varžybos. Vienas atsakymas buvo labai konkretus, kad tik nebūtų varžybų viename konkrečiame telkinyje, bet kadangi toks atsakymas buvo vienas, sutiksime visi, kad tai beveik nieko nereiškia.

Klausimas nr. 4. Atsakymai šiek tiek nustebino gerąją prasme, giliai širdyje aš visada jaučiau, kad karpių žūklės varžybos dėl garbingo titulo nustelbia prizinio piniginio fondo būtinybę. Pinigai gerai, bet ne jie šiuo atveju svarbiausi.  Tai anaiptol nereiškia, kad LKA neieškos rėmėjų, kurie steigtų piniginius prizinius fondus. Ieškosim, dirbsim tuo klausimu, tik jei nerasim – tai ir neverksim.

Klausimas nr. 5. Atsakymai net nereikalauja analizės. Jei bus rimtų kitokių pasiūlymų – svarstysime ruošdamiesi 2018 metų sezonui.

Klausimas nr. 6. Irgi galima būtų nediskutuoti, bet reikia įnešti šiokio tokio aiškumo. Dabar jau beveik aišku, kokius telkinius siūlysime 2017 metų reglamente:  pirmi du etapai Vabaliuose,  finalas Kintuose. Taip, tai tas pats variantas kaip ir 2016 metais. Dirbome šiuo klausimu nemažai, bet labiausiai mums priimtini buvo būtent šie pasiūlymai. Klausimas nr. 6 buvo labai  susijęs su Vabaliais. Visi žinome, kad tai ežeras, beje kaip ir daugelis kitų, turi ir gerų, ir nelabai rezultatyvių sektorių bei karpių koncentracija seklioje ir gilioje dalyje priklauso nuo metų laiko. Norime įvesti Vabalių ežere naujovę, kuri mūsų nuomone eliminuos ,,mirusius” sektorius, na gal ne visiškai, bet baudos taškų bus tikrai mažiau, nei skaičiuojant įprastai.  Pagal dviejų pastarųjų metų varžybas Vabaliuose reikėtų išskaičiuoti ir surūšiuoti sektorius į tris grupes: gerų sektorių grupė (tarkim zona A), vidutinių sektorių grupė (zona B) ir blogų sektorių grupė (zona C). Prieš varžybas kaip įprastai traukiami burtai, visiškai nesvarbu kokį sektorių komanda išsitrauks, bet prieš varžybas bus paskelbti sektorių numeriai su zonomis, tarkim 3A – tai reiškia, kad trečias sektorius A zonoje. Kadangi dar nėra padaryta sektorių analizė, tai ir sektorių numerius pamėginsiu sudėlioti tik iš atminties.  Taigi mano vaizduotė leidžia šiai minutei sudėlioti A zoną: 3A; 6A; 9A, 13A, 19A. B zona- 0(nulinis)B; 1B; 4B; 7B; 11B. C zona – 15C; 16C; 17C; 21C; 22C (čia tik prielaidos). Esmė šio skaičiavimo tame, kad pagauti  kilogramai ir etapo suvestinė bus skaičiuojama kaip visada, bet baudos taškai bus skirstomi kitaip. Komanda užėmusi  pirmą vietą tarp A zonos komandų gaus 1 baudos tašką ir taip iki penkių baudos taškų atitinkamai už užimtą vietą A zonoje. Po etapo gausis taip, kad kelios komandos turės po vienodą baudos taškų skaičių, nes B ir C zonose baudos taškai skaičiuosis tokiu pačiu principu. Ne bėda, komandos padėtį turnyrinėje lentelėje lems pagauti kilogramai žuvies. Šis skaičiavimas bus vykdomas tik Vabaliuose, į Kintus daugelis važiuos su mažu baudos taškų kraičiu, na o ten jau reikės ,,kapotis” dėl kiekvieno gramo. Tiesa pasakius kuo aš čia daugiau rašinėju, tuo daugiau man kyla abejonių dėl šio pasiūlymo. Klausimas ar mes negrįšime prie to varianto, kai finale baudos taškai buvo skaičiuojami dvigubai ? Galutiniame rezultate gali gautis kažkas panašaus, nors skaičiavimai skirtingi. Todėl prašau visų kam rūpi, pateikite savo nuomonę po straipsniu komentaruose. Iki susirinkimo (lapkričio 19 d.) liko nedaug, ten reikia sudėlioti visus taškus.

Klausimas nr. 7. Teisėjų darbas mus gal ir tenkina, bet su rezultatų paskelbimu yra kur padirbėti.

