Pagrindinės FIPSed  varžybų taisyklės dalyviams

1.     Atvykę į varžybų vietą, žvejai, užsidėję organizatorių skirtus numerius ant nugaros, turi susinešti daiktus prie savo sektoriaus. Jokiu būdu negalima įeiti į patį sektorių (ši taisyklė galioja ir pagalbininkams).  Jokia įrangos ruošimo procedūra negalima iki signalo, leidžiančio įeiti į sektoriaus vidų. Kiekvienai komandai skiriama 120 minučių pasiruošimui.  Ruošiant žūklės įrangą draudžiama išorinė pagalba t.y. tvarkytis sektoriuje gali tik du varžybų dalyviai. Visi žūklės įrankiai, jaukai ir masalai turi būti sunešti į sektorių ir joks papildymas negalimas, išskyrus vienintelį kartą, maždaug varžyboms įpusėjus. Papildymo laiką sprendžia varžybų komitetas su komandų kapitonais.

2.    Įskaitinės žuvys: karpiai, amūrai ir plačiakakčiai nuo 1.5 kg. svorio. Pagautos žuvies laikymas galimas tik specialiuose maišuose be jokių sutvirtinimų ir papildomų svorių. Maišas su žuvimi turi būti pilnai panardintas į vandenį.  Vienai žuviai- vienas maišas. Komanda privalo turėti pakankamą kiekį  maišų. Pagavus didesnį kiekį žuvų, kviečiamas teisėjas svėrimo procedūroms. Jei žuvis sužeidžiama , taikomos sankcijos.

3.    Draudžiama naudoti gyvulinės kilmės jaukus ir masalus. Galima naudoti grūdus, peletes ir boilius bei iš jų daryti kukulius, ne didesnius nei  70 mm. diametro. Molis, bentonitas ir miltai – draudžiami. Bendras naudojamų masalų ir jaukų kiekis negali viršyti 200 kg. Varžyboms pasibaigus draudžiama jaukų likučius mesti į vandenį.

4.    Meškerės  negali būti ilgesnės nei 4 metrų. Galima naudoti tik beinercines rites.  Po užmetimo valas negali  kirsti  sektoriaus ribų kairėje arba dešinėje. Sektoriaus ribos vandenyje yra įsivaizduojamos ir lygiagrečios šoninėms linijoms, kurios yra krante ir žymi sektoriaus ribas. Jaukinimas ir žuvies gaudymas galimi tik sektoriaus ribose.Masalai į žūklavietę gali būti užmetami tik su meškere.  Viena meškerė – vienas kabliukas.  Masalas prie kabliuko tvirtinamas tik per  ,,plauką‘‘.
Svareliai naudojami ne mažesni kaip 50 gramų.  Leidžiama žvejoti tik su  žuvims saugiomis dugninėmis sistemomis.  Draudžiama naudoti ne karpinės paskirties meškeres (plūdinė, fyderis ir pan.) ir spyruoklines šėryklas.
Valtis naudoti draudžiama.
Leidžiama naudoti valo skandiklius, bet teisėjui pareikalavus privaloma juos ištraukti valo krypties nustatymui.
Metant masalą, mostas galimas tik per galvą, šoniniai metimai draudžiami.
Draudžiama naudoti radijo bangomis valdomus laivelius ir echolotus.
Varžybų metu galima naudoti 2 markerius, kurie gali būti tik žūklės zonoje.
Maišai žuviai ir matas turi būti kokybiški ir būtinai sušlapinti prieš naudojimą, kad nesužeistų laimikio. Pasverta žuvis tuoj pat atsargiai paleidžiama.
Draudžiama naudoti galingus prožektorius.
Bristi į vandenį galima tik iki kelių vienam komandos nariui, savo sektoriaus ribose.  Jei vienu metu užkimba dvi ir daugiau žuvų, leidžiama abiem komandos dalyviams bristi į vandenį iki kelių.
Po varžybų privaloma susitvarkyti sektorių.
Įrenginiai naudojami žūklėje, kuriems reikalingas suspaustas oras, dujos arba elektra, draudžiami.
Tamsiu paros metu autotransporto eismas draudžiamas. Ši taisyklė negalioja organizatoriams.
Naktį komandos vadovas į sektorių gali užeiti tik teisėjui stebint.
Žuvis įskaitinė jei ji netyčia užsikabino už kabliuko ne į burną. Tyčinis kabliavimas draudžiamas. Žuvis neužskaitoma jei ji ištraukiama įsipainiojusi į valą.

