Menininką nuskriaus kiekvienas (vertimas iš rusų kalbos). Šiame ironiškame posakyje daug tiesos Ant savo ,,kailio“ tai teko patirti pačiam, nors menininku savęs toli gražu nelaikau, greičiau atvirkščiai – esu eilinis vartotojas, eilinis žvejys, galima sakyt esu kaip visi, tik kartais pagalvoju ne tik apie save, bet ir apie kitus, ypač apie Karpininkų asociacijos narius. 2006- ųjų metų karpių žūklės sezono uždarymo metu buvo išreikšta nuomonė, kad Karpininkų asociacija turi daug plačiau viešinti savo veiklą, viešinti savo tikslus, asociacijos nariai privalo būti remiami ir dalyvauti tarptautinėse varžybose, apie asociacijos veiklą turi būt rašoma masinės informacijos priemonėse, interneto svetainėse, imtis kitų būtinių veiksmų asociacijos veiklai plėsti ir viešinti. Bendru sutarimu tokiai idėjai buvo pritarta, idėją pavesta įgyvendinti asociacijos prezidentui ir valdybai.
2007 – ųjų metų pavasarį pavyko pralaužti ledus: atnaujinti svetainės www.laukarpis.lt informaciją, pripratinti asociacijos narius sekti joje aktualią asociacijos veiklos informaciją (varžybos, rezultatai, foto, video, kita veikla), sutarėm su žurnalo ,,Meškeriotojas“ redakcija dėl straipsnių apie laukinių karpių žūklę talpinimo žurnale. Reikalai pajudėjo.

Maždaug nuo 2007 –ųjų metų sausio mėnesio buvo generuojama idėja sukurti ir išleisti pirmąjį Lietuvoje video filmą apie laukinių karpių žūklę. Filmo tikslas – propaguoti Karpininkų asociacijos devizą ,,Pagavai – paleisk“, populiarinti laukinių karpių žūklę Lietuvoje ir tuo pačiu skatinti žvejus sugautus laukinius karpius paleisti atgal į tą patį vandens telkinį, kuriame jis buvo sugautas. Darbas prasidėjo nuo filmo idėjos ir scenarijaus išdėstymo raštu. Tada buvo ieškoma sprendimo dėl filmo finansavimo, taip platinimo/pardavimo. Pasitarus, buvo apsispręsta video filmą, išplatinti nemokamai kartu su žurnalu ,,Meškeriotojas“. Esant tokiam apsisprendimui filmo finansavimo klausimas tapo dar aštresnis, kadangi iš filmo asociacija negaus jokių pajamų ir filmo gamybos kaštai turės būti padengti išimtinai tik rėmėjų lėšomis, o asociacija rėmėjų neturi. Sprendimo filmą platinti nemokamai motyvai: Karpininkų asociacija yra ne pelno siekiantis juridinis asmuo; asociacija apart to, kad organizavo laukinių karpių žūklės varžybas, savo nariams jokių kitų renginių ar panašių dalykų neorganizavo; video filmą išplatinus nemokamai – asociacijos propaguojamas laukinių karpių žūklės būdas ,,pagavai – paleisk“ pasieks daugiau žvejų; galimai, kad apie asociacijos veiklą sužinos daugiau žmonių ir susidomės laukinių karpių žūkle ir ateityje galimai garsins asociacijos ir Lietuvos vardą tarptautinėse žūklės varžybose, kaip tai pvz. daro spiningistai ir poledinės žūklės žvejai mėgėjai (gal jau ir profesionalai). Kaip tokios visuomeninės veiklos pavyzdį drąsiai galima įvardinti žinomą ne tik Lietuvoje žvejį Juozą Paulėką. Apie jį ir jo klubo veiklą bei rezultatus manau žino daugelis Lietuvos žvejų, to sieks ir Karpininkų asociacija.

Taigi, raštu išdėstytas filmo scenarijaus projektas buvo elektroniniu paštu išsiuntinėtas galimiems filmo ir pačios idėjos rėmėjams. Džiugu ir kartu nuostabu, kad pirmieji į šios drąsios idėjos rėmimą atsiliepė iš pirmo žvilgsnio su laukinių karpių žūkle beveik nesusijusios bendrovės, tai UAB ,,Salmolita“ ir UAB ,,Normark“. Esu labai dėkingas jiems už palaikymą. Vėliau atsirado kitų galimų filmo rėmėjų, su kuriais irgi buvo kalbama apie tokio nemokamo video filmo išleidimą, apie tai, kad tai būtų gera pradžia geresniems, profesionalesniems video filmams apie kitus žūklės būdus ir pan. Kadangi šio filmo idėja buvo ne komercinė, filme reklamos iš viso nebuvo numatyta (jos ir nėra), buvo ypač sunku susitarti su žmonėmis dėl filmo rėmimo. Dažniausias klausimas: kas man iš to? Netgi autorių teisių gynimo organizacijos LATGA-A, kuriai mokėsime už filme panaudotus kūrinius, darbuotojai stebėjosi ,,Negi jūs tikrai tai dalinsite nemokamai? Visą tiražą? Pajamų tikrai nebus? O gal bus?“ T. y. drąsiai galima teigti, kad žūklės rinkoje ir žūklėje kaip sporte apie tikrąją paramą sportininkams ar žūklės klubams nėra ko nė kalbėti – matomai dar anksti, arba jau vėlu. Buvo neapsieita ir be ambicijų, žūklės prekių prekybininkų užslėptų pykčių vieno ant kito, susitarimų laužymų ir visokių kitokių nūdienos ,,verslininkų“ bendravimo subtilybių, tai paliksime ,,už kadro“ – jų nėra tarp šio filmo rėmėjų. Pasinaudodamas proga, širdingai dėkoju Dariui Vatiekūnui, NCB vadovui, už supratimą, kad dar ir šiandien Lietuvoj dar galima daryti kažką visų, bent jau žvejų, naudai, kad nors už ką nors nereiks žvejui mokėti. Kaip džiaugėsi UAB ,,Baltic optical disc“ projektų vadovas Saulius Kanisauskas ,,Negi dar tokių žuvų Lietuvoj yra?“, atsakymas paprastas: ,,Yra. Ir bus, jei suprasime, kad laukinis karpis – ne maistas, karpis – draugas“. Dėkoju UAB ,,Baltic optical disc“ kolektyvui už suteiktą nuolaidą DVD gamybai.