Klausimai nr. 8 ir nr. 9.  Padiskutuojam, nes šie du klausimai vienas su kitu labai susiję.  Apklausos rezultatas rodo, kad daugumą dalyvių tenkina 2016 metų tvarka, kai trečias narys buvo pilnavertis komandos narys tik negalėjo dalyvauti meškerių užmetime ir žuvies traukime. Bet yra ir prieštaraujančių bei norinčių, kad komandoje griežtai būtų du dalyviai.  Nereikia būti dideliu proto bokštu nuspėjimui,  kad trims dalyviams yra daug lengviau. Bet nėra šiai dienai užduoties pasunkinti varžybų dalyvių sąlygas. Kol mes Lietuvos čempionate neturime stiprios konkurencijos (turiu omenyje mažą komandų skaičių)- taisyklių griežtinimas norimo rezultato neduos. Tikrai suprantu kaip sunku dviem dalyviams 72 valandas atidirbti sektoriuje norint pasiekti gerą rezultatą, bet nereikia kelti pavydo scenų, kada prie konkurentų komandos yra trečias žmogus padedantis užmaišyti kokį kibirą pašarų ar paruošiantis maistą. Vyrai,  šiemet taisyklės tą leido daryti, o jei nėra žmogaus savanorio – visada atsiras už pinigus. Taip, taip pasaulio čempionate trečias žmogus sektoriuje negali padėti, bet tai rinktinės kapitonų ir LKA vadovo galvos skausmas kaip palengvinti sportininkų sąlygas pasaulio čempionate. Galiu pasakyti tik vieną, jei jau patenka karpininkas į pasaulio čempionatą, tai dėl adrenalino pertekliaus vienas atidirba už tris. Taip kad mes čia toje Lietuvėlėje labai nesusireikšminkime ir duokim laisviau LT čempionato dalyviams(ypač naujokams) pakvėpuoti, juolab turime daug pavyzdžių, kai kitos valstybės savo vidaus čempionatuose leidžia laisva forma dalyvauti 2 arba 3 dalyviams ir visiškai nekontroliuoja jų darbo pasiskirstymo sektoriuje. Dar reikia paminėti, kad naujiems dalyviams yra daug lengviau adaptuotis kaip trečiam asmeniui komandoje, nei suburti savo asmeninę naują komandą. Naujas žmogus po vieno sezono su senbuviais jau galimai kurs savo naują komandą, tiesa pasakius turiu info, kad taip ir bus ateinančiais metais.  Ką mes darėme anksčiau, naujų komandų nepridėjo. Taigi gal dar neuždarykime tų siaurų vartų esamiems ir būsimiems dalyviams, kuriems ir taip nėra lengva atsitraukti visai vasarai nuo privalomų darbų ir šeimos.  Aš labai viliuosi, kad ateityje dėl komandų pertekliaus bus griežtinamos taisyklės, bet tos ateities dar reikia palaukti. O dabar reikia suprasti, kad rinktinės biudžetas, tai komandų startiniai mokesčiai LT čempionate ir kol kas tikslas toks – padidinti dalyvių skaičių. Apibendrinant šiuos du punktus peršasi išvada, kad apskritai reikia leisti LT čempionate komandoms dalyvauti 2-3 žmonėms pilnavertėmis sąlygomis sektoriuje, nes kas vyksta dabar tai labai panašu į pupyčių barnius, kada sekamos priešininkų komandos ir teisėjams skundžiama kiekviena smulkmena, o tai po to perauga į nesveiką konkurenciją, kuri galutiniame rezultate supriešina komandas. Na ne to mes siekiame ! Dabar kas tik atvažiuoja pasisvečiuoti į sektorių tai iškarto apkaltinamas pagalba komandai.  Viso šito nereikalingo briedo išvengtume supaprastinę taisykles, atsirastų sveika konkurencija, žiūrėtume ką galime padaryti geriau savo sektoriuje, o ne svetimame, plius sveikesnė atmosfera būtų ir pačioje rinktinėje. Be to mes jau išaugome iš sauskelnių, kada reikėjo griežtinti taisykles vien tik tam, kad sutvardyti komandas varžybų metu darančias nesąmones. Dabar komandų dalyvaujančių LT čempionate tikslai labai aukšti ir per daug ant kortos yra padėta.

