Lietuvos čempionato 2024 reglamentas

Registracija į 2024 metų 24-ajį Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatą

2024 metų 24-asis Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatas 

Reglamentas

Varžybų tikslas – populiarinti sportinę karpių žūklę Lietuvoje, stiprinti Lietuvos rinktinės padėtį tarptautinėse varžybose, bei dalintis žiniomis ir inovacijomis apie sportinę karpių žūklę.

Sportinės žūklės Lietuvos čempionatas tai aukšto meistriškumo sporto varžybos, atitinkančios Lietuvos respublikos sporto įstatymo reikalavimus bei Lietuvos sportinės žūklės federacijos nutarimus.

Oficialus 2024 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatas (toliau Lietuvos čempionatas) vykdomas Lietuvos čempionams ir prizininkas išaiškinti, apjungiamas su atranka į  Pasaulio čempionatą, kuris vyks 2024 metais rugsėjo  mėnesį Kroatijoje.

Lietuvos čempionato komanda – tai komanda dalyvaujanti  sportinės karpių žūklės Lietuvos čempionato visuose etapuose ir pretenduojanti į Lietuvos čempionų titulą. 

2024 metų Lietuvos čempionatas organizuojamas keturiais etapais. Atranka į Lietuvos čempionatą ir trys Lietuvos čempionato etapai.  Kiekvienas etapas gali būti pervadintas į etapo rėmėjų taurę. Lietuvos čempionato nugalėtojai paaiškės po visų trijų etapų. Lietuvos rinktinės sudėtis bus formuojama susumavus Lietuvos čempionato ir sportinių normatyvų rezultatus. 2024 metais sportiniai normatyvai bus pravedami eiliškumo tvarka iš kart po trečio etapo pabaigos. Esant netinkamoms normatyvų atlikimui gamtinėms sąlygoms, normatyvų  atlikimo data ir vieta gali būti perkelta. Išsamūs sportinių normatyvų reikalavimai aprašyti sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės formavimo ir rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate pagal FIPSed taisykles nuostatuose (toliau –  rinktinės formavimo nuostatai). 

Sportinių telkinių zonos – 2024 metais  sportiniai telkiniai bus suskirstyti į dvi zonas.  Prieš kiekvieną varžybų etapą komanda trauks burtus ir paaiškės kurioje zonoje ji varžysis šiose varžybose.  Zonos ir burtų traukimo taisyklės pristatomos prieš kiekvieno etapo startą.

Baudos balų skaičiavimo metodas – Telkiniai bus suskirstyti į dvi zonas baudos balai skaičiuojami kiekvienai zonai atskirai. Komanda užėmusi zonoje pirmą vietą gaus vieną baudos balą antra vietą du baudos balus ir t.t. .  Kitomis situacijomis baudos balai skaičiuojami pagal FIPSed taisykles.

 

 Atranka į 2024 Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatą .

Maksimalus komandų skaičius atrankoje – 24

Startinis mokestis komandai – 300 Eurų.  

2024 m. Gegužės 16-19 d., Kintai, Šilutės rajonas, varžybų trukmė – 72 valandos 

1 vieta- taurės, medaliai

2 vieta- taurės, medaliai

3 vieta- taurės, medaliai

Didžiausia žuvis- taurės 

 

 I etapas, maksimalus komandų skaičius I etape – 20

2024 m. Gegužės 30 – birželio 2 d., Kintai, Šilutės rajonas, varžybų trukmė – 72 valandos 

1 vieta- taurės, medaliai

2 vieta- taurės, medaliai

3 vieta- taurės, medaliai

Didžiausia žuvis- taurės 

II etapas, maksimalus komandų skaičius II etape – 20

2024 m. birželio 27 –  30 d., Balotes ežeras, Latvija, varžybų trukmė – 72 valandos

1 vieta- taurės, medaliai

2 vieta- taurės, medaliai

3 vieta- taurės, medaliai

Didžiausia žuvis- taurės 

III etapas, maksimalus komandų skaičius III etape – 20

2024 m. liepos 25 -28 dienomis, Balotes ežeras, Latvija, varžybų trukmė – 72 valandos.

1 vieta- taurės, medaliai

2 vieta- taurės, medaliai

3 vieta- taurės, medaliai

Didžiausia žuvis- taurės 

 

Galutinė komandų rikiuotė pateikiama po trečio etapo.

 

Registracija ir komandų startinis mokestis

Startinis mokestis Lietuvos čempionato komandoms už tris etapus – 800 € 

Aukšto meistriškumo sportinininko licenzija – 30 € / žmogui (mokestis bus pervestas į Lietuvos sportinės žūklės fedracijos sąskaitą). Licenzija privaloma visiems dalyviams ir atsarginiams nariams.

