Lietuvos Karpininkas 2022

Asmeninės sportinės karpių žūklės varžybos

KARPININKAMS.LT taurė

Reglamentas

Lietuvos Karpininko 2022 varžybų tikslai
• Populiarinti karpių žūklę Lietuvoje
• Populiarinti principą ,,Pagavai – paleisk”
• Mokyti ir mokytis kaip atsargiai reikia elgtis su žuvimi
• Derinti sportą su mėgiamu hobiu
• Dalintis žiniomis ir inovacijomis apie karpių žūklę
• Varžybų metu dalyviai varžysis dėl pagrindinio prizo – Lietuvos čempiono asmeninės taurės
ir 1000 Eur piniginio prizo už pirmą vietą.
2022 metų Lietuvos karpininkas organizuojamas 1 etapu.
Lietuvos karpininkas 2022 maksimalus dalyvių skaičius etape – 16.
2022 m., Rugpjūčio 5 – 7 dienomis, Pykaičių tvenkiniai, varžybų trukmė – 50 valandų
1 vieta- taurė, diplomai, 1000 Eur piniginis prizas.
2 vieta- taurė, diplomai.
3 vieta- taurė, diplomai.
Registracija ir dalyvių startinis mokestis
Registracija prasideda – 2021 12 18.
Startinis mokestis – 200 €
Dalyviai sumokėję startinį varžybų mokestį tuo pačiu patvirtina, kad sutinka su visais Lietuvos čempionato nuostatais bei taisyklėmis, o taip pat prisiima pilną atsakomybę dėl sveikatos sutrikimų, įvairių traumų ar mirties atvejo. Startiniai varžybų mokesčiai – negrąžinami.
Dalyvis sumokėjęs startinį varžybų mokestį, kartu sutinka, kad dalyvių vardai ir pavardės bei vaizdinė
medžiaga daryta varžybų metu, bus viešai publikuojami tinklapyje www.laukarpis.lt , socialiniuose tinkluose ir kitose masinės informavimo priemonėse.
Registruojantis į čempionatą privaloma nurodyti vardą pavardę. Užsiregistravusių dalyvių sąrašas bus
skelbiamas LKA puslapyje www.laukarpis.lt
Dalyvis laikomas užsiregistruotas, kada čempionato organizatorius patvirtina, kad galima registruotis ir kai komanda perveda startinį mokestį į Lietuvos karpininkų asociacijos sąskaitą:
Įmonės pavadinimas: Lietuvos karpininkų asociacija
Įmonės kodas: 126423631
Sąskaitos nr. – LT497044060004077096
Mokėjimo paskirtis: mokestis už Lietuvos karpininkas 2022 varžybas.
Po startinio mokesčio apmokėjimo varžybų organizatoriaus atstovas elektroniniu paštu arba telefonu
patvirtina ir tinklalapyje www.laukarpis.lt paskelbia dalyvio registraciją varžyboms.
Bendrosios nuostatos

1. Lietuvos čempionu tampa dalyvis pagavęs didžiausią kilogramų svorį varžybų metu.
2. Varžybų formatas – asmeninės sportinės karpių žūklės varžybos.
3. Dalyvis turi teisę naudoti vieną markerį ir dvi meškeres.
4. Valtis, laivelius, echolotus bei įrenginius, kurie naudoja radijo ar kitokias ryšio bangas naudoti
draudžiama.
5. Įskaitinės žuvys: karpiai ir amūrai nuo 1,5 kg.
6. Varžybų ir burtų traukimo taisyklės skelbiamos balandžio mėnesį.
7. Varžybų teisėjai paskelbiami kartu su varžybų taisyklėmis. Teisėjai turi teisę užeiti į sektorius
be leidimo. Nuobaudas skiria teisėjai.
8. Protestai priimami tik rašytiniu būdu varžyboms pasibaigus, bet ne vėliau, kaip 30 minučių po
apdovanojimų. Proteste privalo būti nurodytas konkretus skundžiamo fakto varžybų taisyklių pažeidimo
punktas. Pateikiant protestą mokamas mokestis – 100 eurų. Protestą nagrinėja Lietuvos karpininkų
asociacijos valdyba. Protestą išnagrinėjus protestuotojo naudai, mokestis grąžinamas, priešingu atveju
mokestis lieka Lietuvos karpininkų asociacijai.

