2021 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatas
Varžybų taisyklės

Bendrosios nuostatos

Šios taisyklės sudaromos remiantis:
• 2021 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato reglamentu
• Lietuvos karpininkų asociacijos susirinkimų sprendimais.

Burtų traukimas

Pagal komandų registraciją komandai suteikiamas eilės numeris. Eiliškumo tvarka komandų atstovai traukia
burtus sektorių pasiskirstymo eilei nustatyti. Pagal savo ,,ištrauktą‘‘ eilę komandų atstovai burtų keliu
pasidalija sektorius. Sektorių numerių, burtų traukimo procedūros metu, yra tiek kiek užsiregistravusių
komandų. Po sektorių padalijimo pretenzijos nepriimamos.

Darbotvarkė visiems turams

,,Fanatikai.lt taurė“ (I etapas) 2021 m., gegužės 20 – 23 dienomis, Balotes ežeras, Latvija.
,,Renmar Baits taurė“ (II etapas) 2021 m., birželio 17 – 20 dienomis, Balotes ežeras, Latvija.
„Krante.lt taurė“ (III etapas) 2021 m., liepos 15 – 18 dienomis, Kintai, Šilutės rajonas.

Pirma diena:
Registracija – 9.00
Varžybų atidarymas – 9.30
Burtų traukimas – 9.45
Varžybų pradžia – 12.00

Paskutinė diena:
Varžybų pabaiga – 12.00
Apdovanojimai – 14.00.