Filmavimo organizavimui aprašyti manau reiktų atskiro straipsnio. Buvo net ,,gamybinė“ trauma – bėgdamas link meškerių į nukirstų medelių kelmelius susižalojau pėdą, negaliojau vaikščiot. Tačiau su kitų dalyvių pagalbą filmavimą užbaigėm iki pabaigos. Trumpai norėčiau atkreipti dėmesį į man labiausiai patikusius filmavimo metu naudotus įrankius, tai: SHIMANO Technium ritė ir ,,ADDER carp“ valas. Šie mano paminėti žūklės įrankiai žūklės metu užsirekomendavo ypač gerai – atlaikė net keletą ekstremalių išbandymų, jokių problemų nekilo.

Filmavimo metu nebuvo jokių techninių apgavysčių t. y. tai kas parodyta filme viskas buvo realiai daroma ir naudojama: jaukinama ir žvejojama ,,ADDER“ firmos baltyminiais kukuliais, ,,Žvejo tako“ birūs jaukai, naudojamos SHIMANO ritės ir meškerės, SPRO firmos meškerės, gultai, ,,Holiday“ miegmaišiai ir valtis, taip pat kiti filme rodomi karpininko reikmenys. kai kam gali kilti abejonių ar tikrai karpininkų pamėgtame Ilgio ežere galima privilioti ir sugauti laukinį karpį sąlyginai pigiais lietuviškais ir lenkiškais jaukais ir masalais. Kaip matote galima, ir net ne vieną. Neskatiname jokiu būdu pirkti filme parodytų produktų, nes galimai kad yra ir geresnių, patogesnių, garsesnių firmų ir pan., stengiamės tik parodyti ko karpininkui minimaliai reikia laukinių karpių žūklėje.

Taupant ir taip nedidelį filmo biudžetą pasinaudojome UAB ,,Salmolita“ vadovo Kęstučio Zabotkaus pasiūlyta pagalba nufilmuoti ir sumontuoti filmą. Sutaupėme mažiausiai 10000 lt. Filmo filmavimo pigiausias įkainis rinkoje buvo 3000 lt už tris dienas, montavimas dar panašiai tiek. Kadangi filmavimas truko beveik devynias paras, t. y. ne dienas, filmo kaštai būtų išaugę keleriopai. Ilgametis Karpininkų asociacijos narys ir ne vienų laukinių karpių žūklės varžybų nugalėtojas ir prizininkas Tomas Būdas paaukojo savo kasmetinių atostų dalį tam, kad mes visi nors dalinai susipažintume su laukinių karpių žūklės ypatumais, susipažintumėme su Karpininkų asociacija, pamatytumėm kaip civilizuotai galima gaudyti šias puikias ir stiprias žuvis.

Video filmo ,,Laukinių karpių žūklė Lietuvoje“ kūrėjai nepretenduoja stoti greta tokių, jau klasika tapusių video filmų apie laukinių karpių žūklę, kaip ,,Korda underwater“ ir tikisi, kad po filmo peržiūros jų nenulinčiuosite. Tikimės, kad filmas paskatins jus susidomėti laukinių karpių žūkle, galimai ryšitės pagaliau sudalyvauti Karpininkų asociacijos organizuojamose laukinių karpių žūklės varžybose. Kad ir kaip ten bebūtų labai malonu, kad pagaliau pasirodė pirmasis Lietuvoje filmas apie žūklę, kad Jūs skaitote šį straipsnį ir jau žinote, kad yra tokia Karpininkų asociacija, kad ji vienija karpininkus ir žūklės klubus, kad ji skatina Jus laukinius karpius žvejoti ne maistui.

Gerų Jums įspūdžių žūklėse. Nei žvyno…
Dėkoju video filmo rėmėjams:

UAB ,,Salmolita“
Statybos bendrovei UAB ,,Dailarta“
UAB ,,Normark“
A.Kirsnio įmonei, gaminančiai ,,Žvejo tako“ jaukus
UAB ,,Esmera“
UAB ,,Megadeta“
Firmai ,,ADDER carp“ (Lenkija)

Karpininkų asociacijos prezidentas
Darius Surgautas