Baigiamosios nuostatos

Daiktinius ir piniginius prizus steigia Lietuvos karpininkų asociacija
Smulkesnė informacija, taisyklės, varžybų rezultatai ir reportažai bus talpinami tinklalapyje
www.laukarpis.lt.
Lietuvos karpininkų asociacija, Informacija telefonu 8 650 51587 arba el.paštu linas.kukulskis@gmail.com

 

Lietuvos Karpininkas 2022

Asmeninės sportinės karpių žūklės varžybos

KARPININKAMS.LT taurė

Varžybų taisyklės

,,Lietuvos karpininkas 2022“ 2022 m., rugpjūčio 5 – 7 dienomis, Pykaičių tvenkiniai Nr. 6 / 7.
Generalinis varžybų rėmėjas https://www.karpininkams.lt/
Kiti rėmėjai https://www.renmarbaits.lt/ https://krante.lt/lt/ www.siprak.com
Lietuvos Karpininko 2022 varžybų tikslai:
• Populiarinti karpių žūklę Lietuvoje
• Populiarinti principą ,,Pagavai – paleisk”
• Mokyti ir mokytis kaip atsargiai reikia elgtis su žuvimi
• Derinti sportą su mėgiamu hobiu
• Dalintis žiniomis ir inovacijomis apie karpių žūklę
• Varžybų metu dalyviai varžysis dėl pagrindinio prizo – 1000 eurų ir Lietuvos sportinės karpių žūklės
asmeninių varžybų čempiono titulo.
2022 metų Lietuvos karpininkas organizuojamas 1 etapu
Lietuvos karpininkas 2022 maksimalus dalyvių skaičius etape – 16
2022m., Rugpjūčio 5 – 7 dienomis, Pykaičių tvenkiniai, varžybų trukmė – 50 valandų.
1 vieta- taurė, diplomai ir 1000 eurų.
2 vieta- taurė, diplomai.
3 vieta- taurė, diplomai.
Dalyviai sumokėję startinį varžybų mokestį tuo pačiu patvirtina, kad sutinka su visais Lietuvos čempionato nuostatais bei taisyklėmis, o taip pat prisiima pilną atsakomybę dėl sveikatos sutrikimų, įvairių traumų ar mirties atvejo. Startiniai varžybų mokesčiai – negrąžinami.
Dalyvis sumokėjęs startinį varžybų mokestį, kartu sutinka, kad dalyvių vardai ir pavardės bei vaizdinė
medžiaga daryta varžybų metu, bus viešai publikuojami tinklapyje www.laukarpis.lt , socialiniuose tinkluose ir kitose masinės informavimo priemonėse.
Šios taisyklės sudaromos remiantis:
2022 metų Lietuvos sportinės karpių žūklės čempionato reglamentu Lietuvos karpininkų asociacijos susirinkimų sprendimais.
Burtų traukimas
Pagal sportininkų registraciją dalyviui suteikiamas eilės numeris. Eiliškumo tvarka dalyvių atstovas traukia burtus sektorių pasiskirstymo eilei nustatyti. Pagal savo ,,ištrauktą‘‘ eilę dalyviai burtų keliu pasidalija sektorius. Sektorių numerių, burtų traukimo procedūros metu, yra tiek kiek užsiregistravusių dalyvių. Po sektorių padalijimo pretenzijos nepriimamos.
Darbotvarkė
Pirma diena:
Registracija – 8.00
Varžybų atidarymas –8.30
Burtų traukimas –8.45
Varžybų pradžia – 10.00
Paskutinė diena:
Varžybų pabaiga – 12.00
Apdovanojimai – 14.00
Taisyklės
Žvalgyti ( matuotis gylius) sektorių, mesti masalus ir jaukus galima tik nuo varžybų pradžios, nuo 10 val.
Įskaitinės žuvys: karpiai ir amūrai nuo 1,5 kg. svorio. Pagautos žuvies laikymas galimas tik specialiuose
maišuose be jokių sutvirtinimų ir papildomų svorių. Maišas su žuvimi turi būti pilnai panardintas į vandenį.
Vienai žuviai- vienas maišas. Komanda privalo turėti pakankamą kiekį maišų, bet ne mažiau nei 15 vnt.
