(Pakeitimai pabraukti)

2017 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato ir atrankos į 19-ajį FIPS e.d. karpių žūklės pasaulio čempionatą, reglamentas

 

Oficialus Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatas (toliau Lietuvos čempionatas) apjungiamas su atranka į Pasaulio čempionatą.

Lietuvos čempionato komanda – tai komanda dalyvaujanti  sportinės karpių žūklės Lietuvos čempionato visuose etapuose ir pretenduojanti į Lietuvos čempionų titulą bei į Lietuvos karpininkų rinktinę.

Etapo komanda – tai komanda dalyvaujanti viename arba dviejuose Lietuvos čempionato etapuose ir nepretenduojanti į Lietuvos čempionų titulą bei į Lietuvos karpininkų rinktinę

2017 metų Lietuvos čempionatas organizuojamas trimis etapais. Kiekvienas etapas gali būti pervadintas į etapo rėmėjų taurę. Lietuvos čempionato nugalėtojai paaiškės po visų trijų etapų. Lietuvos rinktinės sudėtis bus formuojama susumavus Lietuvos čempionato ir sportinių normatyvų rezultatus. Sportiniai normatyvai pravedami po paskutinio etapo. Išsamūs sportinių normatyvų reikalavimai aprašyti sportinės karpių žūklės lietuvos rinktinės formavimo ir rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate pagal FIPSed taisykles nuostatuose (toliau –  rinktinės formavimo nuostatai).

Maksimalus komandų skaičius pirmuose dviejuose etapuose – 20. Maksimalus komandų skaičius paskutiniame trečiame etape – 13 komandų.

,,Žvejoklio taurė” (I etapas)

2017 m.,  gegužės 18 – 21 dienomis, Vabalių ežeras, Alytaus rajonas, varžybų trukmė – 72 valandos

1 vieta- taurės, medaliai, diplomai

2 vieta- taurės, medaliai, diplomai

3 vieta- taurės, medaliai, diplomai

Didžiausia žuvis- taurės ir diplomai

,,CC Moore taurė” (II etapas)

2017 m., birželio 8 – 11 dienomis, Vabalių ežeras, Alytaus rajonas, varžybų trukmė 72 valandos

1 vieta- taurės, medaliai, diplomai

2 vieta- taurės, medaliai, diplomai

3 vieta- taurės, medaliai, diplomai

Didžiausia žuvis- taurės ir diplomai

,,Žūklio taurė” (III etapas)

2017 m.,  birželio 29 – liepos 2 dienomis, Kintai, Šilutės rajonas, varžybų trukmė – 72 valandos.

1 vieta- taurės, medaliai, diplomai

2 vieta- taurės, medaliai, diplomai

3 vieta- taurės, medaliai, diplomai

Didžiausia žuvis- taurės ir diplomai

 

Registracija ir komandų startinis mokestis

Pirmenybė registruojantis teikiama Lietuvos čempionato komandoms

Startinis mokestis etapo komandoms už vieną etapą- 250 €

Startinis mokestis Lietuvos čempionato komandoms už tris etapus – 600 €

Lietuvos čempionato komandoms nepatekusioms į paskutinį trečią etapą (dėl riboto skaičiaus – 13) bus grąžinta startinio mokesčio dalis – 100 eurų. Visais kitais atvejais startiniai varžybų mokesčiai negrąžinami.

Etapo komandos paskutiniame etape gali dalyvauti tik tuo atveju jei yra pakankamai vietos sektoriams, pasirinktame varžyboms vandens telkinyje.

Komandos sumokėjusios startinį varžybų mokestį tuo pačiu patvirtina, kad sutinka su visais Lietuvos čempionato nuostatais.

LKA nariams taikomos nuolaidos.

Registracijos pradžia 2017 m. sausio 30 d. Lietuvos čempionato komandos  registruojasi ir startinį mokestį susimoka iš karto už tris etapus iki 2017 03 31 dienos. Etapo komandos nuo 2017 04 01 dienos įgyja teisę registruotis į pirmą arba į antrą etapą. Registruotis į Lietuvos čempionatą galima ir po 2017 03 31 dienos, jeigu nebus užpildytos visos  vietos.

Registruojantis į Lietuvos čempionatą privaloma nurodyti komandos pavadinimą ir dviejų arba trijų komandos narių vardus bei pavardes. Komandos narių teisės ir pareigos bus paskelbtos kartu su varžybų taisyklėmis. Užsiregistravusių komandų dalyvių sąrašas bus skelbiamas tituliniame www.laukarpis.lt puslapyje.