Taisyklės

1. Žvalgyti ( matuotis gylius) sektorių, mesti masalus ir jaukus galima tik nuo varžybų pradžios, nuo 12
val.
2. Įskaitinės žuvys: karpiai ir amūrai nuo 1,5 kg. svorio. Pagautos žuvies laikymas galimas tik
specialiuose maišuose be jokių sutvirtinimų ir papildomų svorių. Maišas su žuvimi turi būti pilnai
panardintas į vandenį. Vienai žuviai- vienas maišas. Komanda privalo turėti pakankamą kiekį maišų,
bet ne mažiau nei 15 vnt. Pagavus didesnį kiekį žuvų, kviečiamas teisėjas svėrimo procedūroms.
3. Jei žuvis sužeidžiama, taikomos sankcijos. Žuvis nelaikoma sužeista jei po ištraukimo saugoma
viename maiše vandenyje arba reikalingoms procedūroms atlikti padedama ant mato bei laikant
rankose fotografuojama ar filmuojama. Žuvies kontaktas ne vandenyje su žemės paviršiumi
griežtai draudžiamas. Po žuvies ištraukimo rekomenduojama žaizdas patepti antiseptikais.
4. Draudžiama naudoti cielus (visas, ištisas) gyvūninės kilmės jaukus ir masalus. Galima naudoti tik
sutrintus.
5. Po meškerės užmetimo valas negali kirsti sektoriaus ribų kairėje arba dešinėje. Sektoriaus ribos
vandenyje yra įsivaizduojamos ir lygiagrečios šoninėms linijoms, kurias nustato varžybų teisėjas.
Jaukinimas ir žuvies gaudymas galimi tik sektoriaus ribose. Masalai į žūklavietę gali būti užmetami
tik su meškere. Viena meškerė – vienas kabliukas. Masalas prie kabliuko tvirtinamas tik su
,,plauko‘‘ sistema, kai masalas tvirtinamas šalia kabliuko.
6. Svareliai naudojami ne mažesni kaip 50 gramų. Leidžiama žvejoti tik su žuvims saugiomis
dugninėmis sistemomis. Draudžiama naudoti ne karpinės paskirties meškeres (plūdinė, fyderis ir
pan.) ir šėryklas. Gaudymui viršutiniuose vandens sluoksniuose vadinamąja ZIG-RIG sistema
draudžiama naudoti plūdes palengvinančias masalo iškėlimą.
7. Draudžiama naudoti:
• valtis, radijo bangomis valdomus laivelius ir echolotus, povandenines kameras bei kitus prietaisus.
• įrenginius jaukui ir masalams svaidyti, kuriems reikalingas suspaustas oras, dujos arba elektra.
• galingus prožektorius, blykstes.
• alkoholį ar narkotines medžiagas.
8. Leidžiama naudoti valo skandiklius, bet teisėjui pareikalavus privaloma juos ištraukti valo krypties
nustatymui.
9. Metant masalą, mostas galimas tik per galvą, šoniniai metimai draudžiami.
10. Varžybų metu galima naudoti 2 markerius, kurie gali būti tik žūklės zonoje.
11. Maišai žuviai ir matas turi būti kokybiški ir būtinai sušlapinti prieš naudojimą, kad nesužeistų
laimikio. Pasverta žuvis tuoj pat atsargiai paleidžiama.
12. Bristi į vandenį galima tik vienam komandos nariui. Bristi galima iki juosmens tik savo sektoriaus
ribose, bet ne toliau nei 10 metrų nuo kranto linijos. Plaukti draudžiama. Jei vienu metu užkimba
dvi ir daugiau žuvų, leidžiama abiem komandos dalyviams bristi į vandenį. Bridimas į vandenį gali
būti aptartas prieš varžybų startą, atsižvelgiant į vandens telkinio subtilybes.
13. Traukiant žuvį išėjimas iš savo sektoriaus (ant kranto ir vandenyje) griežtai draudžiamas. Nebent
prieš varžybų startą nurodoma kitaip.
14. Po varžybų privaloma sutvarkyti sektorių.
15. Autotransporto eismas draudžiamas. Ši taisyklė negalioja organizatoriams ir teisėjams.
16. Žuvis įskaitinė jei ji netyčia užsikabino už kabliuko ne į burną. Tyčinis kabliavimas draudžiamas.
17. Varžybų dalyviai gali turėti neribotą kiekį meškerių, bet užmestos vienu metu gali būti tik keturios
meškerės su masalu ir dvi markerinės meškerės, kurios turi būti lengvai atskiriamos. Atsarginės
meškerės privalo būti nukreiptos nuo vandens pusės.
18. Komandą sudaro 2 dalyviai, kurie yra užregistruoti varžybų dalyvių protokole.
19. Komanda gali turėti atsarginį narį, kuris privalo būti užregistruotas prieš pirmo etapo startą ir jis
negali būti keičiamas viso čempionato metu (Čempionato eigoje iškilus nenumatytoms aplinkybėms
galimas komandos narių keitimas pateikus rimtą priežastį LKA valdybai, kuri svarstys prašymą ir
balsavimo būdu pritars arba nepritars komandos sudėties pasikeitimui). Atsarginis narys negali būti
sektoriuje varžybų metu, o tamsiu paros metu nuo 22:00 iki 06:00 privalo pasišalinti nuo telkinio į
specialiai paruoštą vietą.
Atsarginis narys gali stebėti kitas komandas. Atsarginis narys prieiti prie vandens gali tik prie savo
komandos sektoriaus, kitų komandų stebėjimas tik už galinės sektoriaus linijos.
20. Žvejybos įrangą sektoriuje gali naudoti tik komandos dalyviai.
21. Sektoriaus erdvę dalyviai gali naudoti pagal savo nuožiūrą. Bet koks triukšmas draudžiamas. Viskas,
kas susiję su žūkle (metimai, žuvies ištraukimas, šėrimas) turi būti atliekami sektoriaus ribose.
22. Varžybų metu sektoriuje visada privalo būti nors vienas komandos dalyvis. Į sektorių patekti
varžybų svečiams ir kitų komandų dalyviams galima tik gavus sektoriaus komandos narių sutikimą.
Sutikimas nebūtinas varžybų organizatoriams, generaliniam varžybų rėmėjui, jų atstovams,
teisėjams, ežero savininkui, nuomininkui arba jo atstovui, žurnalistams.
23. Nakties metu (nuo 19 val. vakaro iki 8 val. ryto) draudžiama naudoti triukšmą keliančius jaukinimo
įrankius: kaušus, laidynes, ,,krabus“ , ,,raketas“, ,,spombas“.
24. Pagauta žuvis, kuri randasi maiše vandenyje, gali būti ištraukta tik atėjus teisėjams pasverti. Žuvį ir
svėrimo maišą sektoriuje imti galima tik komandos dalyviams. Po svėrimo žuvis atsargiai
paleidžiama atgal į vandens telkinį. Fotografuotis su žuvimi galima tik esant teisėjui sektoriuje ir
jam leidus. Draudžiama fotografuotis su žuvimi stovint.
25. Varžybų dalyvių naudojami skėčiai, pavėsinės, užuovėjos ir palapinės privalo būti neryškių spalvų
(tamsiai žalia, chaki, kamufliažinė).
26. Varžybų dalyviams su savimi turėti naminius gyvūnus griežtai draudžiama.
27. Varžybų metu galimas vieno dalyvio keitimas iš anksto suderinus su teisėjais.
28. Visi varžybų dalyviai privalo dėvėti organizatoriaus pateikas liemenes visą varžybų laiką.
29. Draudžiama prieš varžybas, varžybų metu ir po varžybų: smurtas, grasinimai, įžeidinėjimai,
žeminantis elgesys varžybų teisėjų, organizatorių, rėmėjų bei dalyvių atžvilgiu.
30. Iškilus neaprašytoms situacijoms visada vadovaujamasi pasaulinėmis FIPS e.d. taisyklėmis
galutiniam sprendimui priimti.
31. Nuobaudos. Teisėjas, už bet kurį šių taisyklių punkto pažeidimą gali skirti geltoną kortelę.
Komandai, gavusiai geltoną kortelę skiriamas ir minus vienas (-1) baudos taškas už kiekvieną
geltoną kortelę. Surinkus tris geltonas korteles skiriama raudona kortelė ir komanda
diskvalifikuojama. Geltonos kortelės sumuojamos per visus etapus, o anuliuojamos pasibaigus
čempionatui. Diskvalifikuotai komandai varžybų išlaidos nekompensuojamos.
32. Protestai priimami tik rašytiniu būdu varžyboms pasibaigus, bet ne vėliau, kaip 30 minučių po
varžybų pabaigos. Proteste privalo būti nurodytas konkretus skundžiamo fakto varžybų taisyklių
pažeidimo punktas. Pateikiant protestą mokamas mokestis – 100 eurų. Protestą nagrinėja Lietuvos
karpininkų asociacijos valdyba. Protestą išnagrinėjus protestuotojo naudai, mokestis grąžinamas,
priešingu atveju mokestis lieka Lietuvos karpininkų asociacijai.