Klausimas nr. 10. Atsakymai irgi aiškūs, bet ir čia reikėtų tarti keletą žodžių. Aš net nesiginčiju, komandoje žinoma geriau turėti du stiprius metikus ir jei mūsų tikslas būtų tolimo metimo varžybos, tai ir rinktinės formavimo nuostatai būtų stipriai pakoreguoti.  Dabar mūsų tikslas aukštos vietos karpių žūklės varybose. Perskaitykite dar kartą tris žodžius – karpių žūklės varžybos. Ką tai sako ? Ogi tai, kad tai nėra jėgos, greičio ar dar kokių kitokių fizinių sugebėjimų reikalaujantis sportas. Tai žūklės varžybos, kuriose turi būti stipriai pasiruošęs techniškai (pašarai, įranga ir t.t.), taktiškai bei šiek tiek fiziškai, bet tas nusibodęs žodis SĖKMĖ vistiek lemia labai daug. Kad ir koks stiprus metikas bebūtum, labai dažnai  viskas priklauso ne nuo to kaip esame pasiruošę fiziškai, o nuo to kur žuvys mėgsta tuo metu būti ir maitintis. Tik diletantai gali manyti, kad viskas priklauso nuo žvejo. Ir mane yra ne kartą aplankęs jausmas po laimėtų varžybų, kad jau dabar aš profas, pasąmonėje kirbėdavo mintys, kad viską žinau apie žūklę, bet kai sudalyvauji kitose eilinėse varžybose ir nepasieki nieko įspūdingo, tada pradedi suprasti, kad ne viską žinai ir esi tik mažas žmogeliukas priklausantis nuo Dievo malonės. Žinoma reikia būti stipriai pasiruošusiam norint kovoti pasaulio čempionate dėl aukštos vietos, bet turime pavyzdžių kada stiprūs du metikai viename sektoriuje pasaulio čempionate nepagavo nei vienos įskaitinės žuvies ir kas paneigs tikimybių teoriją, kad būtent tame nelemtame sektoriuje reikėjo žmogaus, kuris nesugeba toli mėtyti ir dėl ne tobulo metimo būtų priverstas pastoviai žvejoti maximum 100 metrų atstumu, kur galbūt maitinosi kuriuo nors momentu karpis paklydėlis. Su dviems gerais metikais sektoriuje, kai komandoje gali dalyvauti tik 2 žmonės įžvelgiu blogą viziją ateičiai. Jei taip pradėtume daryti nuo ateinančių metų, turėtume tik kokias 5 komandas kandidates į rinktinės sudėtį. Ar tai konkurencija ? Pradedu įžvelgti interesų konfliktą iš tų komandų, kuriose yra du geri metikai. O blogiausia mano vizija tokia: ateities sportinės karpių žūklės komanda – komandos nariai raumenų kalnai ir jokio supratimo apie elementarią karpių žūklę. Tokia komanda, sėkmingai susiklosčius aplinkybėms, labai lengvai gali patekti į rinktinę, tik klausimas ką kapitonams daryti su jais pasaulio čempionate. Na ir labai toli neieškant pavyzdžių, kaip gerą pavyzdį pateiksiu Kroatijos komandą, kurią sudaro du žmonės, tai  Hrvoje Jakopčevič ir Dalibor Banaj.

Hrvoje Jakopčevič  ir Dalibor Banaj

Hrvoje Jakopčevič ir Dalibor Banaj

Tiksliai negaliu įvardinti šių Kroatijos rinktinės narių pasiekimų, bet man užtenka tik to, kad jie 2014 metais asmeninėje įskaitoje buvo pasaulio čempionai, o šiemet bronzos medalių laimėtojai. Juos stebėjau Italijoje ir Prancūzijoje, vienas iš jų yra geras metikas, kitas nelabai. Šių žmonių stiprybė slypi ne tolimame metime, o darniame darbe sektoriuje, beje ko mums labai trūksta. Mums reikėtų baigti inkšti sektoriuje dėl nepadarytų darbų, dėl konkurentų darbo, o visą dėmesį sutelkti į savo asmeninį indėlį  tobulinant komandos bendrą darnų darbą.

Klausimas nr. 11. Praleidžiam. Įskaityta. Valio.

Klausimas nr. 12. Atsakymai irgi nekelia daug abejonių.

