LKA be fono

Lietuvos karpininkų asociacija

kodas 126423631

Visuotinio susirinkimo protokolas

2018-11-24

Ukmergės rajonas

 

Susirinkime dalyvauja 22 (dvidešimt du) iš 28 (dvidešimt aštuoni) Lietuvos karpininkų asociacijos narių. Kvorumas yra, susirinkimo sprendimai yra teisėti. Nariai apie susirinkimą buvo informuoti telefonu ir elektroniniu paštu. Apie susirinkimą buvo viešai skelbta asociacijos interneto puslapyje www.laukarpis.lt.

Susirinkimo pirmininkas: Tomas Būdas

Susirinkimo sekretorius: Mantas Staškus

 

Darbotvarkė:

 1. Asociacijos nario mokesčio klausimai
 2. Asociacijos prezidento ataskaita
 3. Asociacijos prezidento rinkimai
 4. Asociacijos valdybos rinkimai
 5. Lietuvos karpininkų rinktinės formavimo nuostatų aptarimas
 6. 2019 metų sportinės karpių žūklės Lietuvos čempionato reglamento aptarimas
 7. Kiti klausimai, naujų narių priėmimas

 

 1. Asociacijos nario mokesčio klausimai.

NUTARTA: Stojamasis mokestis (vienkartinis) – 60 eurų, narystės mokestis (kasmetinis) – 60 eurų. Užskaityti kaip sumokėtus asociacijos stojamąjį ir narystės mokesčius nariams už atliktus darbus asociacijoje.

 1. Išklausyta Lietuvos karpininkų asociacijos prezidento ataskaita. Ataskaitai pritarta.
 2. Asociacijos prezidento rinkimai. Kandidatas – Tomas Būdas.

Balsavimo rezultatai:

Už kandidatą  – 19

Susilaikė – 3

NUTARTA: Asociacijos prezidentu perrinktas Tomas Būdas.

 1. Asociacijos valdybos rinkimai. Buvo pasiūlyti 6 kandidatai:
 • Ruslanas Kotelnikovas
 • Mantas Staškus
 • Justas Barakauskas
 • Rimantas Kičas
 • Vytautas Vasiliauskas
 • Valdas Bakanas

Remiantis asociacijos įstatais vyko balsavimas, balsai pasiskirstė sekančiai:

 • Ruslanas Kotelnikovas – 22
 • Mantas Staškus – 36
 • Justas Barakauskas – 29
 • Rimantas Kičas – 28
 • Vytautas Vasiliauskas – 2
 • Valdas Bakanas – 3

NUTARTA:  išrinkta asociacijos valdyba:

 • Mantas Staškus
 • Justas Barakauskas
 • Rimantas Kičas

5. Lietuvos karpininkų rinktinės formavimo nuostatuose buvo pateikti trys pasiūlymai su pakeitimais:

 • Justo Barakausko siūlymas: sportinius normatyvus atlikti iki čempionato pradžios ir tik po to formuoti komandas kandidates į rinktinę.
 • Ruslano Kotelnikovo siūlymas: po paskutinės varžybų dalyvių registracijos (prieš finalinį etapą) nedaryti jokių pakeitimų komandose ir sportinius normatyvus turi atlikti tie dalyviai, kurie registruoti komandoje. Komanda neatlikusi sporinių normatyvų perleidžia teisę sportinius normatyvus atlikti sekančiai komandai.
 • Tomo Būdo siūlymas: palikti galioti dabartinius nuostatus, kai komandos laimėjusios prizines vietas įgauna teisę į rinktinę, sustiprina savo komandas iš kitų čempionato dalyvių bei tokiu būdu užtikrina sportinių normatyvų įvykdymą bei patirties stoką.

 

NUTARTA: balsų dauguma nutarta pritarti Ruslano Kotelnikovo siūlymui – ,,Po paskutinės registracijos prieš finalinį etapą nedaryti jokių pakeitimų komandose ir sportinius normatyvus turi atlikti tie dalyviai, kurie registruoti komandoje. Komanda neatlikusi sportinių normatyvų perleidžia teisę sportinius normatyvus atlikti sekančiai komandai“

 1. 2019 metų sportinės karpių žūklės Lietuvos čempionato reglamento aptarimas.

6.1. Vyko diskusija kuriuose vandens telkiniuose galėtų vykti 2019 metų sportinės karpių žūklės Lietuvos čempionatas. Buvo sudėlioti  prioritetai eilės tvarka:

 1. Pykaičiai
 2. Kintai
 3. Ilgis arba Prilbiči (Ukraina)
 4. Laumena arba Balotė (Latvija)

NUTARTA: Galutinį nutarimą priims asociacijos valdyba.

6.2. Vyko diskusija dėl teisėjavimo Lietuvos čempionate.

NUTARTA: Galutinį nutarimą priims asociacijos valdyba.

 1. Kiti klausimai, naujų narių priėmimas.

7.1. Tarp kitų klausimų buvo iškelti klausimai susiję su asociacijos įstatų pakeitimais.

Nutarta nesvarstyti klausimų susijusių su asociacijos įstatų pakeitimais, nes remiantis asociacijos įstatais tokios svarbos klausimai turi būti įtraukti į darbotvarkę skelbiant visuotinį susirinkimą, t.y. prieš 20 dienų.

7.2. Į asociaciją priimti nauji nariai:  Linas Kukulskis, Mindaugas Mikniūnas, Tomas Pocius, Nerijus Rinkevičius, Valdas Skiesgilas, Gintaras Puzinauskas, Danas Brazauskas, Vitalijus Kuzmickij, Edgaras Ramuckas.

 

Susirinkimo pirmininkas: Tomas Būdas                                  _______________________

Susirinkimo sekretorius: Mantas Staškus                                              _______________________