2015 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionatas ir atranka į XVII-ajį FIPS e.d. karpių žūklės pasaulio čempionatą

Varžybų taisyklės

 

Bendrosios nuostatos
Šios taisyklės sudaromos remiantis:

 • Sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės formavimo ir rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionate pagal fipsed taisykles nuostatais – 2015 m.
 • 2015 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato ir atrankos į 17-ajį FIPS e.d. karpių žūklės pasaulio čempionatą reglamentu.
 • Lietuvos karpininkų asociacijos susirinkimų sprendimais.

Burtų traukimas
Pagal komandų registraciją komandai suteikiamas eilės numeris. Eiliškumo tvarka komandų atstovai traukia burtus sektorių pasiskirstymo eilei nustatyti. Pagal savo ,,ištrauktą‘ eilę komandų atstovai burtų keliu pasidalija sektorius. Sektorių numerių, burtų traukimo procedūros metu, yra tiek kiek užsiregistravusių komandų. Po sektorių padalijimo pretenzijos nepriimamos. II ture burtų traukimo procedūros sudaromos taip, kad čempionato komandos sektorius gautų kitoje ežero dalyje nei buvo gavusios I ture.

Darbotvarkė visiems turams.
I turas ,,PROS” TAURĖ  2015 m. birželio 25-28 dienomis, Vabalių ežeras, Alytaus rajonas,

II turas „CCMOORE“ TAURĖ, 2015 m.  liepos 23-26 dienomis, Vabalių ežeras, Alytaus rajonas,

III turas UAB ,,PALIŪTIS“ taurė 2015 m. rugpjūčio 6-9 dienomis, Laumenos ežeras, Švenčionių rajonas
Pirma diena:
Registracija – 9.00
Burtų traukimas – 9.30
Varžybų pradžia – 12.00
Paskutinė diena:
Varžybų pabaiga – 12.00
Apdovanojimai – 14.00

Varžybų taisyklės

 1. Žvalgyti ( matuotis gylius) sektorių, mesti masalus ir jaukus galima tik nuo varžybų pradžios.
 2. Įskaitinės žuvys: karpiai, amūrai ir plačiakakčiai nuo 1.5 kg. svorio. Pagautos žuvies laikymas galimas tik specialiuose maišuose be jokių sutvirtinimų ir papildomų svorių. Maišas su žuvimi turi būti pilnai panardintas į vandenį. Vienai žuviai- vienas maišas. Komanda privalo turėti pakankamą kiekį maišų, bet ne mažiau nei 7 vienetus. Pagavus didesnį kiekį žuvų, kviečiamas teisėjas svėrimo procedūroms.

Jei žuvis sužeidžiama, taikomos sankcijos. Žuvis nelaikoma sužeista jei po ištraukimo saugoma viename maiše vandenyje arba reikalingoms procedūroms atlikti padedama ant mato bei laikant rankose fotografuojama ar filmuojama. Žuvies koktaktas ne vandenyje su žemės paviršiumi griežtai draudžiamas.

 1. Draudžiama naudoti cielus (visas, ištisas) gyvūninės kilmės jaukus ir masalus. Galima naudoti tik sutrintus.
 2. Po meškerės užmetimo valas negali kirsti sektoriaus ribų kairėje arba dešinėje. Sektoriaus ribos vandenyje yra įsivaizduojamos ir lygiagrečios šoninėms linijoms, kurias nustato varžybų teisėjas. Jaukinimas ir žuvies gaudymas galimi tik sektoriaus ribose. Masalai į žūklavietę gali būti užmetami tik su meškere. Viena meškerė – vienas kabliukas. Masalas prie kabliuko tvirtinamas tik per ,,plauką‘‘.

Svareliai naudojami ne mažesni kaip 50 gramų. Leidžiama žvejoti tik su žuvims saugiomis dugninėmis sistemomis. Draudžiama naudoti ne karpinės paskirties meškeres (plūdinė, fyderis ir pan.) ir šėryklas. Gaudymui viršutiniuose vandens sluoksniuose vadinamąja ZIG-RIG sistema draudžiama naudoti plūdes palengvinančias masalo iškėlimą.
Draudžiama naudoti:

a) valtis,

b) radijo bangomis valdomus laivelius ir echolotus bei kitus prietaisus,

c) įrenginius jaukui ir masalams svaidyti, kuriems reikalingas suspaustas oras, dujos arba elektra,

d) galingus prožektorius,

e) blykstes,

f) vartoti alkoholį ar narkotines medžiagas.

Leidžiama naudoti valo skandiklius, bet teisėjui pareikalavus privaloma juos ištraukti valo krypties nustatymui.

Metant masalą, mostas galimas tik per galvą, šoniniai metimai draudžiami.

Varžybų metu galima naudoti 2 markerius, kurie gali būti tik žūklės zonoje.

Maišai žuviai ir matas turi būti kokybiški ir būtinai sušlapinti prieš naudojimą, kad nesužeistų laimikio. Pasverta žuvis tuoj pat atsargiai paleidžiama.

