2013 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato ir atrankos į XV-ajį FIPS e.d. karpių žūklės pasaulio čempionatą 

Varžybų taisyklės

Bendrosios nuostatos

Šios taisyklės sudaromos remiantis:

• Lietuvos karpininkų asociacijos sportinės karpių žūklės Lietuvos rinktinės formavimo ir rinktinės dalyvavimo pasaulio čempionatepagal FIPSed taisykles nuostatais

• 2013 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato ir atrankos į XV-ajį FIPS e.d. karpių žūklės pasaulio čempionatą reglamentu

• Lietuvos karpininkų asociacijos susirinkimų sprendimais

Burtų traukimas

Pagal komandų registraciją komandai suteikiamas eilės numeris. Eiliškumo tvarka komandų atstovai traukia burtus sektorių pasiskirstymo eilei nustatyti. Pagal savo ,,ištrauktą‘ eilę komandų atstovai burtų keliu pasidalija sektorius. Sektorių numerių, burtų traukimo procedūros metu, yra tiek kiek užsiregistravusių komandų. Po sektorių padalijimo pretenzijos nepriimamos.

Darbotvarkė visiems turams

Pirma diena:

Registracija – 9.00

Burtų traukimas – 9.30

Varžybų pradžia  – 12.00

Paskutinė diena:

Varžybų pabaiga – 12.00

Apdovanojimai – 14.00

I turas UAB ,,PALIŪTIS“ TAURĖ, 2013 m. birželio 5-9 dienomis, Ilgio ežeras, Druskininkai.

II turas „CAMINARE” TAURĖ,2013 m. birželio 19-23 dienomis, Pykaičių tvenkinys, Šilalės rajonas.

III turas ,,BH TACTICAL BAITS” IR ,,GRAND CARGO TAURĖ”, 2013 m. liepos 25-28 dienomis, Pykaičių tvenkinys, Šilalės rajonas.

Varžybų  taisyklės visiems turams

1. Žvalgyti ( matuotis gylius) sektorių, mesti masalus ir jaukus galima tik nuo varžybų pradžios. Ruošiant žūklės įrangą draudžiama išorinė pagalba t.y. tvarkytis sektoriuje gali tik du varžybų dalyviai. Visi žūklės įrankiai, jaukai ir masalai turi būti sunešti į sektorių ir joks papildymas negalimas, išskyrus vienintelį kartą, maždaug varžyboms įpusėjus. Papildymo laiką sprendžia varžybų teisėjas.

2. Įskaitinės žuvys: karpiai, amūrai ir plačiakakčiai nuo 1.5 kg. svorio. Pagautos žuvies laikymas galimas tik specialiuose maišuose be jokių sutvirtinimų ir papildomų svorių. Maišas su žuvimi turi būti pilnai panardintas į vandenį. Vienai žuviai- vienas maišas. Komanda privalo turėti pakankamą kiekį maišų, bet ne mažiau nei 7 vienetus. Pagavus didesnį kiekį žuvų, kviečiamas teisėjas svėrimo procedūroms.Jei žuvis sužeidžiama , taikomos sankcijos.

3. Draudžiama naudoti gyvulinės kilmės jaukus ir masalus. Galima naudoti grūdus, peletes ir boilius bei iš jų daryti kukulius, ne didesnius nei 70 mm. diametro. Bendras naudojamų masalų ir jaukų kiekis negali viršyti 200 kg. Varžyboms pasibaigus draudžiama jaukų likučius mesti į vandenį.

4. Meškerės negali būti ilgesnės nei 4 metrų. Galima naudoti tik beinercines rites. Po užmetimo valas negali kirsti sektoriaus ribų kairėje arba dešinėje. Sektoriaus ribos vandenyje yra įsivaizduojamos ir lygiagrečios šoninėms linijoms, kurios yra krante ir žymi sektoriaus ribas. Jaukinimas ir žuvies gaudymas galimi tik sektoriaus ribose. Masalai į žūklavietę gali būti užmetami tik su meškere. Viena meškerė – vienas kabliukas. Masalas prie kabliuko tvirtinamas tik per ,,plauką‘‘.

Svareliai naudojami ne mažesni kaip 50 gramų. Leidžiama žvejoti tik su žuvims saugiomis dugninėmis sistemomis. Draudžiama naudoti ne karpinės paskirties meškeres (plūdinė, fyderis ir pan.) ir šėryklas. Gaudymui viršutiniuose vandens sluoksniuose vadinamąja ZIG-RIG sistema draudžiama naudoti specialias plūdes bei kitas medžiagas, palengvinančias masalo iškėlimą.

Draudžiama naudoti:

• valtis,

• radijo bangomis valdomus laivelius ir echolotus,

• įrenginius jaukui ir masalams svaidyti, kuriems reikalingas suspaustas oras, dujos arba elektra,

• galingus prožektorius,

• blykstes,

• vartoti alkoholį ar narkotines medžiagas.

Leidžiama naudoti valo skandiklius, bet teisėjui pareikalavus privaloma juos ištraukti valo krypties nustatymui.

Metant masalą, mostas galimas tik per galvą, šoniniai metimai draudžiami.

Varžybų metu galima naudoti 2 markerius, kurie gali būti tik žūklės zonoje.

Maišai žuviai ir matas turi būti kokybiški ir būtinai sušlapinti prieš naudojimą, kad nesužeistų laimikio. Pasverta žuvis tuoj pat atsargiai paleidžiama.