Komanda laikoma užsiregistravusi, kai perveda startinį mokestį į Lietuvos karpininkų asociacijos sąskaitą: A/s Nr.LT497044060004077096, ( įmonės kodas 126423631) AB bankas SEB bankas, mokėjimo paskirtis:  mokestis už varžybas, komandos pavadinimas.

Po startinio mokesčio apmokėjimo varžybų organizatoriaus atstovas elektroniniu paštu arba telefonu patvirtina ir tinklalapyje www.laukarpis.lt paskelbia komandos registraciją varžyboms.

Startiniai mokesčiai renkami tiksliniam Lietuvos rinktinės fondui  sudaryti. Rinktinės lėšos skirstomos taip, kaip numato rinktinės formavimo nuostatai.

Bendrosios nuostatos

 1. Varžybų tikslas – populiarinti karpių žūklę Lietuvoje, stiprinti rinktinės padėtį tarptautinėse varžybose, bei dalintis žiniomis ir inovacijomis apie karpių žūklę.
 2. Varžybų metu komandos varžysis dėl pagrindinio prizo – Lietuvos čempionų taurės.
 3. Lietuvos čempionais tampa Lietuvos čempionato komanda surinkusi mažiausiai baudos taškų per visus 3 Lietuvos čempionato etapus.
 4. Komandą sudaro du arba trys dalyviai. Etapuose apdovanojami du komandos dalyviai.
 5. Varžybų formatas – komandinės sportinės karpių žūklės varžybos.
 6. Komanda turi teisę naudoti du markerius ir keturias meškeres.
 7. Valtis, laivelius, echolotus bei įrenginius, kurie naudoja radijo ar kitokias ryšio bangas naudoti draudžiama.
 8. Įskaitinės žuvys: karpiai, kojai, amūrai ir plačiakakčiai nuo 1 kg.
 9. Burtų traukimo taisyklės skelbiamos kartu su varžybų taisyklėmis balandžio mėnesį.
 10. Varžybų rezultatai vertinami pagal FIPS e.d. standartą – baudos taškais. Lietuvos čempionato komandoms baudos taškai sumuojasi.
 11. Užsiregistravusiai, bet nedalyvaujančiai varžybose komandai skaičiuojami baudos taškai kaip už paskutinę užimtą vietą.
 12. Varžybų teisėjai paskelbiami kartu su varžybų taisyklėmis. Teisėjai turi teisę užeiti į sektorius be leidimo. Nuobaudas skiria teisėjai.
 13. Protestai priimami tik rašytiniu būdu varžyboms pasibaigus, bet ne vėliau, kaip 30 minučių po apdovanojimų. Proteste privalo būti nurodytas konkretus skundžiamo fakto varžybų taisyklių pažeidimo punktas. Pateikiant protestą mokamas mokestis – 100 eurų. Protestą nagrinėja Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba. Protestą išnagrinėjus protestuotojo naudai, mokestis grąžinamas, priešingu atveju mokestis lieka Lietuvos karpininkų asociacijai.

 

Rinktinės formavimas

 

 1. Lietuvos karpininkų rinktinė formuojama iš Lietuvos čempionato komandų.
 2. Lietuvos rinktinė tvirtinama remiantis sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės formavimo ir rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate pagal FIPSed taisykles, nuostatais.
 3. Atsisakius vienam komandos nariui dalyvauti pasaulio čempionate, kitas komandos narys gali pasirinkti dalyvį savo nuožiūra iš 2017 metų Lietuvos čempionate dalyvavusių narių. Naujai sudaryta komanda privalo atitikti rinktinės formavimo nuostatų reikalavimus.
 4. Jei komanda atsisako dalyvauti pasaulio čempionate, jos vietą užima žemesnę vietą Lietuvos čempionate užėmusi komanda, atitinkanti rinktinės formavimo nuostatų reikalavimus.

 

Baigiamosios nuostatos

Daiktinius ir piniginius prizus steigia Lietuvos karpininkų asociacija

Smulkesnė informacija, taisyklės, varžybų rezultatai ir foto reportažai bus talpinami tinklalapyje www.laukarpis.lt.

 

Lietuvos karpininkų asociacija

Informacija telefonu 862062118 arba el.paštu tomasbudas@inbox.lt