Sportinės žūklės aukšto meistriškumo sportininkų licencijos. – Lietuvos sportinės žūklės federacija (sportinezukle.lt)

 

Komandos sumokėjusios startinį varžybų mokestį tuo pačiu patvirtina, kad sutinka su visais Lietuvos čempionato nuostatais bei taisyklėmis, o taip pat prisiima pilną atsakomybę dėl sveikatos sutrikimų, įvairių traumų ar mirties atvejo. Startiniai varžybų ir licenzijų mokesčiai – negrąžinami.

Komanda sumokėjusi startinį varžybų mokestį, kartu sutinka, kad komandos narių vardai ir pavardės bei vaizdinė medžiaga daryta varžybų metu, bus viešai publikuojami tinklapyje www.laukarpis.lt , socialiniuose tinkluose ir kitose masinės informavimo priemonėse.

Lietuvos čempionato komandų atranka vykdoma principu. Komandos užėmusios 1 – 12 vietas 2023 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionate automatiškai patenka į  2024 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatą, su sąlyga jei nesikeičia komandos sudėtis. Likusios 8 komandos atrenkamos pagal atrankinio etapo rezultatus.

Registruojantis į 2024 metų Lietuvos čempionato atranką privaloma nurodyti komandos pavadinimą, dviejų komandos narių vardus bei pavardes ir atsarginį komandos narį (sudėtis gali būti keičiama pagal reglamente nurodytus kriterijus iki pirmojo etapo/atrankos starto). Užsiregistravus daugiau nei 24 komandom naudojama ši prioriteto tvarka tokia:

 1. Komandos užėmusios 13-20 vietas 2023 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionate;
 2. Komandos, kurios pagrindinėje sudėtyje (ne atsarginis) yra bent vienas Lietuvos karpininkų asociacijos narys;
 3. Likusios užsiregistravusios komandos, pagal registracijos datą (anksčiau užsiregistravusi turi pirmumą);

Komandos narių teisės ir pareigos bus paskelbtos kartu su varžybų taisyklėmis. Užsiregistravusių komandų dalyvių sąrašas bus skelbiamas tituliniame www.laukarpis.lt puslapyje ir “Karpininkų asociacija” facebook.

Komanda laikoma užsiregistravusi, kai perveda startinį mokestį į Lietuvos karpininkų asociacijos sąskaitą.  

 

Registruojantis į Lietuvos čempionatą privaloma nurodyti komandos pavadinimą, dviejų komandos narių vardus bei pavardes ir atsarginį komandos narį (sudėtis gali būti keičiama pagal reglamente nurodytus kriterijus iki pirmojo etapo/atrankos starto). Komandos narių teisės ir pareigos bus paskelbtos kartu su varžybų taisyklėmis. Užsiregistravusių komandų dalyvių sąrašas bus skelbiamas tituliniame www.laukarpis.lt puslapyje.

 

Komanda laikoma užsiregistravusi, kai perveda startinį mokestį į Lietuvos karpininkų asociacijos sąskaitą: 

Įmonės pavadinimas: Lietuvos karpininkų asociacija

Įmonės kodas: 126423631

Sąskaitos nr.  – LT497044060004077096

Mokėjimo paskirtis:  mokestis už varžybas, komanda (komandos pavadinimas)

 

Po startinio mokesčio apmokėjimo varžybų organizatoriaus atstovas elektroniniu paštu arba telefonu patvirtina ir tinklalapyje www.laukarpis.lt paskelbia komandos registraciją varžyboms. 

Startiniai mokesčiai renkami 2024 metų Lietuvos čempionatui organizuoti.

