bitmap

 

 

2016 metų Lietuvos hidrobiologų draugijos karpių įveisimo mokslinio pagrindimo galutinėje ataskaitoje (darbo vadovas Dr. Egidijus Bukelskis) išvadose yra paminėta:

Rekomenduojame, kad visi karpiai, kuriais žuvinimą vykdo valstybinė Žuvininkystės tarnyba, būtų tik nacionalinės „Šilavoto“ karpių veislės žuvys. Tai užtikrintų geresnę veterinarinę saugą, sumažintų naujų ligų plitimo pavojų, padėtų išvengti ligų patekimo į natūralius vandens telkinius.

Lietuvos karpininkų asociacijos informacija