Bristi į vandenį galima iki juosmens vienam komandos nariui, savo sektoriaus ribose, bet ne toliau nei 10 metrų nuo meškerių stovų zonos. Traukiant žuvį galima bristi iki tol, kol sieki kojomis dugną. Plaukti draudžiama. Jei vienu metu užkimba dvi ir daugiau žuvų, leidžiama abiem komandos dalyviams bristi į vandenį.
Po varžybų privaloma sutvarkyti sektorių.
Autotransporto eismas draudžiamas. Ši taisyklė negalioja organizatoriams ir teisėjams.

Žuvis įskaitinė jei ji netyčia užsikabino už kabliuko ne į burną. Tyčinis kabliavimas draudžiamas.

5.Varžybų dalyviai gali turėti neribotą kiekį meškerių, bet užmestos vienu metu gali būti tik keturios meškerės su masalu ir dvi markerinės meškerės, kurios turi būti lengvai atskiriamos. Atsarginės meškerės privalo būti nukreiptos nuo vandens pusės.

 1. Komandą sudaro 2 dalyviai, kurie privalo turėti aiškiai matomus vienodus skiriamuosius ženklus nuo kitu žmonių, tai gali būti vienodi marškinėliai arba kepurės arba kitos aprangos detalės (raiščiai, šalikai, skarelės ir pan.)
 2. Visą meškeriojimo įrangą sektoriuje gali naudoti tik komandos dalyviai.
 3. Sektoriaus erdvę dalyviai gali naudoti pagal savo nuožiūrą. Bet koks triukšmas draudžiamas. Viskas, kas susiję su žūkle (metimai, žuvies ištraukimas, šėrimas) turi būti atliekami sektoriaus ribose.
 4. Varžybų dalyviai gali išeiti iš savo sektoriaus tik po vieną dalyvį. Į sektorių patekti varžybų svečiams ir kitų komandų dalyviams galima tik gavus sektoriaus komandos narių sutikimą. Sutikimas nebūtinas varžybų organizatoriams, generaliniam varžybų rėmėjui, jų atstovams, teisėjams, ežero savininkui, nuomininkui arba jo atstovui, žurnalistams.
 5. Nakties metu (nuo 21 val. vakaro iki 8 val. ryto) draudžiama naudoti triukšmą keliančius jaukinimo įrankius: kaušus, laidynes, ,,krabus“ , ,,raketas“, ,,spombas“.
 6. Pagauta žuvis, kuri randasi maiše vandenyje, gali būti ištraukta tik atėjus teisėjams pasverti. Žuvį ir svėrimo maišą sektoriuje imti galima tik komandos dalyviams. Po svėrimo žuvis atsargiai paleidžiama atgal į vandens telkinį. Fotografuotis su žuvimi galima tik esant teisėjui sektoriuje ir jam leidus.
 7. Varžybų dalyvių naudojami skėčiai, pavėsinės, užuovėjos ir palapinės privalo būti neryškių spalvų (tamsiai žalia, chaki,kamufliažinė).
 8. Varžybų dalyviams su savi turėti naminius gyvūnus griežtai draudžiama.
 9. Varžybų metu galimas vieno dalyvio keitimas iš anksto suderinus su teisėjais.
 10. Nuobaudos. Teisėjas, už bet kurį šių taisyklių punkto pažeidimą gali skirti geltoną kortelę. Komandai, gavusiai geltoną kortelę skiriamas ir minus vienas (-1) baudos taškas už kiekvieną geltoną kortelę. Surinkus tris geltonas korteles skiriama raudona kortelė ir komanda diskvalifikuojama. Kortelės anuliuojasi po kiekvieno atrankos turo. Diskvalifikuotai komandai varžybų išlaidos nekompensuojamos.
 11. Protestai priimami tik rašytiniu būdu varžyboms pasibaigus, bet ne vėliau, kaip 30 minučių po apdovanojimų. Proteste privalo būti nurodytas konkretus skundžiamo fakto varžybų taisyklių pažeidimo punktas. Pateikiant protestą mokamas mokestis – 100 eurų. Protestą nagrinėja Lietuvos karpininkų asociacijos valdyba. Protestą išnagrinėjus protestuotojo naudai, mokestis grąžinamas, priešingu atveju mokestis lieka Lietuvos karpininkų asociacijai.

Baigiamosios nuostatos

 1.  prieš kiekvienas varžybas sektorių ribas nustato varžybų organizatoriai arba teisėjas;
 2.  turų teisėjai paskelbiami varžybų atidarymo metu;
 3.  pagal kiekvienos komandos pagautų įskaitinių žuvų svorį komandai suteikiama vieta turo turnyrinėje lentelėje. Atrankos varžybų rezultatai vertinami pagal FIPS e.d. standartą – baudos taškais. Turų baudos taškai sumuojasi. III ture baudos taškai skaičiuojami dvigubai, t.y. dauginasi iš dviejų kartų atsižvelgus į užimtą vietą.
 4.  prieš kiekvieną turą, varžybų atidarymo metu, teisėjas paskelbia taisyklių pasikeitimus, jeigu tokie atsirastų.

Lietuvos karpininkų asociacija