Klausimas nr. 13. Tai klausimas, kuris man dažnai neduoda ramybės, juolab, kad ir pasiūlymų būta įvairių.  Savęs dažnai paklausiu, ar tikrai egzistuojanti karpininkų rinktinės atranka yra pati tobuliausia ? Atsakysiu sau – tikrai ne, bet geresnės tvarkos aš dar nežinau. Faktiškai rimti pasiūlymai buvo du ,,Rinktinę formuoja kapitonas“  ir ,,Rinktinė formuojama pagal ilgalaikį reitingą (pvz. 3 metų)“.  Respondentų atsakymai į šią užklausą nekelia abejonių, bet reikia apžvelgti pasiūlymų minusus, kad ateityje rastume daugiau pliusų kiekviename pasiūlyme:

  1. Rinktinę formuoja kapitonas. Blogumas tame, kad nėra aiškių kriterijų iš ko rinksis kapitonai. Kriterijai privalo būti, nes kitaip prasidės klanų, įmonių ir klubų karai, kas aiškiai dabar matosi kaimyninėje Latvijoje. Sukurti tokius kriterijus atsižvelgiant į visų norus turbūt neįmanoma. Įjungiam vaizduotę, tarkim kapitonai renkasi arba siūlo įvairių turnyrų Lietuvoje nugalėtojams dalyvauti rinktinės sudėtyje. Iš karto kyla daug klausimų, pagal ką galima atsirinkti koks turnyras yra svarbesnis, geresnis ir panašiai. Tokių sąvokų kaip ,,pats geriausias‘‘ arba ,,pats svarbiausias“ nėra ir negali būti. Taigi iš ko rinktis, jei Lietuvoje kasmet vyksta po 10 ir daugiau karpininkų varžybų ? Kitas svarbus dalykas renkantis rinktinę kapitonams. 100 % tikimybė, kad kapitonai bus apkaltinti šališkumu pasirinkę vieną ar kitą komandą.  Liaudis tikrai paklaus kodėl tie, o ne kiti ? Ar bus pagrįstas atsakymas ? Jei mes imsime pavyzdį iš kitų sporto šakų, kuo remiantis manau ir buvo suformuotas toks pasiūlymas, pavyzdžiui krepšinis tai ten treneriui ir liaudžiai daug klausimų nekyla, nes kiekvienas krepšininkas, kaip beje ir kiti sportininkai turi savotišką savo reitingą pasaulyje – tai uždirbami pinigai, kuriuos moka klubai. Kitas galimas kriterijus sporto pasaulyje yra normatyvai, kurių beje LKA dar nesukūrė, o ir pagal ką juos kurti žūklės sporte nėra nei vieno pavyzdžio. Jei nėra aiškių kriterijų, tai negali būti ir kalbos apie kapitonų laisvą pasirinkimą renkantis rinktinę. Vėl pasiremsiu netolimu pavyzdžiu, kai prieš porą metų kapitonas savo nuožiūra išsirinko ketvirtą atsarginę rinktinės komandą, tai tada jei atsimenate reikėjo daug kritikos atlaikyti už tą pasirinkimą, o atsakyti į tą kritiką buvo neįmanoma, nes nebuvo aiškių kriterijų. Dar vienas minusas laisvo pasirinkimo, tai lindimas rinktinės kandidatų kapitonams į  ten kur nesueina. Dar vienas minusas laisvo pasirinkimo, toks, kad kapitonai kartais gali ,,netyčia“ įsipareigoti rėmėjams ir kitiems geradariams.
  2.  Kitas pasiūlymas – ilgalaikis reitingas, pagal kurį būtų formuojama rinktinė. Čia kriterijus aiškus. Bet brangieji Jūs mano, reitingai dažniausiai daromi parodyti kiek sportininkas įnešė savo juodo darbo tikslui pasiekti, o tai nėra nieko bendro su dabartine sportininko forma. Sportininkas jau gali būti pasitraukęs iš sporto, bet dėka gerų rezultatų praeityje jis figūruos pirmame trejete. Šį metodą dar naudoja sportinė plūdinė žūklė, deja rezultatai nedžiugina. Mano asmenine nuomone reikia kovoti kasmet, norint įrodyti, kad esi vertas vietos rinktinėje ir tuo pačiu duoti gerus šansus naujiems varžybų dalyviams, kurie net neabejoju yra geri karpininkai, tik dar nedrįsta ar neturi laiko sudalyvauti LT čempionate.  Mes visi norime dalyvauti varžybose kitais metais, bet nei vienas negalime garantuoti, kad norai sutaps su galimybėmis, todėl gal ir neplanuokime trims metams į priekį. Tris kartus nusispjaukime per kairį petį :)

Išsakykite savo nuomones apačioje komentaruose iki šių metų lapkričio 18 dienos.

 

Tomas Būdas.

 

.