Bendrosios nuostatos

 1. Varžybų metu komandos varžysis dėl pagrindinio prizo – Lietuvos čempionų taurės.
 2. Lietuvos čempionais tampa Lietuvos čempionato komanda surinkusi mažiausiai baudos taškų per visus 3 Lietuvos čempionato etapus.
 3. Komandą sudaro du arba trys nariai. Sektoriuje vienu metu gali būti du komandos nariai. Etapuose apdovanojami du komandos nariai. Varžybų metu galimas vieno komandos nario keitimas. Keičiantį narį privaloma įregistruoti prieš pirmo etapo startą. Čempionato eigoje iškilus nenumatytoms aplinkybėms galimas komandos narių keitimas pateikus rimtą priežastį LKA valdybai, kuri svarstys prašymą ir balsavimo būdu pritars arba nepritars komandos sudėties pasikeitimui.
 4. Varžybų formatas – komandinės sportinės karpių žūklės varžybos.
 5. Komanda turi teisę naudoti du markerius ir keturias meškeres.
 6. Valtis, laivelius, echolotus bei įrenginius, kurie naudoja radijo ar kitokias ryšio bangas naudoti draudžiama.
 7. Įskaitinės žuvys: karpiai ir amūrai nuo 1,5 kg. Įskaitinis svoris gali būti keičiamas apie tai  informuojant prieš varžybų startą visas komandas.
 8. Etapų atidarymo ir apdovanojimo ceremonijoje privalo dalyvauti visos etape dalyvaujančios Komandos. Komanda be pateisinamos priežasties, nedalyvavusi etapo apdovanojime gauna įspėjimą. Komandai gavusiai antrą įspėjimą, pridedami trys baudos taškai prie galutinių reitingų.
 9. Varžybų rezultatai vertinami pagal FIPS e.d. standartą – baudos taškais. Lietuvos čempionato komandoms baudos taškai sumuojasi.
 10. Užsiregistravusiai, bet nedalyvaujančiai varžybose komandai skaičiuojami baudos taškai kaip už paskutinę užimtą vietą.
 11. Varžybų teisėjai paskelbiami kartu su varžybų taisyklėmis. Teisėjai turi teisę užeiti į sektorius be leidimo. Nuobaudas skiria teisėjai.
 12. Viešas alkoholio vartojimas ir demonstravimas varžybose bus baudžiamas geltona kortele ir baudos tašku turnyrinėje lentelėje.
 13. Protestai priimami tik rašytiniu būdu varžyboms pasibaigus, bet ne vėliau, kaip 30 minučių po apdovanojimų. Proteste privalo būti nurodytas konkretus skundžiamo fakto varžybų taisyklių pažeidimo punktas. Pateikiant protestą mokamas mokestis – 100 eurų. Protestą nagrinėja Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba. Protestą išnagrinėjus protestuotojo naudai, mokestis grąžinamas, priešingu atveju mokestis lieka Lietuvos karpininkų asociacijai.
 14. 2024 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatas bus vykdomas šiuo formatu. Atrankinės varžybos į Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatą (vienas etapas) ir  pagrindinis Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatas (trys etapai) 
 15. 2024 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionate maksimalus komandų skaičius – 20.
 16. Po 2024 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato komandos užėmusios pirmasias dvylika vietų užsitikrina vietą sekančių metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionate.
 17. Jei komanda užsitikrinusi vietą 2024 metų čempionate  (užėmusi 12 ar aukštesnę vietą 2023 metų čempionate) atsisako dalyvauti 2024 metų čempionate. Atitinkamai kviečiama sekanti komanda pagal 2023 metų čempionato  klasifikaciją.
 18. Komandos užėmusios tryliktą ir žemesnę vietas privalės dalyvauti atrankinėse varžybose. Atrankinių varžybų pirmos aštuonios komandos užsitikrina vietą pagrindiniame Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionate. Jei komanda atsisako dalyvauti pagrindiniame čempionate, kviečiama sekanti komanda eilės tvarka.
 19. Komandų užsitikrinusių vietą pagrindiniame 2024 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionate sudėtis keistis negali, jei komandoje 2023 metų čempionate buvo registruoti du nariai. Jei komandoje buvo registruoti trys nariai – galimas vieno nario keitimas. Pasikeitus sudėčiai komanda norinti patekti į pagrindinį čempionatą privalės dalyvauti atrankinėse varžybose.
 20. Komanda užsitikrinusi vietą 2024 pagrindiniame Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionate privalo patvirtinti savo dalyvavimą iki 2024 02 01.
 21. Registracija į 2024 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato atranką  prasideda 2024 01 10. Bus pateikta registracijos internetinė nuoroda.
 22. Sportininkai patekę į sportinės karpių žūklės 2024 metų Lietuvos rinktinės sudėtį privalės pasirašyti sutartį su Lietuvos sportinės žūklės federacija dėl  dalyvavimo pasaulio čempionate. Nepasirašius sutarties sportininkas  nebus įtrauktas į Lietuvos rinktinės sudėtį.

 

Baigiamosios nuostatos

Daiktinius ir piniginius prizus steigia Lietuvos karpininkų asociacija

Smulkesnė informacija, taisyklės, varžybų rezultatai ir reportažai bus talpinami tinklalapyje www.laukarpis.lt.

Lietuvos karpininkų asociacija

Informacija telefonu 8 686 26974 arba el.paštu mantas.staskus@gmail.com 

Title

Go to Top