5.    Varžybų dalyviai gali turėti neribotą kiekį meškerių, bet užmestos vienu metu gali būti tik keturios meškerės su masalu ir dvi markerinės meškerės, kurios turi būti lengvai atskiriamos. Neužmestos ir paruoštos meškerės sektoriuje turi stovėti vertikaliai.

6.    Samtį žuviai gali naudoti tik komandos dalyviai.

7.    Dalyviai negali gauti jokios pagalbos iš šalies.  Tik kapitonas gali užeiti į savo komandos sektorių, bet padėti jis gali tik žodžiu.

8.    Sektoriaus erdvę dalyviai gali naudoti pagal savo nuožiūrą. Bet koks triukšmas draudžiamas. Viskas, kas susiję su žūkle (metimai, žuvies ištraukimas, šėrimas) turi būti atliekami sektoriaus ribose. Naktį draudžiama naudoti foto blykstes ir galingus apšvietimus. Naktinių valandų trukmę prieš kiekvienas varžybas nustato organizatoriai.

9.   Po pirmo signalo žvejai gali įeiti į sektorių ir pradėti paruošiamuosius darbus žūklei: statyti palapines, surinkinėti meškeres, ruošti jaukus. Šioms procedūroms atlikti skiriama 120 minučių.
Po antro signalo dalyviai gali pradėti jaukinti ir gaudyti žuvis. Jaukinti galima:  paprastai ranka; rankinės arba trikojės laidynės (,,ragatkė‘‘) pagalba;  su  kaušu turinčiu ilgą rankeną; ,,krabu“;  ,,kobra‘‘ ir ,,raketa“ ( iki 20 cm. ilgio, vidinis diametras ne didesnis nei  5 cm.).  Galima naudoti PVA ( vandenyje tirpstančias) medžiagas.
Nuo 20.00 val. vakaro iki 9.00 ryto draudžiama naudoti triukšmą keliančius jaukinimo įrankius: kaušus, laidynes,  ,,krabus“ ,  ,,raketas“.
Trečias signalas dalyvius informuoja apie tai, kad iki varžybų pabaigos liko 15 minučių.
Ketvirtas signalas – varžybų pabaiga. Pakirtus žuvį iki ketvirto signalo, suteikiama 15 minučių tai žuviai ištraukti.

10.    Varžybų metu asmeniniai teisėjai įsikuria šalia sektoriaus taip, kad galėtų stebėti visą žūklės procesą, bet nemaišytų dalyviams. Karpiniai maišai su žuvimi turi būti gerai matomi teisėjui.

11.    Pagauta žuvis, kuri randasi maiše vandenyje, gali būti ištraukta tik atėjus teisėjams pasverti. Žuvį imti galima tik komandos dalyviams.  Po svėrimo žuvis atsargiai paleidžiama atgal į vandens telkinį.

12.    Iš sektoriaus varžybų dalyviai gali išeiti tik teisėjui leidus.  Varžybų dalyvių naudojami skėčiai, pavėsinės, užuovėjos ir palapinės privalo būti neryškių spalvų (tamsiai žalia, chaki,kamufliažinė).

13. Varžybų metu galimas dalyvių keitimas. Keitimas vyksta vienintelį kartą ir tik suderinus su teisėjais

Įspėjimai– (geltona kortelė) skiriami už 1; 6; 7; 9; 10 punktų pažeidimus.

Komanda diskvalifikuojama– (raudona kortelė) už 2; 3; 4;  punktų pažeidimus ir pakartotinius įspėjimus (geltonas korteles).