Bristi į vandenį galima tik iki kelių vienam komandos nariui, savo sektoriaus ribose. Traukiant žuvį galima bristi iki juosmens. Jei vienu metu užkimba dvi ir daugiau žuvų, leidžiama abiem komandos dalyviams bristi į vandenį.

Po varžybų privaloma sutvarkyti sektorių.

Autotransporto eismas draudžiamas. Ši taisyklė negalioja organizatoriams ir teisėjams.

Žuvis įskaitinė jei ji netyčia užsikabino už kabliuko ne į burną. Tyčinis kabliavimas draudžiamas.

5.Varžybų dalyviai gali turėti neribotą kiekį meškerių, bet užmestos vienu metu gali būti tik keturios meškerės su masalu ir dvi markerinės meškerės, kurios turi būti lengvai atskiriamos. Atsarginės meškerės privalo būti nukreiptos nuo vandens pusės.

6. Samtį žuviai gali naudoti tik komandos dalyviai.

7. Dalyviai negali gauti jokios pagalbos iš šalies.

8. Sektoriaus erdvę dalyviai gali naudoti pagal savo nuožiūrą. Bet koks triukšmas draudžiamas. Viskas, kas susiję su žūkle (metimai, žuvies ištraukimas, šėrimas) turi būti atliekami sektoriaus ribose.

9. Varžybų dalyviai gali išeiti iš savo sektoriaus tik teisėjui leidus ir tik po vieną dalyvį, bet į svetimą sektorių užeiti griežtai draudžiama. Į sektorių patekti varžybų svečiams galima tik gavus komandos narių sutikimą ir turint nustatytos formos teisėjo išduotą leidimą. Sutikimas nebūtinas varžybų organizatoriams, generaliniam varžybų rėmėjui, jų atstovams, teisėjams, ežero savininkui, nuomininkui arba jo atstovui, žurnalistams.

10. Nakties metu (nuo 21 val. vakaro iki 8 val. ryto) draudžiama naudoti triukšmą keliančius jaukinimo įrankius: kaušus, laidynes, ,,krabus“ , ,,raketas“, ,,spombas“.

11. Pagauta žuvis, kuri randasi maiše vandenyje, gali būti ištraukta tik atėjus teisėjams pasverti. Žuvį ir svėrimo maišą sektoriuje imti galima tik komandos dalyviams. Po svėrimo žuvis atsargiai paleidžiama atgal į vandens telkinį. Fotografuotis su žuvimi galima tik esant teisėjui sektoriuje ir jam leidus.

12. Varžybų dalyvių naudojami skėčiai, pavėsinės, užuovėjos ir palapinės privalo būti neryškių spalvų (tamsiai žalia, chaki,kamufliažinė).

13. Varžybų dalyviams su savi turėti naminius gyvūnus griežtai draudžiama.

14. Varžybų metu galimas vieno dalyvio keitimas iš anksto suderinus su teisėjais.

15. Nuobaudos.  Teisėjas, už bet kurį šių taisyklių punkto pažeidimą gali skirti geltoną kortelę. Komandai, gavusiai geltoną kortelę skiriamas ir minus vienas (-1) baudos taškas už kiekvieną geltoną kortelę. Surinkus tris geltonas korteles skiriama raudona kortelė ir komanda diskvalifikuojama. Kortelės anuliuojasi po kiekvieno atrankos turo.  Diskvalifikuotai komandai varžybų išlaidos nekompensuojamos.

16. Protestai priimami tik rašytiniu būdu varžyboms pasibaigus, bet ne vėliau, kaip 30 minučių po apdovanojimų. Proteste privalo būti nurodytas konkretus skundžiamo fakto varžybų taisyklių pažeidimo punktas. Pateikiant protestą mokamas mokestis – 300 litų. Protestą nagrinėja Karpininkų asociacijos valdyba. Protestą išnagrinėjus protestuotojo naudai, mokestis grąžinamas, priešingu atveju mokestis lieka Lietuvos karpininkų asociacijai.

Baigiamosios nuostatos

a) prieš kiekvieną etapą sektorių ribas nustato varžybų teisėjas;

b) vadovaujantis 2012 m. visuotinio LKA susirinkimo nutarimu Ilgio ežere UAB ,,Paliūtis“ taurėje (I turas) leidžiama į sektorius be atskiro teisėjo leidimo užeiti artimiems giminaičiams (Artimieji giminaičiai yra tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai);

c) Teisėjai varžyboms paskirstomi sekančiai: I etapas, vyr. teisėjas Juozas Paulėkas, teisėjai Tomas Būdas, ir pagalbininkas.  II etapas, vyr. teisėjas Tomas Būdas, teisėjai Audrius Lesinskas ir Zbignev Balkovski.  III etapas, vyr. teisėjas Audrius Lesinskas, teisėjai Tomas Būdas ir Zbignev Balkovski;

d) pagal kiekvienos komandos pagautų įskaitinių žuvų svorį komandai suteikiama vieta turo  turnyrinėje lentelėje.  Atrankos varžybų rezultatai vertinami pagal FIPS e.d. standartą – baudos taškais. Turų baudos taškai sumuojasi. Lietuvos čempionato nugalėtojais skelbiama mažiausiai baudos taškų surinkusi komanda per tris turus.

e) prieš kiekvieną etapą, varžybų atidarymo metu, teisėjas  paskelbia taisyklių pasikeitimus, jeigu tokie atsirastų, bet keistis gali tik šių taisyklių 9; 10 punktai, burtų traukimo procedūra ir darbotvarkė.

Lietuvos karpininkų asociacija