Pagavus didesnį kiekį žuvų, kviečiamas teisėjas svėrimo procedūroms.
Jei žuvis sužeidžiama, taikomos sankcijos. Žuvis nelaikoma sužeista jei po ištraukimo saugoma viename
maiše vandenyje arba reikalingoms procedūroms atlikti padedama ant mato bei laikant rankose
fotografuojama ar filmuojama. Žuvies kontaktas ne vandenyje su žemės paviršiumi griežtai draudžiamas. Po žuvies ištraukimo rekomenduojama žaizdas patepti antiseptikais.
Draudžiama naudoti cielus (visas, ištisas) gyvūninės kilmės jaukus ir masalus. Galima naudoti tik sutrintus.
Po meškerės užmetimo valas negali kirsti sektoriaus ribų kairėje arba dešinėje. Sektoriaus ribos
vandenyje yra įsivaizduojamos ir lygiagrečios šoninėms linijoms, kurias nustato varžybų teisėjas. Jaukinimas ir žuvies gaudymas galimi tik sektoriaus ribose. Masalai į žūklavietę gali būti užmetami tik su meškere. Viena meškerė – vienas kabliukas. Masalas prie kabliuko tvirtinamas tik su ,,plauko‘‘ sistema, kai masalas tvirtinamas šalia kabliuko.
Svareliai naudojami ne mažesni kaip 50 gramų. Leidžiama žvejoti tik su žuvims saugiomis dugninėmis
sistemomis. Draudžiama naudoti ne karpinės paskirties meškeres (plūdinė, fyderis ir pan.) ir šėryklas.
Gaudymui viršutiniuose vandens sluoksniuose vadinamąja ZIG-RIG sistema draudžiama naudoti plūdes
palengvinančias masalo iškėlimą.
Draudžiama naudoti:
valtis, radijo bangomis valdomus laivelius ir echolotus, povandenines kameras bei kitus prietaisus.
įrenginius jaukui ir masalams svaidyti, kuriems reikalingas suspaustas oras, dujos arba elektra.
galingus prožektorius, blykstes.
alkoholį ar narkotines medžiagas.
Leidžiama naudoti valo skandiklius, bet teisėjui pareikalavus privaloma juos ištraukti valo krypties
nustatymui.
Metant masalą, mostas galimas tik per galvą, šoniniai metimai draudžiami.
Varžybų metu galima naudoti 1 markerį, kuris gali būti tik žūklės zonoje.
Maišai žuviai ir matas turi būti kokybiški ir būtinai sušlapinti prieš naudojimą, kad nesužeistų laimikio.
Pasverta žuvis tuoj pat atsargiai paleidžiama.
Bristi į vandenį galima iki juosmens tik savo sektoriaus ribose, bet ne toliau nei 10 metrų nuo kranto
linijos. Plaukti draudžiama. Bridimas į vandenį gali būti aptartas prieš varžybų startą, atsižvelgiant į vandens telkinio subtilybes.
Traukiant žuvį išėjimas iš savo sektoriaus (ant kranto ir vandenyje) griežtai draudžiamas. Nebent prieš
varžybų startą nurodoma kitaip.
Po varžybų privaloma sutvarkyti sektorių.
Autotransporto eismas draudžiamas. Ši taisyklė negalioja organizatoriams ir teisėjams.
Žuvis įskaitinė jei ji netyčia užsikabino už kabliuko ne į burną. Tyčinis kabliavimas draudžiamas.
Varžybų dalyviai gali turėti neribotą kiekį meškerių, bet užmestos vienu metu gali būti tik dvi meškerės su masalu ir viena markerinė meškerė, kurios turi būti lengvai atskiriamos. Atsarginės meškerės privalo būti nukreiptos nuo vandens pusės.
Gaudymo maksimalus atstumas yra 120 metrų.
Sektoriaus erdvę dalyviai gali naudoti pagal savo nuožiūrą. Bet koks triukšmas draudžiamas. Viskas, kas