Baigiamosios nuostatos

Atsakomybė už nelaimingą atsitikimą tenka pačiam varžybų dalyviui. Jei prieš startą prasideda audra
(perkūnija), visiems dalyviams draudžiama būti savo sektoriuje ir ruošti įrangą. Jei audra prasideda varžybų metu, renginio organizatoriai signalu sustabdo varžybas, tada visi dalyviai privalo būti saugioje vietoje. Jei dėl oro sąlygų buvo sustabdytos varžybos ir jos truko ne mažiau kaip 36 valandas, tada varžybos laikomos įvykusiomis. Jei oro sąlygos leidžia, varžybos gali tęstis. Lietus, tai ne priežastis nutraukti varžybas.

Etapų teisėjai paskelbiami varžybų atidarymo metu;

Prieš kiekvienas varžybas sektorių ribas nustato varžybų organizatoriai arba teisėjas;

Prieš kiekvieną etapą, varžybų atidarymo metu, varžybų organizatoriai arba teisėjas paskelbia taisyklių
pasikeitimus, jeigu tokie atsirastų;

Pagal kiekvienos komandos pagautų įskaitinių žuvų svorį komandai suteikiama vieta etapo turnyrinėje
lentelėje. Telkiniai bus suskirstyti į dvi (tris) zonas, baudos taškai skaičiuojami kiekvienai zonai atskirai, I vieta – 1 baudos taškas, II vieta – 2 baudos taškai ir t.t. Etapų baudos taškai sumuojasi. Komandoms surinkusioms vienodą baudos taškų sumą, aukštesnę vietą lemia didesnis kiekis (kg.) pagautos žuvies. Kitomis situacijomis baudos balai skaičiuojami pagal FIPSed taisykles. Po trijų etapų išaiškinami Lietuvos čempionai ir prizininkai.

Lietuvos karpininkų asociacija