susiję su žūkle (metimai, žuvies ištraukimas, šėrimas) turi būti atliekami sektoriaus ribose.
Į sektorių patekti varžybų svečiams ir kitiems dalyviams galima tik gavus sektoriaus dalyvio nario sutikimą.
Sutikimas nebūtinas varžybų organizatoriams, generaliniam varžybų rėmėjui, jų atstovams, teisėjams, ežero savininkui, nuomininkui arba jo atstovui, žurnalistams.
Nakties metu (nuo 19 val. vakaro iki 8 val. ryto) draudžiama naudoti triukšmą keliančius jaukinimo
įrankius: kaušus, laidynes, ,,krabus“ , ,,raketas“, ,,spombas“.
Pagauta žuvis, kuri randasi maiše vandenyje, gali būti ištraukta tik atėjus teisėjams pasverti. Žuvį ir
svėrimo maišą sektoriuje imti galima tik dalyviams. Po svėrimo žuvis atsargiai paleidžiama atgal į vandens telkinį. Fotografuotis su žuvimi galima tik esant teisėjui sektoriuje ir jam leidus. Draudžiama fotografuotis su žuvimi stovint.
Varžybų dalyvių naudojami skėčiai, pavėsinės, užuovėjos ir palapinės privalo būti neryškių spalvų (tamsiai žalia, chaki, kamufliažinė).
Varžybų dalyviams su savimi turėti naminius gyvūnus griežtai draudžiama.
Visi varžybų dalyviai privalo dėvėti organizatoriaus pateiktas liemenes visą varžybų laiką.
Draudžiama prieš varžybas, varžybų metu ir po varžybų: smurtas, grasinimai, įžeidinėjimai, žeminantis
elgesys varžybų teisėjų, organizatorių, rėmėjų bei dalyvių atžvilgiu.
Iškilus neaprašytoms situacijoms visada vadovaujamasi pasaulinėmis FIPS e.d. taisyklėmis galutiniam
sprendimui priimti.
Nuobaudos. Teisėjas, už bet kurį šių taisyklių punkto pažeidimą gali skirti geltoną kortelę. Komandai,
gavusiai geltoną kortelę skiriamas ir minus vienas (-1) baudos taškas už kiekvieną geltoną kortelę. Surinkus tris geltonas korteles skiriama raudona kortelė ir dalyvis diskvalifikuojamas. Diskvalifikuotam dalyviui varžybų išlaidos nekompensuojamos.
Protestai priimami tik rašytiniu būdu varžyboms pasibaigus, bet ne vėliau, kaip 30 minučių po
apdovanojimų. Proteste privalo būti nurodytas konkretus skundžiamo fakto varžybų taisyklių pažeidimo
punktas. Pateikiant protestą mokamas mokestis – 100 eurų. Protestą nagrinėja Lietuvos karpininkų
asociacijos valdyba. Protestą išnagrinėjus protestuotojo naudai, mokestis grąžinamas, priešingu atveju
mokestis lieka Lietuvos karpininkų asociacijai.
Baigiamosios nuostatos
Atsakomybė už nelaimingą atsitikimą tenka pačiam varžybų dalyviui. Jei prieš startą prasideda audra
(perkūnija), visiems dalyviams draudžiama būti savo sektoriuje ir ruošti įrangą. Jei audra prasideda varžybų metu, renginio organizatoriai signalu sustabdo varžybas, tada visi dalyviai privalo būti saugioje vietoje. Jei dėl oro sąlygų buvo sustabdytos varžybos ir jos truko ne mažiau kaip 36 valandas, tada varžybos laikomos įvykusiomis. Jei oro sąlygos leidžia, varžybos gali tęstis. Lietus, tai ne priežastis nutraukti varžybas.
Varžybų teisėjai bus paskelbti prieš varžybas.
Prieš kiekvienas varžybas sektorių ribas nustato varžybų organizatoriai arba teisėjas;
Prieš kiekvieną etapą, varžybų atidarymo metu, varžybų organizatoriai arba teisėjas paskelbia taisyklių
pasikeitimus, jeigu tokie atsirastų;